Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Oddłużanie sposobem dla zadłużonych – Oddłużanie nowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości

Kancelaria Prawna 728 838 858

Oddłużanie coraz łatwiejsze. Oddłużanie, upadłość konsumencka, upadłość przedsiębiorcy po nowemu. Oddłużanie bez spłat zobowiązań (np. chwilówek). Oddłużanie kompleksowa pomoc prawna.

Teraz oddłużanie może być jeszcze prostsze – Ministerstwo rusza z nowym projektem ułatwiającym upadłość konsumencką.

 

Oddłużanie na nowych zasadach – oddłużanie kompleksowa pomoc prawna – skuteczna Kancelaria Prawna 24h pomoże Ci uwolnić się od długów, zadzwoń 728838858 – szybki sposób na wyjście z długów http://www.kancelariaprawna24h.pl

 

Oddłużanie to postępowanie dzięki któremu dłużnik zyskuje możliwość uwolnienia się od wszystkich zobowiązań (od komorników i wierzycieli). Wystarczyło złożyć odpowiednie przygotowany wniosek (w przypadku upadłości konsumenckiej praktycznie bez opłat), jednak na mocy postanowienia Sądu dłużnik musiał (zazwyczaj) dokonywać spłaty (choćby minimalnych po 50zł miesięcznie) do 3 lat, a reszta długów była umarzana.  Oddłużanie po wprowadzeniu zmian Ministerstwa Sprawiedliwości będzie jeszcze łatwiejsze bo nie będzie obowiązku spłat. Osoby bez majątku i dochodu będą mogli się oddłużyć (pozbyć długów i komorników) jeszcze szybciej i nie będą musieli dokonywać obowiązkowych spłat. Będzie można wykonać oddłużanie nawet jeśli do zadłużenia doszło przez niedbalstwo. Osoby korzystający z oddłużania (upadłość konsumencka lub upadłość przedsiębiorcy) będą mili mieć gwarantowane minimum zabezpieczenia finansowego i dach nad głową. Oddłużanie najlepiej przeprowadzić z pomocą Kancelarii Prawnej z Katowic, która specjalizuje się w wnioskach o upadłość – tel. 728838858.

 

Oddłużanie, tj. upadłość konsumencka lub upadłość przedsiębiorcy reguluje Ustawa prawo upadłościowe. Jednak już wkrótce przepisy o upadłości konsumenckiej (pozbycie się długów przez oddłużanie) mają być zmienione, bo jak czytamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ma być łatwiej oddłużyć się. „Skuteczna pomoc dla zadłużonych – przełom w wychodzeniu z niewypłacalności”, czy na prawdę oddłużanie będzie skutecznym sposobem na długi? Jak zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości „Do ogłoszenia upadłości wystarczy samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny, bo najczęściej oznacza to, że potrzebuje on pomocy w powrocie do normalnego życia„.

 

nowe prawo podatkowe

 

To prawda że obecnie (zwłaszcza jeśli ktoś nieumiejętnie napisz wniosek o oddłużenie przez upadłość) to Sąd oddali wniosek. Główną przyczyną oddalania wniosków to stwierdzenie, że wnioskodawca zadłużył się umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa. Nie ma przy tym jednolitego w całym kraju orzecznictwa, a ocena odbywa się bez udziału wierzycieli i od postanowienia sądu nie można finalnie wnieść skargi kasacyjnej. Wniosek o oddłużanie przez upadłość można złożyć raz na 10 lat dlatego ważne aby wybrać najlepszego prawnika, specjalizującego się w oddłużaniu od lat, a Kancelaria Prawna 24h dysponuje sprawdzonymi i zawodowymi prawnikami – tel. 728838858.

 

Jak się pozbyć długów? Czy można się pozbyć wierzycieli? Jak zablokować egzekucje komornicze? Oddłużanie to sposób na trudne sytuacje finansowe. Z chwilą wydania postanowienia o upadłości wstrzymuje się egzekucje komornicze i nie nalicza się dalszych odsetek.

 

Oddłużanie, jakie zmiany i ułatwienia w ogłoszeniu upadłości mają obowiązywać w 2018 r.? Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości czytamy o wielu ułatwieniach:

„W nowym systemie ma być inaczej. Wprowadzamy rozwiązania zbliżone do funkcjonujących z powodzeniem np. w Wielkiej Brytanii, gdzie w ramach upadłości konsumenckiej w ogóle nie bada się przyczyn niewypłacalności na etapie otwarcia postępowania. Również w Polsce, zgodnie z projektem, sąd nie będzie już na wstępie badał przyczyn niewypłacalności. Do ogłoszenia upadłości wystarczy samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny, bo najczęściej oznacza to, że potrzebuje on pomocy w powrocie do normalnego życia.

