Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Odszkodowanie od lekarza

Kancelaria Prawna 728 838 858

Błędy medyczne – Odszkodowanie od lekarza – Odszkodowanie za błędy medyczne, komu i kiedy należy się odszkodowanie za błąd lekarski lub pielęgniarski? Kancelaria Prawna 24h specjalizuje się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym przez służby medyczne, tel. 728838858.

 

kancelaria adwokacka KatowiceZdarzenia medyczne pomoc i obrona przed niesłusznym oskarżeniem, Kancelaria Prawna 24h z siedzibą w Katowicach specjalizuje się w postępowaniu odszkodowawczym za zdarzenia medyczne!

 

Błąd medyczny, błąd lekarski, to pojęcia niezdefiniowane w ustawie. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadza jednak pojęcie zdarzenia medycznego, które obejmuje:

  • zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym;
  • uszkodzenie ciała;
  • rozstrój zdrowia pacjenta;
  • śmierć pacjenta.

 

Powyższe mogą powstać w wyniku postawienia niewłaściwej diagnozy, nieodpowiedniego leczenia (lub jego opóźnienia w wyniku błędnej diagnozy), jak również błędów podczas leczenia lub zabiegu operacyjnego (np. pozostawienie w ciele pacjenta ciała obcego), czy podania złego leku.

Najprościej mówiąc, jest to działanie lub zaniechanie (lekarza, pielęgniarki, położnej…) powodujące szkodę. Zdarzenie medyczne obejmuje więc błędy medyczne – błąd lekarski czy pielęgniarski.

 

Odszkodowanie za błędy medyczne należy się pacjentowi, który doznał szkody lub – w przypadku jego śmierci – o odszkodowanie może się ubiegać rodzina pacjenta. Odszkodowanie to kwota całości wydatków, jakie ponieśliśmy w wyniku zaistniałej szkody. W szczególności możemy do nich zaliczyć koszty leków, koszty ponownego leczenia, zabiegu lub rehabilitacji,  a także utracony zarobek. Kwota odszkodowania wyliczana jest na podstawie zgromadzonych dokumentów, faktur, rachunków.

 

Błędy medyczne – Odrębną kwestią jest zadośćuczynienie, czyli roszczenie o świadczenie pieniężne, które ma na celu rekompensatę szkód o charakterze niematerialnym np. cierpienie fizyczne – nieustający ból. Jest to kwota zasądzana za cierpienie pacjenta i czasem może być bardzo wysoka.

 

Odszkodowanie za błędy medyczne – poszkodowanemu przysługuje również roszczenie o rentę. Renta zasądzana jest w przypadku całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zazwyczaj na czas nieokreślony. W przypadku całkowitej utraty zdolności do pracy renta należy się w wysokości zarobków, jakie otrzymywano przed szkodą. Jeżeli utrata zdolności do pracy jest częściowa, wysokość renty to różnica między zarobkami przed powstaniem szkody a po jej powstaniu.

 

Błędna diagnoza – W przypadku zdarzeń medycznych, będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu, istnieje możliwość skierowania sprawy do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Postępowanie przed Komisją Wojewódzką jest zdecydowanie tańsze i szybsze niż skierowanie sprawy do sądu, jednak ogranicza się jedynie do stwierdzenia, czy zdarzenie medyczne miało w ogóle miejsce. Na tej podstawie ubezpieczyciel placówki medycznej podaje proponowaną kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia. Jeżeli zaproponowana kwota nie będzie dla nas zadowalająca – możemy skierować sprawę do sądu. Trzeba mieć też na uwadze, że kwoty odszkodowań, których można żądać w postępowaniu, zostały ograniczone – do 100.000 zł za spowodowanie rozstroju zdrowia oraz 300.000 zł – kiedy w wyniku zdarzenia medycznego pacjent umarł.

Warto też mieć na uwadze, że odrębne regulacje prawne umożliwiają uzyskanie zadośćuczynienie za rozłąkę. Chodzi o pewny rodzaj odszkodowania dla najbliższych osoby np. będącej w śpiączce za to że nie mogli się cieszyć (dorastać) wraz z matką/ojcem, jednak ten temat pozostawiamy na inne rozważania.

