Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Pozew o zachowek

Kancelaria Prawna 728 838 858

Zachowek, czym jest zachowek? Komu przysługuje prawo do zachowku? Kto może wnieść pozew o zachowek? Jak obliczyć zachowek? Komu nie przysługuje zachowek? Jak uwolnić się od prawa do zachowku? Przedawnienie roszczenia o zachowek – prawo do zachowku pomoc prawna tel. 728-838-858

 

jak uniknąć zachowkuPozew o zachowek §

 

Czym jest zachowek? Zachowek to roszczenie prawa spadkowego, mająca na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Obowiązek zapłaty zachowku powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych.

Gdy spadkodawca sporządza testament i powołuje w nim do całości spadku np. swoją partnerkę to zstępni (np. dzieci) lub rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy, mają prawo domagać się połowy wartości swego udziału w spadku (tego co im by się należało, gdyby nie zostali pominięci testamentem). Jeśli są trwale niezdolni do pracy lub małoletni to mogą wystąpić z roszczeniem o zachowek do 2/3 wartości „swego” udziału w spadku.

Najprościej rzecz ujmując, zachowek to prawo do majątku (np. ojca po jego śmierci), w sytuacji gdy zostaliśmy pominięci w testamencie. Można też wystąpić z pozwem o zachowek przeciwko rodzeństwu, które za życia otrzymało darowizny przez co po śmierci rodzica nie ma spadku. Oczywiście powyższe stanowi znaczne uproszczenie, gdyż roszczenie o zachowek ma wiele wymagań prawnych oraz wykluczeń.

 

Prawo do zachowku jest uregulowane przede wszystkim w art. 991 kodeksu cywilnego:

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).
§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.”

 

Kompleksowa obsługa prawna w sprawach o podział spadku i w sprawach o zachowek http://www.kancelariaprawna24h.pl

 

 

Kto nie ma prawa do zachowku?

 

  1. Osoby uznane za niegodne (traktuje się je jakby nie dożyły spadku);
  2. Osoby, które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek przysługujący im z mocy ustawy (traktuje się je jakby nie dożyły spadku);
  3. Małżonek wyłączony od dziedziczenia w trybie artykułu 940 kc, tzn. gdy spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu z winy małżonka i żądanie to okazało się uzasadnione;
  4. Osoby wydziedziczone przez spadkodawcę lub które rzekły się zachowku.

 

podział spadku adwokat

Dobry prawnik ✆ 728838858

Pozew o zachowek §

 

Jak każdy pozew musi spełniać warunki formalne zgodnie z ustawą kodeks postępowania cywilnego. Sądem właściwym do rozpoznania pozwu o zachowek jest Sąd zgodnie z miejscem ostatniego zamieszkania spadkodawcy. W pozwie o zachowek wnosimy o zasądzenie na rzecz powoda kwoty tytułem należnego zachowku z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Powód musi określić kwotę jakiej się domaga, a to często stwarza problem. W tym celu należy ustalić wartość majątku spadkowego. Trzeba wskazać co wchodzi w skład spadku (nieruchomości, środki zgromadzone na rachunku bankowym itp.), a także przedstawić dowody na poparcie swoich tez. Ostatecznie to Sąd za pośrednictwem biegłych ustala wysokość zachowku, jednak zawyżona kwota w pozwie może mieć znaczenie na orzeczenie o pokryciu kosztów procesu. Pamiętajmy, iż do spadku dolicza się darowizny poczynione przez spadkodawcę (w trakcie jego życia) poza:

  • drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych (np. 100zł na urodziny);
  • dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty licząc wstecz od otwarcia spadku (od śmierci);
  • darowizn poczynionych na rzecz osób nie będących spadkobiercami ani uprawnionymi do zachowku.

 

W przypadku gdy uprawnionym do zachowku jest zstępny spadkodawcy (dziecko, wnuk), zalicza się na należny mu zachowek także darowiznę uczynioną przez spadkodawcę wstępnemu uprawnionego (rodzicowi), ale też zalicza się na należny mu zachowek poniesione przez spadkodawcę koszty wychowania oraz wykształcenia ogólnego i zawodowego, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę w danym środowisku.

 

Jak uniknąć zachowku?

 

Sposobów na uniknięcie zachowku jest wiele, w tym m.in. wydziedziczenie, zasady współżycia społecznego, zrzeczenie się… Jeśli chodzi o darowiznę za życia, np. nieruchomości na rzecz tylko jednego dziecka to warto dokonać darowizny umową dożywocia. Prawo do zachowku jak każde inne roszczenie również przedawnia się (np. gdy darowizna została wykonana 10 lat przed śmiercią).

 

 

Jeśli szukają Państwo zawodowych specjalistów od prawa spadkowego (do przeprowadzenia postępowania o podział spadku lub zachowek) to warto skorzystać z usług doświadczonych i najlepszych prawników:

 

Kancelaria Prawna 24h tel. 728838858

https://kancelariaprawna24h.pl/spadek-prawo-spadkowe/

 

 

pomoc prawna

 

 

Najlepsza Kancelaria Prawna http://www.kancelariaprawna24h.pl

 

 

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858