Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Wniosek o upadłość konsumencką

Kancelaria Prawna 728 838 858

Upadłość konsumencka, kto może uzyskać umorzenie długów? Czym jest upadłość konsumencka? Do kogo zwrócić się o pomoc w sprawie upadłości konsumenckiej?

 

Umorzenie długów poprzez upadłość konsumencką ☑

 

 

prawnik KatowiceWszystko na temat upadłości konsumenckie dowiesz się od prawników specjalizujących się w oddłużaniu: Kancelaria Prawna 24h tel. 728838858

 

 • Pierwszy krok do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest:
 1. ustalenie długów ⇔ ustalenie wierzycieli;
 2. logiczne wyjaśnienie, dlaczego powstawały kolejne długi;
 3. ustalenie jaki posiadam majątek i dochody.

 

To na prawdę nie jest takie trudne, jeśli nie pamiętamy swoich zobowiązań wystarczy złożyć wniosek do BIK oraz KRD i uzyskacie pełny raport o swoich długach.

 

Upadłość konsumencka to postępowaniem w ramach ustawy prawo o upadłości, które na mocy orzeczenia Sądu może umorzyć wszystkie zobowiązania (długi). Upadłość osoby fizycznej w praktyce oznacza, że po przeprowadzeniu skutecznej upadłości konsumenckiej lub upadłości przedsiębiorcy zobowiązany dłużnik nie musi spłacać swoich zaległości. Oddłużanie oznacza uwolnienie się od długów i z chwilą orzeczenia Sądu wstrzymuje się egzekucje komornicze oraz naliczanie odsetek.

 

Kto może złożyć wniosek upadłość konsumencką §

 

skuteczna pomoc prawnaKażdy może złożyć wniosek o upadłość samodzielnie. Jednak procedura sądowa jest skomplikowana (np. pytania podczas obowiązkowego przesłuchania w Sądzie), a do tego należy zachować obowiązki wynikające z kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek musi zawierać informacje o długach (wierzyciel, kwota zadłużenia..) oraz informacje o posiadanym majątku a także o naszych dochodach. Pamiętajcie, że wniosek o upadłość konsumencka można złożyć tylko raz na 10 lat.

 

 

Kiedy Sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką?

 

Zgodnie z ustawą Prawo Upadłościowe, art. 4914sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką jeśli:

„1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120 uchylenie planu spłaty wierzycieli,
3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
– chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
4. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi…”

 

Chcesz uzyskać upadłość konsumencką?

 

 • zadzwoń lub napisz do nas (tel. 728838858, biuro@kancelariaprawna24h.pl) i umów się na spotkanie z naszymi prawnikami
 • na spotkanie weź wszelkie dokumenty związane z długami (np. umowy kredytowe, wezwania do zapłaty..)
 • spotkanie konsultacyjne jest bezpłatne i po zapoznaniu się z Twoim problemem przedstawiamy naszą ofertę pomocy prawnej
 • jeśli udzielisz nam swoje pełnomocnictwo składamy w Twoim imieniu  wniosek do Sądu o upadłość konsumencką
 • Sąd może Cię przesłuchać m.in. na okoliczność powstania zobowiązań, a następnie wyda postanowienie o ogłoszenie upadłości (lub o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką) – z chwilą wydania pozytywnego postanowienia wstrzymywane są wszelkie egzekucje oraz naliczanie odsetek
 • następnie jest dokonywany plan masy upadłości (tym zajmuje się Syndyk) lub w przypadku braku majątku Sąd ogłosi upadłość bez planu spłaty
 • następuje umorzenie wszystkich długów

 

Kancelaria Prawna specjalizująca się w upadłości konsumenckiej ➲ Kancelaria Prawna 24h

tel. 728 – 838-858

 

http://www.kancelariaprawna24h.pl

 

 

Kancelaria adwokacka

 

 

Wniosek o upadłość konsumencką  https://kancelariaprawna24h.pl/oddluzanie-upadlosc-konsumencka/

 

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858