Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Zła diagnoza

Kancelaria Prawna 728 838 858

Zdarzenia medyczne, zła diagnoza, błąd lekarski, zaniedbanie medyczne, jak uzyskać odszkodowanie? Odszkodowanie od szpitala za zaniechanie położnej – ginekolog jest winny… Czy można uzyskać odszkodowanie od dentysty? Czy za zakażenie podczas … należy się odszkodowanie?

 

Zdarzenia medyczne odszkodowanie – czym są zdarzenia medyczne?

 

 

błąd medyczny pomocKompleksowa obsługa prawna dla pokrzywdzonych i poszkodowanych przez zdarzenia medyczne ✆ 728838858

 

 

Co zaliczamy do zdarzeń medycznych?  Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta.. art. 67a:

 

„1… zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego …
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. „

 

Potocznie mówi się o błędzie lekarskim, złej diagnozie, zaniedbaniu w szpitalu lub winie pielęgniarki bądź zaniedbaniu położnej. Każdy ww. przypadek może zaliczać się do zdarzenia medycznego.

 

Czym jest zła diagnoza? Nie ma definicji „złej diagnozy”, jednak lekarz (pielęgniarka, położna), są zobowiązani do niesienia pomocy. Jeśli zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej mogłaby spowodować negatywne dla pacjenta skutki (w tym przepisanie skierowania) to również można mówić o zdarzeniu medycznym.

 

Błąd diagnostyczny i nierozpoznanie niebezpieczeństwa nie zwalnia lekarza od odpowiedzialności za negatywne skutki, jeżeli takowe wystąpią. Jednak o błędzie diagnostycznym można mówić tylko wtedy, gdy naruszony został obowiązujący w danym momencie standard czynności diagnostycznych.

 

 

odszkodowanie za błędyOdpowiedzialność za zdarzenia medyczne – odpowiedzialność za błąd lekarski  – odpowiedzialność za złą diagnozę.

 

Zawsze gdy dochodzi do zdarzenia medycznego to pokrzywdzony (poszkodowany) ma prawo domagać się…

– odpowiedzialność karna za zdarzenie medyczne, art. 155 kodeksu karnego „Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka..” Art. 160 kodeksu karnego „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu..” Czasami można też mówić o art. 231 k.k. „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę..”;

– odpowiedzialność cywilna za zdarzenie medyczne, art. 430 k.c. w zw. z art. 415 k.c. oraz art. 4 ustawy  o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

– odpowiedzialność zawodowa (dyscyplinarna) za błędy medyczne określona jest w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych +kodeks etyki.

 

 

Gdzie zgłosić błąd lekarski? Komu zgłosić błąd medyczny?

 

dobry prawnik z KatowicSpecjaliści od zdarzeń medycznych. Prawo karne wskazuje Prokuraturę i Policję jako organ właściwe do zgłaszania zawiadomienia o popełnieniu (podejrzeniu popełnienia) przestępstwa. Prawo cywilne wskazuje Wojewódzkie Komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz Sądy. Niestety postępowanie w sprawach błędów medycznych (zdarzeń medycznych) jest trudne i długotrwałe, a trzeba pamiętać o przedawnieniu!

 

Z naszego doświadczenia wynika, że komisje do spraw zdarzeń medycznych nie są pomocne dla pokrzywdzonych, jednak często wymagane przez procedurę cywilną. Natomiast warto równolegle prowadzić sprawę karną i proszę pamiętać, że Policja ma obowiązek przyjąć zawiadomienie do protokołu. Jeśli wyda postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia bądź śledztwa to mamy możliwość zaskarżenia ów decyzji do Sądu. Odmowa przyjęcia zawiadomienia przez funkcjonariusza Policji jest przestępstwem określonym w art. 231 k.k.

 

 

odszkodowanie bliskichCzy warto starać się o odszkodowania za zdarzenie medyczne? Odszkodowanie za błąd lekarski – błąd szpitala odszkodowanie $

 

Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi odszkodowanie (lub zadośćuczynienie) nie ma być wykorzystaniem „sytuacji”, „zarobkiem”. Jednak każdy poszkodowany ma prawo do odszkodowania ≈  każdy pokrzywdzony ma prawo do zadośćuczynienia.

 

Jeśli przez niewłaściwą opiekę, błąd lekarski, zaniedbanie medyczne poniosłeś szkodę to masz prawo do odszkodowania bądź zadośćuczynienia. Środki pieniężne mają cię zwrócić poniesione koszty oraz zrekompensować doznaną krzywdę. Jednak sądy zasądzają wysokie odszkodowanie pieniężne bliskim… bliskim tych, którzy przez zaniedbanie tzw. „medyczne”  nie mogli korzystać z miłości / opieki np. rodzicielskiej „bo ojciec przez rok pozostawał w śpiączce”. Cierpienie, pozostawanie bez opieki przez błąd osoby powołanej do zabezpieczenia medycznego jest podstawą do odszkodowania!

 

W sytuacji, w której pacjent umiera (w skutek zdarzenia medycznego) daje podstawę do zadośćuczynienia, odszkodowania i renty. Potwierdza to wiele orzeczeń sądowych, w których sądy zasądzają nawet po 450 000zł odszkodowania, a do tego po 150 000zł zadośćuczynienia i miesięczne renty, np. dla małoletnich.

 

 

Zdarzenia medyczne pomoc prawna §

 

Chyba każdy pełniący służbę „medyczną” chce pomagać, ale czasami zdarzają się błędy. Warto odróżnić zaniedbanie, błąd od nieszczęśliwego zbiegu zdarzeń. Każdy kto czuje się poszkodowany, pokrzywdzony może skorzystać z pomocy naszych prawników. Adwokatów i Radców Prawnych specjalizujących się w zdarzeniach medycznych.

 

 

Kancelaria Prawna 24h posiada specjalistów w Katowicach i w Warszawie. Pomagamy w trudnych przypadkach na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.

tel. 728 838 858 w godz. 8:00 – 21:00

 

W przypadku zdarzeń medycznych proszę o wstępne opisanie sytuacji na adres: biuro@kancelariaprawna24h.pl a po bezpłatnej analizie w ciągu 48h oddzwonimy.

 

 

Pomoc prawna w odszkodowaniu za zdarzenia medyczne http://www.kancelariaprawna24h.pl

 

 

kancelaria adwokacka

Kompleksowa pomoc prawna tel. 728838858

 

Kompleksowa obsługa prawna https://kancelariaprawna24h.pl/nasza-oferta/

 

Odszkodowanie za błąd lekarza tel. 728838858