Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Spadek – dział spadku

Spadek – dział spadku

Spadek, dział spadku, prawo spadkowe, postępowanie spadkowe kompleksowa obsługa prawna w sprawach spadkowych Kancelaria Prawna 24h.

Spadek, dział spadku, postępowanie spadkowe to dziedzina prawna, w której możemy się pochwalić dobrymi i skutecznymi prawnikami. Warto skorzystać z bezpłatnej konsultacji prawnej Kancelarii Prawnej 24h tel. 728838858 lub opisać swój problem, a z pewnością udzieli odpowiedzi: biuro@kancelariaprawna24h.pl

Spadek, dział spadku reguluje w kodeks cywilny dziale czwartym (od art. 922 kc). Ogólnie można powiedzieć, że spadek to „ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych (spadkobierców) w drodze dziedziczenia. Za elementy spadku są uznawane także stany faktyczne wpływające na sytuację prawną osoby, tj. np. posiadanie rzeczy, zwierząt, ekspektatywy nabycia prawźródło.

Kodeks cywilny w art. 922 określa:

§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.

W art. 924 dodaje, że „Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”.

Spadek, podział spadku, prawo spadkowe reguluje wiele norm prawnych, a internet wielu przypadkach nie jest najlepszym doradzą, dlatego wartko skorzystać z pomocy prawnej prawników, którzy na co dzień występują przez sądami w sprawach spadkowych. Częstym problemem jest pozew wierzyciela wobec dzieci (wnuków zmarłego), którzy nie dopełnili obowiązku zrzeczenia się spadku i co wtedy? Nasi prawnicy i na to mają sposób dlatego warto skorzystać z pomocy Kancelarii Prawnej 24h tel. 728838858.

Spadek, podział spadku postępowanie spadkowe wymaga zachowania terminów wyznaczonych przepisami prawa spadkowego, na przykład termin dla przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Spadek może być ustawowy (dziedziczenie), z testamentu (własnoręczny lub złożony przed Notariuszem), polecenia, zapisu, zachówka. Sposób przyjęcia spadku wpływa na zakres odpowiedzialności za długi spadkodawcy, a co do zasady dzieci spadkodawcy dziedziczą razem z żyjącym małżonkiem spadkodawcy.

Dział spadku można dokonać umową o dział spadku, może być przeprowadzony przez Sąd może się wiązać z roszczeniem o zachówek, a czasami trzeba uwzględnić darowiznę doliczaną do spadku.

Prawo spadkowe jest nowelizowane, a w postępowaniu spadkowym należy uwzględnić przepisy, które obowiązywały w chwili otwarcia spadku to chwila śmierci spadkodawcy (co do zasady).

Bardzo często nasi klienci nie wiedzą co zrobić po śmierci osoby bliskiej, i czy przyjąć spadek, odrzucić spadek oraz czym jest instytucja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Ustawa kodeks cywilny w art.1012 określa, że „Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.”. Art 1015 kc dodaje

  • Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
  • Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza nie oznacza, że jeśli spadkodawca pozostawił majątek o wartości 100000zł (np. samochód i ruchomości) oraz zobowiązana w wysokości 80 000zł to wierzyciele zaspokoją się ww. ruchomościami, gdyż co do zasady spadkobiercy będą musieli spłacić długi w naturze. Proces spadkowy dla osób niezajmujących się na co dzień postępowaniem spadkowym nie jest prostym postępowaniem dla zapraszam do skorzystania z kompleksowej obsługi prawnej Kancelarii Prawnej 24h.

Opisz swój przypadek biuro@kancelariaprawna24h.pl lub zadzwoń do nas (tel.728838858), a bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę!

Spadek, dział spadku, prawo spadkowe, postępowanie spadkowe kompleksowa obsługa prawna w sprawach spadkowych i pomoc w uwolnieniu się od długów spadkowych – Kancelaria Prawna 24h