Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Uszkodzenia budynków przez kopalnie – Deformacje nieciągłe

Kancelaria Prawna 728 838 858

 

Deformacje nieciągłe – odszkodowania od kopalni za szkody górnicze.

 

 

Szkody górnicze w budynkach związane z deformacją nieciągłą – czym są deformacje nieciągłe terenu po eksploatacji terenu przez kopalnie? Czy kopalnia może odmówić wypłatę odszkodowania za szkody górnicze powołując się na fakt, ze od lat nie wydobywa węgla na danym terenie?

 

 

Eksploatacja górnicza ma niekorzystny wpływ na środowisko, a co za tym idzie – na nieruchomości, często utrudniając korzystanie z nich lub nawet je uniemożliwiając.

 

Przemieszczanie się elementów górotworu, spowodowane powstawaniem w nim pustek w wyniku eksploatacji podziemnej, powoduje tworzenie się deformacji ciągłych oraz deformacji nieciągłych. Deformacjami stanowiącymi duże zagrożenie są deformacje nieciągłe.

 

 

Deformacje nieciągłe to deformacje powstałe w wyniku działalności górniczej, które powodują przerwanie ciągłości skał lub też gruntu. Charakteryzują się one gwałtownym powstawaniem (nawet w ciągu kilku minut), które praktycznie nie sposób przewidzieć. Ta gwałtowność i nieprzewidywalność powoduje, że tego typu deformacje stwarzają duże zagrożenie dla użytkowników danego terenu.

 

Deformacje nieciągłe nie zawsze będą towarzyszyć eksploatacji górniczej, ale jeżeli już wystąpią, to może to być zarówno w trakcie eksploatacji, jak i kilka, czy też kilkadziesiąt lat po jej zakończeniu. Zazwyczaj obejmują one małe obszary, a tereny sąsiednie nie ulegają prawie żadnym deformacjom. Obszar objęty deformacją nieciągłą jest natomiast najczęściej kompletnie zniszczony.

 

 

Profesjonalna i kompleksowa obsługa prawna likwidacji szkód górniczych od zgłoszenia szkody do uzyskania odszkodowania w postaci wypłaty środków pieniężnych

Kancelaria Prawna 24 tel. 728838858

 

 

szkoda górnicza

 

Deformacje nieciągłe można podzielić na:

  • powierzchniowe, czyli zapadliska, osuwiska oraz wypiętrzenia terenu (fałdy);
  • liniowe, czyli szczeliny, pęknięcia i progi (uskoki).

 

Przyczynami powstawania deformacji są m.in. eksploatacja złóż znajdujących się na małych głębokościach (szczególnie z zawałem stropu), czy też aktywizacja niezlikwidowanych lub niewłaściwie zlikwidowanych szybów.

 

Deformacje spowodowane działalnością górniczą powodują uszkodzenia budynków – zarówno elementów konstrukcyjnych, jak i elementów wykończenia i wyposażenia budynków. Zarysowania albo pęknięcia mogą się pojawić w obrębie fundamentów, ścian i stropów. Pęknięcia w ścianach można najczęściej zaobserwować w okolicach okien i drzwi.

 

Do uszkodzeń nieruchomości i jej wyposażenia można zaliczyć:

  • zarysowania, spękania oraz odspojenia tynków;
  • pękanie posadzek, ścianek działowych;
  • deformacje w obrębie okien i drzwi;
  • defekty instalacji np. gazowej, co jest wyjątkowo niebezpieczne;
  • zawilgocenie spowodowanie uszkodzeniem warstw izolacyjnych w wyniku zarysowań fundamentów i ścian piwnic;
  • spękania na kominach.

 

Zazwyczaj uszkodzenia elementów wykończenia i wyposażenia budynków nie przyczyniają się do spadku ich bezpieczeństwa, jednak są bardzo uciążliwe dla mieszkańców.

 

Likwidacja przyczyn powstawania deformacji nieciągłych jest bardzo kosztowna i skomplikowana pod względem technicznym. Nie zawsze jest też możliwe przywrócenie obiektu do pierwotnego stanu.

 

Kancelaria Prawna 24 dysponuje najlepszymi prawnikami, którzy skutecznie uzyskują wysokie odszkodowania za szkody górnicze – analiza sprawy jest bezpłatna!

 

 

Kancelaria Prawna 24h

 

 

 

 

 

 

kopalnia odmówiła mi wypłaty odszkodowania, kopalnia nie chce zapłacić za swoje szkody. Przedawnienie roszczeń za szkody górnicze, kiedy przedawniają się szkody górnicze. Czy po latach można domagać się odszkodowania od kopalni, co zrobić z uszkodzonym domem przez prace kopalni. Jak uzyskać odszkodowanie od KWK, spękania domu przez tąpnięcie kopalni, odszkodowanie za przechylony budynek.

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858