Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Dokumentacja cen transferowych

Kancelaria Prawna 728 838 858

Dokumentacja cen transferowych. Dokumentacja cen transferowych na nowych zasadach pomoc prawna tel. 728838858

Dokumentacja cen transferowych.

 

Dokumentacja cen transferowych http://www.kancelariaprawna24h.pl Nowelizacja prawa i nowe obowiązki związane z dokumentacją cen transferowych 2018.

 

Kancelaria adwokackaKancelaria Prawna 24h gwarantuje bezpłatną analizę obowiązku wykonania dokumentacji cen transferowych i pomoc prawno-ekonomiczną w wykonaniu dokumentacji cen transferowych, tel. 728838858.

 

 

Jak informuje Ministerstwo FinansówPojęcie cen transferowych jest stosowane potocznie w obszarze podatków, choć nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym. Według popularnej definicji cena transferowa oznacza cenę nakładaną przez przedsiębiorstwo na dobra, usługi i własności niematerialne i prawne dla spółki zależnej lub innego powiązanego podmiotu (w tym tzw. spółki offshore). Niewłaściwe wykorzystanie cen transferowych występuje, gdy dochód i wydatki są nieprawidłowo przydzielane, aby obniżyć podstawę opodatkowania (OECD, Glossary). Czytaj więcej o cenach transferowych„.

 

Nowe regulacje prawa podatkowego (dokumentacji transakcji lub innych czynności pomiędzy podmiotami powiązanymi) zobowiązują przedsiębiorców do zupełnie nowych obowiązków i to pod rygorem odpowiedzialności karnej. Zmieniono definicję podmiotu powiązanego oraz wprowadzono nowy zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej (np. dokumentacja cen transferowych).

 

Państwo Polskie zobowiązało wiele grup podatkowych do zupełnie nowych czynność prawnych, a poza tym nakazało złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej o wykonaniu dokumentacji cen transferowych.

 

Kancelaria Prawna 24h jest obsługiwana przez jednego z najlepszych Doradców Podatkowych. Jeśli chcesz bezpłatnej analizy czy Twoja firma jest zobowiązana do wykonania dokumentacji ceny transferowej zadzwoń 728838858!

 

Jak donosi  Gazeta PrawnaPodatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do 31 marca 2018 r. są obowiązani złożyć pierwsze oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych wraz z roczną deklaracją CIT-8 oraz uproszczone sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję. Inne podmioty – te, których rok podatkowy kończył się w innym terminie niż wyżej wskazany – już po 1 stycznia 2017 r. odczuły, że rząd poszerzył zakres obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych, nakładając na podatników określone obowiązki sprawozdawcze. Zgodnie bowiem z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932 ze zm.) podatnicy, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi, muszą sporządzać dokumentacje cen transferowych bez wezwania organów. Gwarancję wykonywania tego obowiązku ma stanowić wypełnienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji składanego wraz z roczną deklaracją CIT-8 – informacje przekazywane obecnie organom kontroli przez podatników świadczą o tym, że ci ostatni faktycznie posiadają wskazaną dokumentację. Tymczasem na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2017 r. były one jedynie dowodem na to, że dokonywali oni transakcji z podmiotami powiązanymi„.

 

 

Kiedy ciąży na przedsiębiorcy obowiązek wykonania dokumentacji cen transferowych? Sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jej zakres zależy od wielkości przychodów bądź kosztów osiągniętych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Co do zasady. im wyższe przychody (koszty) osiągnął podatnik tym bardziej dokumentacja będzie obszerna. Z drugiej strony, wzrost przychodów podatnika zwiększa próg dla dokumentowanych transakcji i w przypadku, gdy łączne przychody przekroczyły w poprzednim roku równowartość:

 

– 2 mln euro – nie więcej niż 20 mln euro,  próg wynosi 50 000 euro powiększone o 5000 euro za każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro,

– 20 mln euro – nie więcej niż 100 mln euro, próg wynosi 140 000 euro powiększone o 45 000 euro za każde 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro,

– 100 mln euro – próg wynosi 500 000 euro.