 

Odszkodowanie od lekarza – lekarze, w sytuacji popełnienia błędu lekarskiego, mogą również odpowiadać karnie za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (zob. art. 160 § 2 Kodeksu karnego).

 

Wykazanie winy i zebranie odpowiedniej dokumentacji nie jest prostym zadaniem, a czasu jest tak naprawdę niewiele, ponieważ roszczenie o odszkodowanie za błędy medyczne przedawnia się po upływie 3 lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

 

Szukasz dobrego prawnika, specjalizującego się z prawie z zakresu zdarzeń medycznych?

Kancelaria Prawna 24h specjalizuje się z zdarzeniach medycznych (błąd medyczny, zaniedbanie pielęgniarki, zła diagnoza, itd..), tel. 728-838-858, biuro@kancelariaprawna24h.pl

Siedziba Kancelarii: Katowice Al. Wojciecha Korfantego 51

Kancelaria Prawna czynna od godz. 8:00 do 17:00, pomoc online 24h

 

zdarzenie medyczne a odszkodowanie

 

 

 

Odszkodowanie od lekarza,

odszkodowanie za błędy medyczne.

odszkodowanie za zdarzenie medyczne i

odszkodowanie ze błąd lekarski,

odszkodowanie za błędy lekarskie,

odszkodowanie za błędy pielęgniarskie,

odszkodowanie za błędy służby zdrowia,

błąd lekarski odszkodowanie,

odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej,

jak dostać odszkodowanie za błąd lekarski,

odszkodowanie za błąd lekarza,

jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarza,

odszkodowanie za błąd medyczny,

dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne,

zadośćuczynienie za błędy medyczne,

zadośćuczynienie za błąd lekarski,

zadośćuczynienie za błąd lekarza,

odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu,

jakie jest odszkodowanie za błędy medyczne,

pozew o odszkodowanie za błąd lekarski,

renta za utratę zdolności do pracy błąd medyczny,

jak przebiega proces o odszkodowanie za błąd medyczny,

dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski,

jak uzyskać odszkodowanie od szpitala,

jak dochodzić odszkodowania od szpitala,

jak ubiegać się o odszkodowanie za błąd lekarza,

kiedy złożyć pozew o odszkodowanie za błąd medyczny,

błąd w sztuce lekarskiej dochodzenie roszczeń,

błąd lekarski ile mam czasu na pozew przeciwko lekarzowi,

odszkodowanie od lekarza pomoc prawna,

odszkodowanie za błędy medyczne pomoc prawna,

odszkodowanie za zdarzenie medyczne porady prawne,

odszkodowanie ze błąd lekarski pomoc prawna,

odszkodowanie za błędy lekarskie pomoc prawna,

odszkodowanie za błędy pielęgniarskie porady prawne,

pomoc prawna odszkodowanie za błędy służby zdrowia,

pomoc prawna błąd lekarski odszkodowanie,

pomoc prawna odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej,

pomoc prawna jak dostać odszkodowanie za błąd lekarski,

odszkodowanie za błąd lekarza pomoc prawna,

jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarza porady prawne,

odszkodowanie za błąd medyczny pomoc prawna.

Dobry adwokat do spraw medycznych, prawnik od spraw medycznych, prawnik do odszkodowań za błędy lekarskie, błąd lekarza pomoc prawna, błąd pielęgniarki porady, zaniedbanie lekarskie a odszkodowanie, zaniedbanie położnej pomoc prawna, zaniedbanie ginekologa, błąd położnej a odszkodowanie, lekarz wydał błędną diagnozę prawnik, błąd chirurga pomoc prawna, odszkodowanie od neurologa, błąd neurologa z Bytomia. Odpowiedzialność lekarza pomoc prawna, jak ukarać lekarza, jak uzyskać odszkodowanie od lekarza, kiedy można uzyskać odszkodowanie za błędną diagnozę.

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,