Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Chcesz uzyskać zwrot nienależnie pobranego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami? Budynek nie może być budowlą?

Kancelaria Prawna 728 838 858

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. umożliwia wznowienie postępowania i możliwość uzyskania zwrotu nienależnie pobranego podatku od nieruchomości!

Zwrot nienależnego podatku – roszczenie o zwrot nienależnie pobranego podatku od nieruchomości.

Roszczenie o zwrot nienależnie pobranego podatku od nieruchomości staje się możliwe dzięki wydanemu w dniu 13 grudnia 2017 r. Wyrokowi Trybunału Konstytucyjnemu  w sprawie SK 48/15. W ww. orzeczeniu TK czytamy „Art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i 2141) w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” (zwrot nienależnego podatku – pomoc prawna Kancelarii Prawnej 24h tel. 728838858). Skoro TK uznał że w sytuacji gdy obiekt budowlany spełnia przesłanki aby uznać go za budynek, niedopuszczalnym jest kwalifikowanie go jako budowli. Na stronach money.pl  Trybunał Konstytucyjny „przeczy dotychczasowej praktyce organów i sądów opodatkowania obiektów spełniających definicję budynku – czyli na przykład stacji transformatorowych, gazowych, telekomunikacyjnych, czy silosów, lub elewatorów – jako budowli„.

Zwrot nienależnego podatku, postępowania administracyjne i każdy inny trudny przypadek prawny motywuje nas do działania, dlatego zachęcamy do opisania własnych problemów prawnych, a Kancelaria Prawna 24h dokona bezpłatnej analizy prawnej i zaproponuje najlepsze rozwiązanie: biuro@kancelariaprawna24h.pl

Naszym zdaniem na uwagę zasługuje jeszcze jeden Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatkowej. 12 grudnia 2017 r. zapadł Wyrok w sprawie SK 13/15, w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że „Art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i 2141) rozumiany w ten sposób, że wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną będącą jego współposiadaczem, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 84 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej„, co również ma znaczenie w sprawie dochodzenia roszczeń z tytułu zwrotu nienależnego podatku – roszczenie o zwrot nienależnie pobranego podatku od nieruchomości.

Zainteresowanych pomocą prawną najlepszych prawników zapraszamy do kontaktu z  Kancelarią Prawną 24h tel. 728838858, biuro@kancelariaprawna24h.pl

zwrot podatku Kancelaria Prawna

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858