 

 

Często określane rewolucyjnymi zmianami w dokumentacji cen transferowych w 2017 r. przepisy nowelizujące ustawę o podatku od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych wymagają, w myśl art. 9a ust. 2b ustawy o CIT  i art. 25a ust. 2b ustawy o PIT szereg informacji pod rygorem odpowiedzialności karnej (za brak posiadania dokumentacji), a ów dokumentację należy sporządzić do 31 marca 2018 r.

 

Pamiętaj, że określając poziom przychodów należy wziąć pod uwagę nie tylko przychody związane z podstawową działalnością, ale również przychody operacyjne i finansowe, a także zyski nadzwyczajne – zapoznaj się z interpretacją Izby Skarbowej.

 

Zmiany w prawie wymagają znacznego zaangażowania czasowego specjalistów z prawa podatkowego (najlepiej dobrego prawnika – ekonomistę). Nie trudno sobie wyobrazić, że I kwartał każdego roku to czas zmożonej pracy każdego księgowego. Rozszerzenie zakresu informacji które muszą znaleźć się w dokumentacji, jest niekorzystne dla podatników (np. przygotowywania analiz benchmarkingowych). Nie ma co liczyć na łaskawość urzędników, którzy z pewnością w kwietniu podejmą czynności kontrolne. Brak wykonania dokumentacji cen transferowych (oświadczenia o wykonaniu dokumentacji ceny transferowej) wiąże się nie tylko z karą skarbową ale i odpowiedzialnością karną w zw. z niedopełnieniem obowiązku wykonania dokumentacji oraz złożeniem nieprawdziwego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

 

Nauczeni doświadczeniem z poprzednich lat w podobnych sprawach zachęcamy, aby nie czekać do ostatniej chwili, gdyż nie tylko ceny za przygotowanie dokumentacji będą znacznie droższe, ale często wykonanie obowiązku (tu pod rygorem odpowiedzialność w tym karnej) będzie niemożliwe, bo specjalistów wykonujących dokumentację cen transferowych jest bardzo mało, a podmiotów zobowiązanych wiele.

 

Jeśli nie wiesz, czy jesteś zobowiązanym do wykonania dokumentacji cen transferowych to zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę obowiązku przygotowania dokumentacji za rok 2017, tel. 728838858.

 

W ostatnich dniach stycznia 2018 r. pojawił się apel „urzędników” „Zwracamy się z apelem do podatników, żeby w sprawach dotyczących usług o niskiej wartości dodanej wstrzymali się ze składaniem wniosków o APA, bo nowa procedura będzie szybsza i łatwiejsza. Nowe przepisy ustawy o CIT, obowiązującej od 1 stycznia, przewidują przywilej, zgodnie z którym uprzednie porozumienie cenowe APA, dotyczące usług niematerialnych, obowiązuje w roku zawarcia porozumienia oraz poprzednim. Jeśli ktoś zawrze APA nawet w przyszłym roku, to zapisy będą obejmowały również 2017 r.” wyjaśnia Aleksy Miarkowski.

 

Procedura ma być łatwiejsza, szybsza i tańsza, ale…! Dlaczego takie „dedykowane” rozwiązania projektuje się do przepisu, który obowiązuje zaledwie od miesiąca? Rozumiejąc interes fiskalny budżetu państwa, trudno oprzeć się wrażeniu, że ustawodawca nieco się zagalopował, wprowadzając nieuzasadnione i nieprzyjazne podatnikom rozwiązania. Ministerstwo Finansów próbuje wybrnąć z sytuacji, dokładając swoje pomysły.

 

 – zamów dokumentacje cen transferowych: biuro@kancelariaprawna24h.pl tel. 728838858 – Katowice AL. W. Korfantego 51 –

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego odnośnie dokumentacji ceny transferowej jest ubogie (zobacz), a nowe przepisy podatkowe wymagające, co z pewnością będzie skutkowało licznymi kontrolami już od 1 kwietnia 2018 r., dlatego skorzystaj z pomocy prawnej Kancelarii Prawnej 24h !

 

kancelaria adwokacka

Kompleksowa pomoc prawna tel. 728838858

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858