 

Przyczyna niewypłacalności zostanie zbadana dopiero po ogłoszeniu upadłości. Jeżeli okaże się, że ktoś doprowadził do swej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, to taka osoba będzie musiała się liczyć ze znacznie dłuższym okresem spłat, ale nie odbierze się jej w ogóle prawa do oddłużenia. Zamiast standardowych trzech lat, po których dłużnik jest uwolniony od zobowiązań, spłata potrwa od 4 do 8 lat, w zależności od stopnia zawinienia w doprowadzeniu do swej niewypłacalności.

 

Nie ulegnie jednak zmianie obowiązująca i dzisiaj zasada, że pewne zobowiązania nie będą mogły być umorzone w ogóle, na przykład alimenty, naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia, czy odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

 

  • Dłużnik będzie mógł zawrzeć porozumienie z wierzycielem bez konieczności składania wniosku o upadłość

 

Na wzór brytyjski projekt wprowadza dla konsumenta możliwość zawarcia porozumienia z wierzycielami bez konieczności ogłoszenia upadłości. Dzisiaj takie porozumienie możliwe jest jedynie w ramach postępowania upadłościowego.

 

Po zmianach dłużnik będzie mógł skorzystać z porozumienia z własnej inicjatywy bez uprzedniego składania do sądu wniosku o upadłość. Wystarczy, że zgłosi się do doradcy restrukturyzacyjnego. Będzie to możliwe także już po złożeniu wniosku. Jeśli sąd uzna, że dłużnik ma szansę na porozumienie z wierzycielami, będzie mógł wstrzymać rozpoznanie wniosku o upadłość na okres do czterech miesięcy. Jeśli porozumienie się nie powiedzie – sąd uruchomi postępowanie upadłościowe. W zawarciu porozumienia pomagać będzie doradca z prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości listy licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych. Wynagrodzeniem dla doradcy będzie prowizja od kwot uzyskanych dla wierzycieli stanowiących element porozumienia.

 

Proponowane rozwiązanie odciąży sądy, dłużnikowi da możliwość oddłużenia bez konsekwencji upadłości (np. bez wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego), a wierzycielom zapewni szybsze odzyskanie wierzytelności – w zakresie określonym porozumieniem. W Anglii i Walii notuje się rocznie około 50 tys. tego typu postępowań, przy ok. 11 tys. upadłości konsumenckich i ok. 26 tys. całkowitych umorzeń zadłużenia (upadłość bezmajątkowa).

 

  • Z ochrony przed bezdomnością na równych zasadach będą mogli korzystać zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy

 

W pierwszym etapie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej następuje sprzedaż majątku dłużnika (faza likwidacyjna). Dziś dłużnik, któremu zlicytowano dom lub mieszkanie, nie ma żadnej ochrony, jeśli nie jest objęty upadłością konsumencką. Po eksmisji grozi mu bezdomność. Podobnie jest w przypadku osoby fizycznej, która sama prowadzi działalność gospodarczą, nawet jeśli została ogłoszona jej upadłość. W myśl projektu z sumy uzyskanej ze sprzedaży domu lub mieszkania wydzielana będzie kwota (odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu w tej samej lub sąsiedniej miejscowości), za którą dłużnik będzie mógł przez dwa lata wynajmować mieszkanie dla siebie i swojej rodziny. O wysokości tych kwot będzie decydował sąd, uwzględniając szczególne okoliczności danej sprawy. To rozwiązanie funkcjonuje już obecnie, ale wyłącznie wobec konsumentów. Po wprowadzeniu zmian z ochrony przed bezdomnością na równych zasadach będą mogli korzystać zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.

 

  • Sąd ustali plan spłaty zadłużenia, biorąc pod uwagę sytuację dłużnika

 

Gdy możliwy do zbycia majątek dłużnika (masa upadłości) zostanie sprzedany przez syndyka, następuje kolejna faza postępowania – ustalenie planu spłaty pozostałego zadłużenia. Plan ustalany jest przez sąd z udziałem wierzycieli. Sąd ocenia przy tym sytuację dłużnika – jego możliwości zarobkowe, konieczność utrzymania siebie i rodziny. Jeśli na przykład ktoś wspomaga córkę lub syna na studiach, może to zostać uwzględnione, czego nie uczyniłby komornik. Plan spłaty rozpisany jest standardowo na trzy lata. Jeśli sąd stwierdzi, że w tym czasie dłużnik – przy zachowaniu środków koniecznych do codziennego życia – nie jest w stanie całkowicie wyjść z długów, umarza niemożliwą do spłaty część zobowiązań.

