Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Prawo pracy – wypadki w pracy – obsługa prawna pracowników i pracodawców

Prawo pracy – wypadki w pracy – obsługa prawna pracowników i pracodawców
Kancelaria Prawna 728 838 858

PRAWO PRACY _ WYPADEK W PRACY ☢ CHOROBA ZAWODOWA – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ODSZKODOWANIE te. 728883858

 

Kancelaria prawa pracyJeśli potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa pracy (np. zostałaś niesłusznie zwolniona lub nieuczciwy pracownik Cię pozwał) to zadzwoń do Kancelarii Prawnej tel. 728838858. Dysponujemy najlepszymi prawnikami z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego. Kompleksowo pomagamy pracodawcą i pracownikom. Siedziba Kancelarii jest w Centrum Katowic i w Warszawie, a nasze przedstawicielstwa w wielu miastach Polski – realizujemy pomoc prawną również w formie online!

 

Miałeś wypadek w pracy lub w drodze do pracy? Doznałeś urazu w pracy, a pracodawca chce to zataić? Zostałeś niesłusznie zwolniony? A może jesteś pracodawcą i nie wiesz jak sobie radzić z nieuczciwym pracownikiem? Szukasz specjalistów prawnych do analizy umowy bądź stworzenia odpowiedniego regulaminu pracy? Chcesz się zabezpieczyć umową o zakazie konkurencji?

 

Kancelaria Prawna 24h dysponuje doświadczonymi prawnikami specjalizującymi się w prawie pracy i służymy pomocą prawną dla pracowników oraz kompleksową pomoc prawną dla pracodawców, biuro@kancelariaprawna24h.pl.

 

Wypadek w pracy – choroba zawodowa – odszkodowania

https://kancelariaprawna24h.pl/

 

Zgodnie z obowiązującymi normami prawa pracy za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą i tylko jeśli są spełnione łącznie następujące przesłanki:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonego
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie 6 miesięcy od zdarzenia (co określa właściwa ustawa). Ustawa określa co jest ciężkim wypadkiem, zbiorowym wypadkiem.

 

Zdaniem Sądów pierwszy warunek uznania określonego zdarzenia za wypadek przy pracy ma cechę „nagłości” zdarzenia, którego czas trwania nie przekracza jednej dniówki roboczej. Zdarzeniem nagłym jest zarówno trwający kilka sekund kontakt dłoni stolarza z piłą tarczową, jak i kilkugodzinne oddziaływanie na palacza kotłów centralnego ogrzewania czad. Nagłość określa czas oddziaływania czynnika niebezpiecznego na organizm człowieka, a skutki tego oddziaływania mogą ujawnić się natychmiast lub dopiero po pewnym czasie, tj. po kilku dniach lub tygodniach.

 

Drugi warunek uznania zdarzenia jako wypadek przy pracy to przyczyna zewnętrzna. Gdy do urazu dochodzi w wyniku oddziaływania na człowieka czynnika występującego poza nim. Nie będzie wypadkiem przy pracy uraz, który jest następstwem zakłóceń wywołanych przez czynnik tkwiący wyłącznie w organizmie poszkodowanego, np. przyczynę wewnętrzną (uraz wskutek upadku spowodowanego atakiem epilepsji, śmierć w wyniku zawału). Przyczyna zewnętrzna nie musi być związana wyłącznie z działaniem sił przyrody, maszyn, narzędzi, urządzeń, energii i czynników chemicznych, bo może nią być każdy czynnik zewnętrzny, mogący wywołać uraz również czynności wykonywane przez samego poszkodowanego, np. wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem ciężarów.

 

Związek urazu z pracą to trzeci warunek uznania określonego zdarzenia za wypadek przy pracy i może zachodzić zarówno wówczas, gdy do urazu dojdzie podczas wykonywania pracy, jak i podczas pozostawania tylko w dyspozycji pracodawcy, np. oczekiwanie na polecenie na terenie zakładu lub w innym, wyznaczonym przez pracodawcę miejscu. Zerwanie związku z pracą występuje, gdy bez uzasadnienia poszkodowany nie świadczy pracy.

 

Powstanie urazu to czwarty warunek uznania określonego zdarzenia za wypadek przy pracy i zgodnie z ustawą „uraz” jest uszkodzeniem tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego (czynnika niebezpiecznego).

Już powyższa treść wskazuje, iż dochodzenie roszczeń za wypadek przy pracy nie jest prosta (np. problem związku zdarzenia wypadkowego z pracą od lat wzbudza wiele wątpliwości w orzecznictwie), dlatego warto przekazać swoją sprawę naszej kancelarii prawnej, jeśli chcą Państwo uzyskać odszkodowanie za wypadek w zw. z wykonywaną pracą i to odpowiednie odszkodowanie.

 

Wypadek w pracy – choroba zawodowa – odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie umowy o pracę to nasza specjalność !

https://kancelariaprawna24h.pl/porady/

 

Opisz swój przypadek biuro@kancelariaprawna24h.pl lub zadzwoń do nas (tel. 728-838-858), a bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę – wypadek w pracy – choroba zawodowa – to podstawy odszkodowania, a nasi zawodowi prawnicy pomogą Ci w dochodzeniu roszczeń za wypadek w pracy – chorobę zawodową – mobbing.

 

nakazy zapłaty

 

 

Nasi prawnicy specjalizują się w uzyskiwaniu odszkodowań – pomoc prawna na terenie woj. Śląskiego oraz Warszawy http://www.kancelariaprawna24h.pl