Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Szkody górnicze informacja

Kancelaria Prawna 728 838 858

Odszkodowania za szkody górnicze – szkody górnicze informacje: gdzie zgłosić szkody górnicze? kto specjalizuje się w szkodach górniczych?

 

odszkodowanie za szkody górnicze

Porady prawne na temat szkód górniczych – Odpowiedzialność za szkody górnicze ponosi zakład górniczy (kopalnia), który przyczynił się do powstania szkód. Głównym aktem regulującym możliwość uzyskania odszkodowania za szkody górnicze jest Ustawa geologiczna i górnicza. Przy dochodzeniu roszczeń za szkody górnicze należy uwzględnić ustawę kodeks postępowania cywilnego i kodeks cywilny (szkody górnicze). Kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody górnicze oferują specjaliści od prawa górniczego tel. 728 838 858. Prawnicy Kancelarii Prawnej 24h mają wieloletnie doświadczenie, również w procesie o odszkodowania za szkody górnicze.

 

 

Szkodami górniczymi są wszelkie uszkodzenia nieruchomości i ruchomości, do których przyczyniła się kopalnia. Zgodnie z ustawą górniczą, art. 144 właściciel może żądać naprawienia szkody górnicze. Art. 146 „Odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda”. Przywrócenie stanu poprzedniego może w szczególności nastąpić przez dostarczenie gruntów, obiektów budowlanych, urządzeń, lokali, wody lub innych dóbr tego samego rodzaju. Naprawienie szkody w gruncie rolnym lub leśnym z degradowanym lub zdewastowanym na skutek ruchu zakładu górniczego następuje w sposób określony przepisami o ochronie tych gruntów.

 

 

Niestety kopalnie niechętnie rozpatrują wniosek o naprawienie szkód górniczych. Często twierdzą, że to nie ich kopalnia odpowiada za szkody górnicze. Roszczenia o odszkodowanie za szkody górnicze przedawniają się z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie. Tak termin przedawnienia szkód górniczych to 5 lat. Stąd kopalnie jak tylko mogą przeciągają w czasie ustosunkowanie się do wniosku o naprawę szkód górniczych. Czego można żądać w przypadku szkód górniczych? Poszkodowany przez szkody górnicze może żądać zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej. Odpowiedzialność za szkody górnicze to też art. 148 „Jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala się z uwzględnieniem wartości uzasadnionych nakładów”.

 

Wiele osób pyta o porady prawne w sprawie szkód górniczych lub informacje do którego Sądu należy złożyć pozew o odszkodowanie za szkody górnicze. Informacja na temat szkód górniczych – właściwym Sądem do rozpoznawania spraw z zakresu szkód górniczych jest Sąd Rejonowy zgodnie z siedzibą danego zakładu górniczego. W przypadku sporu, którego wartość przekracza 75 000zł pozew o szkody górnicze należy wnieść do Sądu Okręgowego:

– szkody górnicze Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny Katowice ul. Francuska 38;

– szkody górnicze Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Tadeusza Kościuszki 15.

 

 

Likwidacja szkód górniczych.

 

szkody górnicze pomoc prawna

Zgłoszenie szkód górniczych winno się odbyć na piśmie tak aby zgłaszający miał potwierdzenie złożenia wniosku szkód górniczych. Można żądać naprawienia szkód górniczych. Można też żądać zapłaty za szkody górnicze.  Odszkodowanie za szkody górnicze może dotyczyć remontu bądź stanowić jednorazowe odszkodowanie za szkody górnicze.  Jednorazowe odszkodowanie za budynek (jednorazowe odszkodowanie za dom) jest wartością odtworzeniową danej nieruchomości. Jeśli kopalnia nas lekceważy lub gdy kopalnia odmawia uznania szkód górniczych to należy złożyć pozew o odszkodowanie za szkody górnicze.  Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody lub jeżeli od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec przedsiębiorcy upłynęło 30 dni.

Szkody górnicze porady prawne tel. 728 838 858.

szkody górnicze wniosek
Wieloletnie doświadczenie adwokatów kancelarii prawnej wskazuje, że nie opłaca się podpisywać ugody z kopalnią. Często propozycje ugody naprawy szkód górniczych lub ugody o odszkodowanie za szkody górnicze są bardzo niekorzystne dla poszkodowanych. Jeśli kopalnia nie przyjęła Twojego wniosku o szkody górnicze lub zaniża wartość odszkodowania szkód górniczych to skontaktuj się z nami. Prowadzimy nawet trudne sprawy o odszkodowanie za szkody górnicze. Nasi prawnicy specjalizują się w sprawach o szkody górnicze. Analiza prawna szkód górniczych jest bezpłatna. Jak wyliczyć wartość szkód górniczych? Pomożemy Ci uzyskać uczciwe odszkodowanie za szkody górnicze. Możemy za Ciebie złożyć wniosek o likwidację szkód górniczych. Poprowadzimy Twoja sprawę od początku aż do samego końca. Poświęć nam chwilę, a my poświęcimy nasz czas aby za Ciebie i dla Ciebie uzyskać wysokie odszkodowanie za szkody górnicze.

 

Prowadzimy sprawy o odszkodowanie za szkody górnicze na całym śląsku, a nasze filie mamy m.in. w Katowicach, Gliwicach i Tarnowskich Górach. Porady prawne na temat szkód górniczych – informacja szkód górniczych:
Kancelaria Prawna 24h tel. 728 838 858
szkody górnicze prawo

Odszkodowanie za szkody górnicze tel. 728 838 858

Masz problem z szkodami górniczymi? Szkody górnicze http://www.kancelariaprawna24h.plszkody górnicze wniosek (wniosek o odszkodowanie za szkody górnicze) tel. 728 838 858.

 

Adwokat

 

Porady prawne na temat szkód górniczych – szkody górnicze informacje – szkody górnicze porady prawne – informacja szkód górniczych.