 

  • Nowe regulacje usprawnią i przyspieszą oddłużenie. Sąd jednocześnie z ogłoszeniem upadłości będzie mógł całkowicie umorzyć zobowiązania

 

Projekt wprowadza istotne zmiany dotyczące możliwości umorzenia zobowiązań dłużnika. Analiza postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, pokazuje, że obecnie połowa postępowań i tak kończy się całkowitym umorzeniem zobowiązań bez ustalenia planu spłaty, bo dłużnik nie ma praktycznie żadnego majątku ani dochodów. Decyzja o tym zapada jednak dopiero po uruchomieniu postępowania upadłościowego, prowadzonego z udziałem syndyka, co niepotrzebnie wydłuża cały proces oddłużania.

 

Nowe regulacje usprawniają i przyspieszają oddłużenie. Sąd już na wstępie będzie mógł zdecydować, że wobec dłużnika nie ma sensu uruchamiać fazy likwidacji majątku i ustalać planu spłaty, bo dłużnik praktycznie nic nie ma. W takiej sytuacji sąd jednocześnie z ogłoszeniem upadłości będzie mógł całkowicie umorzyć zobowiązania. Najpierw jednak zbada, czy informacje podane we wniosku dłużnika są prawdziwe i czy nie wyzbył się on majątku celowo. Wysłucha też wierzycieli. Stanowić to będzie skuteczną barierę przed próbami nadużycia postępowania oddłużeniowego. Jeśli dłużnik działał w oczywisty sposób nierozsądnie, nie będzie mógł liczyć na szybkie oddłużenie, a jeśli skłamał we wniosku lub zataił istotne informacje, wniosek jego będzie oddalony.

 

Nadal możliwe będzie umorzenie zobowiązań po likwidacji majątku. Projekt wprowadza przy tym ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna. Dziś trudno im skorzystać z takiej procedury. W myśl projektu przy oddłużeniu po likwidacji majątku przedsiębiorcy będą traktowani, co do zasady, tak samo jak konsumenci.”

 

Jeśli nadal nie wiesz czym jest oddłużanie, upadłość konsumencka lub ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy przeczytaj informacje Wikipedia.

 

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem skutecznego procesu oddłużania, pozbycia się długów i uwolnienia się od komorników, uwolnienia się od wierzycieli przez ogłoszenie upadłości konsumenckiej bądź ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawna 24h biuro@kancelariaprawna24h.pl lub tel. 728838858

 

Jak się pozbyć długów? Czy można się pozbyć wierzycieli? Jak zablokować egzekucje komornicze? Oddłużanie to sposób na trudne sytuacje finansowe. Z chwilą wydania postanowienia o upadłości wstrzymuje się egzekucje komornicze i nie nalicza się dalszych odsetek.

 

Jestem zainteresowany oddłużeniem ale nie wiesz czy masz szanse na Sądowe orzeczenie o upadłości konsumenckiej?

 

Nie wiesz czy posiadasz konsumencką zdolność upadłościową?

 

Zastanawiasz się, czy w Twoim przypadku rzeczywiście zaistniał stan niewypłacalności i czy spełniasz wszystkie przesłanki pozytywnego rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 

Chcesz wiedzieć co zrobić aby ogłosić upadłość konsumencką pomimo zaistnienia podstaw do oddalenia wniosku przez sąd np. w zw. z brakiem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorców?

 

Napisać do san: biuro@kancelariaprawna24h.pl i dokładnie opisać w niej swoją sytuację:

– skąd jesteś i jak możemy się z Tobą skontaktować;

– jakie masz długi (bank, chwilówki, niezapłacone faktury bądź czynsz..) i w jakim celu były one zaciągnięte (np. zwolnienie z pracy, choroba..);

– w jakich okolicznościach utraciłeś zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań (co było powodem, że nie byłeś/aś wstanie płacić swoich zobowiązań;

– jakie masz możliwości finansowe spłaty zadłużenia (czy w ogóle jesteś w stanie spłacać jakąkolwiek część zobowiązań);

– jaki posiadasz majątek (np. mieszkanie własnościowe, samochód, złoto, wartościowy sprzęt RTV i AGD). Jeśli nic nie posiadasz to gdzie mieszkasz (np. w mieszkaniu córki, brata).

 

bardzo dobry adwokat

 

Wniosek o upadłość konsumencką https://kancelariaprawna24h.pl/oddluzanie-upadlosc-konsumencka/

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858