Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Notariusz, pomoc notarialna

 

Sprzedaż nieruchomości, darowizna, rygory egzekucji przy pożyczkach, testament, sprzedaż mieszkania, datio in salutum, podziały majątku zniesienie współwłasności, działy spadku, porady notarialne – najtańsze usługi notarialne i porady notarialne tel. 728 838 858

 

Notariusz z dojazdem do klienta

akt notarialny

dobry notariusz tel. 728 838 858

 

Szukasz dobrego Notariusza lub kompleksowej pomocy prawno-notarialne? Założenie spółki, testament lub darowizna w domu klienta? Pomagamy kompleksowo w sprawach z zakresu prawa również notarialnego.

 

Notariusz jest urzędnikiem państwowym powołanym do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, np. zbycie nieruchomości. Czynności notarialne dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Podczas dokonywania czynności notarialnych, notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz potrzeby osób fizycznych i prawnych oferujemy dojazd do klienta lub spotkanie w naszej Kancelarii.

 

Gwarantujemy najwyższą jakość usług oraz rzetelną poradę np. jak zabezpieczyć majątek lub uniknąć zbędnych danin w postaci podatków. Usługi prawne i notarialne obejmują również pomoc w zakładaniu spółek z o.o., testamentów, darowizn czy:

 

 • rygor egzekucyjny wymagany przy kredytach,
 • sporządzanie umów oraz aktów notarialnych,
 • testament bądź zapis,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • doręczanie oświadczenia,
 • spisywanie protokołów.

 

Usługi notarialne z dojazdem

 

usługi notarialne z dojazdem

Notariusz dojazd do klienta tel. 728838858

 

Notariusz zgodnie z prawem RP jest urzędnikiem mającym prawo dokonywać poświadczeń notarialnych ale też jest prawnikiem. Posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie aby doradzać odpowiednie zachowanie, dzięki czemu klient osiągnie to na czym mu zależy najtańszym kosztem. Kancelaria Prawna 24h oferuje pomoc prawną kompleksowo również w pomocy z zakresu najlepszych Adwokatów i Notariuszy z dojazdem do Państwa. Pomagamy analizować umowy, weryfikować dane, ale też doradzamy i kierujemy do Państwa specjalistę, którego potrzebujecie.

 

Proszę pamiętać, że polskie prawo wymaga Notariusza do wielu czynności prawnych pod rygorem ich nieważności! Jednak wiele osób a czasami firmy mają problem z umówieniem się z Notariuszem. Trudno dojechać osobie niepełnosprawnej do Kancelarii lub zapracowanemu przedsiębiorcy na umówioną godzinę. Nasze usługi obejmują wizytę u klienta lub w miejscu wyznaczonym.

 

Czynności notarialne:

 • sporządzanie aktów notarialnych
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • sporządzanie poświadczeń (własnoręczności podpisu, pozostawania przy życiu, daty okazania dokumentu, zgodności okazanej kopii z oryginałem)
 • doręczanie oświadczeń (do 30 stycznia 2019 r[2])
 • spisywanie protokołów (zgromadzeń spółek prawa handlowego, poświadczenia dziedziczenia, przebiegu aukcji itp.)
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznych nośnikach danych (w formie uniemożliwiającej odtworzenie przez osobę do tego niepowołaną)
 • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów (oraz obowiązek ich wydawania osobom i instytucjom do tego uprawnionym)
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składanie, wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej (obowiązkowo w czynnościach związanych z obrotem nieruchomościami)
 • sporządza również inne czynności (hipoteka morska – poświadczenie podpisu, przeprowadzenie przetargu publicznego)[3]

 

czynności notarialne

Bank wymóg notarialny? Tel. 728838858

Co jest rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej? Zabezpieczenie np. niektórych sfer obrotu cywilnoprawnego (np. umów sprzedaży, protokołów prawem wymaganych itp.). Czynności dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Z formalnego punktu widzenia notariusze nie świadczą usług jak adwokaci czy radcowie prawni, lecz dokonują czynności notarialnych[3], podobnie jak sądy. Notariusze mogą wykonywać także niektóre czynności w prawie polskim klasycznie zastrzeżone dla sądów powszechnych, jak np. sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia (tak testamentowego, jak i ustawowego), zastępujące postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku[4]. Za dokonane czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie uregulowane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.

 

Zadzwoń w godz. 9-19:  tel. 728 838 858

https://kancelariaprawna24h.pl/2021/02/notariusz-pomoc-notarialna/

 

porady prawne notarialne

Kancelaria tel. 728 838 858

 

Ile kosztuje akt notarialny? Czy Notariusz jest drogi? Jak przekazać darowiznę?

A czy wiesz, że testament notarialny może Cię kosztować poniżej 100zł? Czy zdajesz sobie sprawę, ze podobny testament napisany odręcznie może być nieważny?

Umowa majątkowa przed małżeństwem zabezpiecza interesy obu stron, a ile kosztuje podział majątku w przypadku rozwodu? Nie chodzi jedynie o majątek zebrany ale również o długi współmałżonka!