Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Ceny transferowe, dokumentacja cen transferowych – prawnik od spraw podatkowych

Kancelaria Prawna 728 838 858

Najnowsze zmiany w prawie podatkowym – odpowiedzialność karna za oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych – obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych – kto wykonuje dokumentacje cen transferowych – prawnik prawa podatkowego

Co wiesz o zmieniającym się prawie podatkowym? Czy musisz wykonać dokumentację cen transferowych? Nowe prawo nakazuje poświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że posiadasz dokumentację cen transferowych, czym jest dokumentacja ceny transferowej? Jakie przychody lub powiązania działalności wymagają wykazania dokumentacji cen transferowych? Czy miałeś obowiązek wykonać dokumentację cen transferowych w latach przed 2017 i czy musisz wykonać dokumentacje ceny transferowej za rok 2017?

nowe prawo podatkowe

Nowe regulacje prawa podatkowego (dokumentacji transakcji lub innych czynności pomiędzy podmiotami powiązanymi) zobowiązują przedsiębiorców do zupełnie nowych obowiązków i to pod rygorem odpowiedzialności karnej. Zmieniono definicję podmiotu powiązanego oraz wprowadzono nowy zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej (np. dokumentacja cen transferowych).

Kancelaria Prawna 24h jest obsługiwana przez jednego z najlepszych Doradców Podatkowych w Polsce i jeśli chcesz bezpłatnej analizy czy Twoja firma jest zobowiązana do wykonania dokumentacji ceny transferowej zadzwoń 728838858!

Państwo Polskie zobowiązało wiele grup podatkowych do zupełnie nowych czynność prawnych, a poza tym nakazało złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej o wykonaniu dokumentacji cen transferowych.

 szybkie wykonanie dokumentacji cen transferowych, profesjonalna dokumentacja cen transferowych, ceny transferowe, jak sporządzić dokumentację cen transferowych –

Jak donosi  Gazeta PrawnaPodatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do 31 marca 2018 r. są obowiązani złożyć pierwsze oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych wraz z roczną deklaracją CIT-8 oraz uproszczone sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję. Inne podmioty – te, których rok podatkowy kończył się w innym terminie niż wyżej wskazany – już po 1 stycznia 2017 r. odczuły, że rząd poszerzył zakres obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych, nakładając na podatników określone obowiązki sprawozdawcze. Zgodnie bowiem z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932 ze zm.) podatnicy, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi, muszą sporządzać dokumentacje cen transferowych bez wezwania organów. Gwarancję wykonywania tego obowiązku ma stanowić wypełnienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji składanego wraz z roczną deklaracją CIT-8 – informacje przekazywane obecnie organom kontroli przez podatników świadczą o tym, że ci ostatni faktycznie posiadają wskazaną dokumentację. Tymczasem na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2017 r. były one jedynie dowodem na to, że dokonywali oni transakcji z podmiotami powiązanymi„.

Kiedy ciąży na przedsiębiorcy obowiązek wykonania dokumentacji cen transferowych? Sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jej zakres zależy od wielkości przychodów bądź kosztów osiągniętych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Co do zasady. im wyższe przychody (koszty) osiągnął podatnik tym bardziej dokumentacja będzie obszerna. Z drugiej strony, wzrost przychodów podatnika zwiększa próg dla dokumentowanych transakcji i w przypadku, gdy łączne przychody przekroczyły w poprzednim roku równowartość:

– 2 mln euro – nie więcej niż 20 mln euro,  próg wynosi 50 000 euro powiększone o 5000 euro za każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro,

– 20 mln euro – nie więcej niż 100 mln euro, próg wynosi 140 000 euro powiększone o 45 000 euro za każde 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro,

– 100 mln euro – próg wynosi 500 000 euro.

Często określane rewolucyjnymi zmianami w dokumentacji cen transferowych w 2017 r. przepisy nowelizujące ustawę o podatku od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych wymagają, w myśl art. 9a ust. 2b ustawy o CIT  i art. 25a ust. 2b ustawy o PIT szereg informacji pod rygorem odpowiedzialności karnej (za brak posiadania dokumentacji), a ów dokumentację należy sporządzić do 31 marca 2018 r.

Pamiętaj, że określając poziom przychodów należy wziąć pod uwagę nie tylko przychody związane z podstawową działalnością, ale również przychody operacyjne i finansowe, a także zyski nadzwyczajne – zapoznaj się z interpretacją Izby Skarbowej.

Zmiany w prawie wymagają znacznego zaangażowania czasowego specjalistów z prawa podatkowego (najlepiej dobrego prawnika – ekonomiste). Nie trudno sobie wyobrazić, że I kwartał każdego roku to czas zmożonej pracy każdego księgowego. Rozszerzenie zakresu informacji które muszą znaleźć się w dokumentacji, jest niekorzystne dla podatników (np. przygotowywania analiz benchmarkingowych). Nie ma co liczyć na łaskawość urzędników, którzy z pewnością w kwietniu podejmą czynności kontrolne. Brak wykonania dokumentacji cen transferowych (oświadczenia o wykonaniu dokumentacji ceny transferowej) wiąże się nie tylko z karą skarbową ale i odpowiedzialnością karną w zw. z niedopełnieniem obowiązku wykonania dokumentacji oraz złożeniem nieprawdziwego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat w podobnych sprawach zachęcamy, aby nie czekać do ostatniej chwili, gdyż nie tylko ceny za przygotowanie dokumentacji będą znacznie droższe, ale często wykonanie obowiązku (tu pod rygorem odpowiedzialność w tym karnej) będzie niemożliwe, bo specjalistów wykonujących dokumentację cen transferowych jest bardzo mało, a podmiotów zobowiązanych wiele.

Jeśli nie wiesz, czy jesteś zobowiązanym do wykonania dokumentacji cen transferowych to zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę obowiązku przygotowania dokumentacji za rok 2017, tel. 728838858.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego odnośnie jest ubogie zobacz, a nowe przepisy podatkowe wymagające, co z pewnością będzie skutkowało licznymi kontrolami już od 1 kwietnia 2018 r., dlatego skorzystaj z pomocy prawnej Kancelarii Prawnej 24h !

Najnowsze zmiany w prawie podatkowym – odpowiedzialność karna za oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych – obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych – kto wykonuje dokumentacje cen transferowych – prawnik prawa podatkowego

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858