Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Błędy medyczne – błędy lekarskie

Błędy medyczne – błędy lekarskie

Błędy medyczne – błędy lekarskie – odszkodowanie za błędy lekarskie – prawnik od błędów medycznych, tel. 728838858

Zakażenie lub zła diagnoza? Odszkodowanie i zadośćuczynienie można uzyskać za błędy lekarskie – błędy medyczne, jednak czym jest błąd lekarski? Zdarzenia medyczne i błędy medyczne.

 

Przy zdarzeniach medycznych (błędach medycznych – błędach lekarskich) należy pamiętać, że bardzo często z odszkodowania mogą skorzystać osoby bliskie pokrzywdzonych „Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu„. Potwierdza to uchwała w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie CZP 69/17. Odszkodowania za błędy medyczne czasami są bardzo wysokie, np. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2016 r. (sprawa dotyczyła zdarzenia medycznego przy porodzie w szpitalu) „..w następstwie czego na rzecz małoletniej zasądził tytułem zadośćuczynienia dalszą kwotę 800.000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 sierpnia 2012 r., tytułem odszkodowani a dalszą kwotę 3.920 zł z ustawowymi odsetkami od 21 maja 2009 r. i tytułem renty dalszą kwotę po 2700 zł miesięcznie poczynając od 21 marca 2019 r. Ponadto, zasądził tytułem zadośćuczynienia na rzecz matki małoletniej dalszą kwotę 230.000 zł z odsetkami od kwoty 80.000 zł od 21 maja 2009 r. i od kwoty 150.000 zł od 17 sierpnia 2012 r. a na rzecz ojca małoletniej – dalszą kwotę 170.000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 40.000 zł od dnia 21 maja 2009 r. i od kwoty 130.000 zł od dnia 17 sierpni a 2012 r. oraz orzekł o kosztach postępowania w obu instancjach..„.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalną pomocą prawną w zakresie roszczeń związanych z błędami medycznymi, odszkodowaniem za błędy lekarskie (zdarzenia medyczne m.in. zakażenia i złe diagnozy) to polecamy usługi naszej Kancelarii Prawnej obsługiwaną przez doświadczonych prawników z zakresu zdarzeń medycznychtel. 728838858

 

Warto też zapoznać się z orzeczeniami Sądu Najwyższego orzeczenia SN  błędy medycznebłędy lekarskie. Oferujemy również pomoc w obronie – najlepszy prawnik do obrony za zdarzenia medyczne!

 

Zdarzenia medyczne – błędy medyczne – błędy lekarskie można podzielić m.in. na:

 • błędy dentystyczne
 • niewłaściwa opiekę medyczną
 • niewłaściwa opieka w czasie ciąży lub przy porodzie
 • niezdiagnozowanie poważnej choroby
 • nieuzasadniona odmowa świadczenia (pomocy)
 • pomyłka w podaniu leków
 • pomyłka w zakresie zabiegu
 • pozostawienie w ciele pacjenta ciała obcego
 • zakażenie szpitalne
 • zła diagnoza np. złamania
 • inne

 

W skrócie można powiedzieć, iż zdarzenia medyczne – błędy lekarskie to działanie lub zaniechanie (np. lekarki, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego) powodujące szkodę. W takim przypadku należy się odszkodowanie – zadośćuczynienie, a w przypadku gdy dojdzie do śmierci, o odszkodowanie może się starać rodzina pacjenta.

 

Błędy medyczne – błędy lekarskie – odszkodowania za błędy lekarski są świadczeniem mającym na celu pokrycie strat finansowych, jakie powstały na skutek zdarzenia wywołującego szkodę, np. koszty lekarstw, leczenia, zakup sprzętu i rehabilitacji, a często też dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb poszkodowanego oraz zwrot utraconego dochodu. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od wielu czynników, ale często zasądzone kwoty są bardzo wysokie.

 

Zadośćuczynienie ma przede wszystkim zrównoważyć krzywdę doznaną na skutek cierpień fizycznych oraz psychicznych, tj. celem jest rekompensata szkód o charakterze niematerialnym. Czasami poszkodowanemu przysługuje prawo do renty, jeśli np. na skutek błędu lekarskiego stał się trwale lub długotrwale niezdolny do pracy, do samodzielnej egzystencji oraz zwiększyły się jego potrzeby.

 

Każdorazowo należy pamiętać o normach kodeksu cywilnego:

Art. 361.
§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Art. 362.
Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.
Art. 415.
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

 

Wykazanie winy oraz związku przyczynowego nie jest zadaniem prostym i szybkim, dlatego nie warto działać na tzw. własną rękę, a korzystając z usług naszej kancelarii możesz liczyć, że dołożymy wszelkich starań aby uzyskać odszkodowanie jak największe, bo od tego zależy nas zarobek.

 

Opisz swój przypadek biuro@kancelariaprawna24h.pl lub zadzwoń do nas tel. 728838858, a bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę – nasze siedziby mamy w Katowicach, Gliwicach i w Warszawie!

 

Błędy medyczne – błędy lekarskie to specjalność prawników Kancelarii Prawnej 24h! Błędy medyczne pomoc prawna.

 

                    –  uzyskujemy wysoką skuteczność i znaczne odszkodowania za błędy lekarskie – tel. 728838858 –

 

Zdarzenia medyczne, odszkodowania za zakażenia i złe diagnozy, odszkodowania za błędy medyczne to nasza specjalność! Nasz zespół to również najlepszy prawnik do obrony za zdarzenia medyczne!

 

Warto zapoznać się z naszym artykułem dotyczącym odszkodowań dla rodziny poszkodowanego:

Wysokie odszkodowania dla bliskich pokrzywdzonego

 

 

specjalista od pomyłek lekarskich