Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Oddłużanie. Czym jest oddłużanie? Czy można uwolnić się od wierzycieli – jak uwolnić się od komornika?

Kancelaria Prawna 728 838 858

Oddłużanie – jak ogłosić upadłość konsumencką. Coraz więcej osób się pyta o możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub upadłość przedsiębiorcy, a czym tak naprawdę jest oddłużanie?

Oddłużanie – jak ogłosić upadłość konsumencką porady tel. 728838858.

 

Oddłużanie 2018 – Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje rewolucje w procesie oddłużania. Ma być łatwiej i szybciej.

 

Upadłość konsumencka (oddłużanie) https://kancelariaprawna24h.pl/oddluzanie-upadlosc-konsumencka/ jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki. Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje, tj. funkcję oddłużenia (umorzenie zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości – wydania postanowienia Sądu) oraz funkcje windykacyjną (mającą an celu spłatę chociaż części długu poprzez Syndyka).

 

Oddłużanie konsumentów – Po ogłoszeniu upadłości przez Sąd cały majątek wchodzi w skład masy upadłościowej (o ile tako istnieje, np. samochód, biżuteria, wartościowy sprzęt RTV i AGD..) ale też wstrzymuje wszelkie postępowania przeciwko dłużnikowi (np. egzekucje komornicze).

 

Sąd oddali wniosek (oddłużanie) o ogłoszenie upadłości konsumenta (art. 4914 p.u.n.), jeżeli: 

  • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa (np.: zaciągnął pożyczkę chcąc jej nie spłacić; zakupił samochód na kredyt kiedy mimo prośby pracownika banku odmówił zapoznania się z warunkami umowy;
  • swoim zachowaniem doprowadził do zmniejszenia wypłacanego mu wynagrodzenia za pracę); 
  • w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta (np.: w trakcie wcześniejszego postępowania konsument uchybił swoim obowiązkom – np.: zataił istotne informacje, co doprowadziło do prawomocnego umorzenia postępowania); 
  • w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu); y konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił (por. art. 20 i n. p.u.n.); 
  • konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane; y w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem; 
  • czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Pamiętajmy, że 31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze1, w zakresie postępowania upadłościowego (oddłużanie) osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej). Jest to bardzo istotna zmiana, która ułatwia możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów, a także ich ogłaszania oraz wprowadza możliwość zawarcia przez niewypłacalnych konsumentów układu ze swoimi wierzycielami. 

 

Kancelaria Prawna 24h skutecznie przeprowadza proces upadłości (oddłużanie), wystarczy zadzwonić 728838858 – każdy może sam złożyć wniosek, jednak jeśli zrobi to w niewłaściwy sposób to następny będzie można złożyć dopiero po 10 latach!

 

Upadłość konsumencka jako oddłużanie http://www.kancelariaprawna24h.pl

 

Prawnicy z Katowic

Kancelaria prawna 24h tel. 728 838 858

 

Ustawa Prawo Upadłościowe http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030600535/U/D20030535Lj.pdf

Jestem zainteresowany oddłużeniem ale nie wiesz czy masz szanse na Sądowe orzeczenie o upadłości konsumenckiej?

Nie wiesz czy posiadasz konsumencką zdolność upadłościową?

Zastanawiasz się, czy w Twoim przypadku rzeczywiście zaistniał stan niewypłacalności i czy spełniasz wszystkie przesłanki pozytywnego rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Chcesz wiedzieć co zrobić aby ogłosić upadłość konsumencką pomimo zaistnienia podstaw do oddalenia wniosku przez sąd np. w zw. z brakiem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorców?

Napisać do san: biuro@kancelariaprawna24h.pl i dokładnie opisać w niej swoją sytuację:

– skąd jesteś i jak możemy się z Tobą skontaktować;

– jakie masz długi (bank, chwilówki, niezapłacone faktury bądź czynsz..) i w jakim celu były one zaciągnięte (np. zwolnienie z pracy, choroba..);

– w jakich okolicznościach utraciłeś zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań (co było powodem, że nie byłeś/aś wstanie płacić swoich zobowiązań;

– jakie masz możliwości finansowe spłaty zadłużenia (czy w ogóle jesteś w stanie spłacać jakąkolwiek część zobowiązań);

– jaki posiadasz majątek (np. mieszkanie własnościowe, samochód, złoto, wartościowy sprzęt RTV i AGD). Jeśli nic nie posiadasz to gdzie mieszkasz (np. w mieszkaniu córki, brata).

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858