Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Przechył budynku szkody górnicze

Kancelaria Prawna 728 838 858

Przechył budynku, spękania ścian, odpadający tynk ⇒ szkody górnicze! Odszkodowania za szkody górnicze pomoc prawna tel. 728838858

 

Pochył budynku spowodowany pracą zakładu górniczego.

 

Przechył budynku szkody górniczeJednorazowe odszkodowanie za przechył budynku – Wiele osób boryka się z problemem wychylenia budynku, spękania ścian, niedomykających się okien lub drzwi, tzn. z problemem szkód górniczych. Zgłoszenie szkód górniczych do kopalni najczęściej kończy się przewlekłością lub propozycją zaniżonego odszkodowania. Każdy poszkodowany przez zakład górniczy ma prawo do uczciwego odszkodowania pieniężnego, a kopalnia ma obowiązek w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody zaproponować ugodę. Po tym czasie należy złożyć pozew do Sądu aby nie narazić się na zarzut przedawnienia roszczenia.

 

Szkody górnicze  ⇒ prawo do odszkodowania.

 

W przypadku szkód górniczych jak i w każdym innym procesie należy uwzględnić kodeks cywilny oraz kodeks postępowania cywilnego. Jednak głównym aktem prawnym regulującym problematykę szkód górniczych jest ustawa prawo geologiczne i górnicze. Odchylenie od pionu konstrukcji budynku na skutek ruchu zakładu górniczego stanowi szkodę górniczą, która obniża wartość rynkową konkretnej nieruchomości. Właściciel nieruchomości może żądać stosowne odszkodowanie z powodu ujawnienia się szkody górniczej. Co więcej w przypadku gdy przechył budynku jest znaczny jego rektyfikacja, ze względu na jej koszty staje się bezzasadna. Sądy od lat mierzą się z problem ustalenia najbardziej odpowiedniej metody wyliczenia wartości odszkodowania w przedmiotowym zakresie, albowiem także w dorobku naukowym brak jest jednej, uniwersalnej formuły obliczeniowej odszkodowania w przypadku wychylenia budynku.

 

Proces o odszkodowanie za przechylony dom.

 

pomoc prawnika

pomoc prawnika tel. 728838858

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 16 grudnia 2014 roku, sygnatura akt I ACa 741/14 podkreślił, iż:

„W szczególności podkreślenia wymaga, iż poza sporem pozostawało, iż budynek mieszkalny powodów uległ wychyleniu, jak i że jego pochylenie jedynie miejscowo, a mianowicie w narożu południowo-zachodnim przekracza wartość 20‰, wynosząc 22,8‰, zaś w pozostałych narożach wynosi kolejno: 7,1‰, 7,9‰ i 17,7‰. Zgodzić się należy z apelującą, iż rozważając sposoby naprawienia szkody górniczej przeanalizować należy nie tylko rektyfikację budynku, ale i możliwość naprawienia szkody przez wykonanie mniej kosztowych prac remontowych. Możliwość tę, wbrew wywodom apelacji, Sąd Okręgowy rozważył i zasadnie odrzucił, jako że kwalifikując wychylenie budynku jako znaczne, o dużej uciążliwości wykluczył naprawienie szkody przez inne niż rektyfikacja prace remontowe, a to odwołując się do zasad likwidacji szkód górniczych zaproponowanych przez Główny Instytut Górnictwa w K.. Zgodnie z tymi zasadami przy wychyleniu budynku w przedziale od 15 do 20‰, określanym jako wychylenie o średniej uciążliwości możliwa jest naprawa poprzez rektyfikację, bądź wykonanie konkretnych prac naprawczych, mających na celu zmniejszenie uciążliwości użytkowania budynku, przy czym preferuje się ten drugi sposób naprawy budynków, natomiast przy wychyleniu budynku przekraczających 20‰, zaliczanym do wychylenia o dużej uciążliwości proponuje się już tylko rektyfikację budynku. Zalecenia te znalazły także pełne uzasadnienie we wnioskach złożonych w sprawie opinii przez biegłych sądowych M. S. i Z. L., jak i w opinii eksperta pozwanej M. T., którzy oceniając wartość pochylenia budynku powodów, jako sposób prowadzący do naprawy szkody w budynku wskazali wyłącznie rektyfikację całego budynku.”

 

 

Jeśli w Państwa domu ujawniły się szkody górnicze  to warto skorzystać z pomocy prawnej doświadczonej kancelarii prawnej, specjalizującej się w uzyskiwaniu wysokich odszkodowań za szkody górnicze:

 

Kancelaria Prawna 24h  tel. 728 838 858

 

Kancelaria adwokacka

 

Szkody górnicze pomoc prawna https://kancelariaprawna24h.pl/szkody-gornicze/ prawnicy specjalizujący się w szkodach górniczych!

 

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858

Odszkodowanie za szkody górnicze POMOC PRAWNA najlepszych prawników tel. 728 838 858 www.kancelariaprawna24h.pl