Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Szybki rozwód

Kancelaria Prawna 728 838 858

Rozwód bez orzekania o winie – rozwód za porozumieniem stron, to tzw. szybki rozwód, ale czy zawsze Sąd wyda orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód? Czy Sąd musi uznać rozwód zgodnie z wolą stron? Jakie są konsekwencje rozwodu za porozumieniem stron?  Rozwód bez orzekania o winie pomoc prawna Kancelaria Prawna 24h tel. 728-838-858

 

Rozwód za porozumieniem stronRozwód bez orzekania o winie, zwany również często rozwodem za porozumieniem stron, pozwala znacznie ułatwić i przyspieszyć całe postępowanie. Aby Sąd zaniechał orzekania o winie, potrzebny jest zgodny wniosek małżonków. Zarówno jedna, jak i druga strona musi się zgodzić na porozumienie i wyrazić swoje stanowisko. Każdy z małżonków oświadcza, że chce rozwodu bez orzekania o winie osobno. Nie można więc napisać jednego wspólnego pozwu.

 

kancelaria adwokacka KatowiceJeżeli są Państwo zainteresowani kompleksową obsługą doświadczonego w sprawach rozwodowych Adwokata lub Radcy Prawnego bądź otrzymaniem gotowego pozwu o rozwód lub odpowiedzi na pozew o rozwód to proszę opisać nam swój przypadek na adres biuro@kancelariaprawna24h.pl lub o kontakt

tel. 728-838-858 – Kancelaria Prawna 24h

 

Szybki rozwód – Brak orzekania o winie wiąże się z pewnymi konsekwencjami prawnymi (ograniczona możliwość żądania alimentów na siebie od byłego małżonka), czasem też w trakcie rozprawy strona dowiaduje się nowych rzeczy o współmałżonku i zmienia zdanie. W orzecznictwie utrwalił się pogląd, że odwołanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozwód bez orzekania o winie jest dopuszczalne. Oświadczenie można odwołać zarówno w postępowaniu przed sądem I instancji, jak i sądem II instancji – w postępowaniu odwoławczym (por. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2014 r., sygn. akt II CSK 84/14).

 

Zdarzają się jednak przypadki, kiedy zgody cofnąć nie można. Ważne są terminy i czego tak naprawdę dotyczy apelacja. Przykładową sytuacją może być zaskarżenie obejmujące wyłącznie orzeczenie o alimentach. Strona na rozprawie oświadcza, że cofa zgodę na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, jednak apelacja dotyczyła tylko alimentów. Zgodnie z orzecznictwem, całkiem inaczej wygląda sytuacja w przypadku zaskarżenia całego wyroku, orzeczenia orzekającego o rozwodzie i winie, a zaskarżenia orzeczenia jedynie w zakresie wysokości alimentów. W takiej sytuacji wyrok w zakresie dotyczącym orzeczenia o rozwodzie może zdążyć się uprawomocnić i odwołanie zgody będzie bezskuteczne (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sygn. akt I ACa 1634/14).

 

Na wniosek jednego z małżonków sąd może przeprowadzić w wyroku rozwodowym podział majątku wspólnego stron. Podział nie jest jednak obowiązkowy i jego dokonanie zależy od decyzji sądu. Sąd może dokonać podziału, jeżeli nie spowoduje on nadmiernej zwłoki w postępowaniu, czyli np. w sytuacji, gdy nie ma między stronami sporu co do składu i podziału majątku. Byli małżonkowie mogą jednak dokonać podziału po ustaniu wspólności w postępowaniu nieprocesowym, a sąd nie jest zobowiązany do podziału majątku wspólnego na rozprawie rozwodowej (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt V CZ 25/16).

 

Kancelaria Prawna Katowice Al. W. Korfantego 51 tel. 728838858

 

Rozwód bez orzekania o winie jest zdecydowanie najszybszą formą rozwiązania małżeństwa. Pozwala oszczędzić współmałżonkom wielu przykrości i uniknąć przeprowadzenia czasochłonnego postępowania dowodowego. Koszty rozwodu bez orzekania o winie są również niższe (sąd zwraca połowę wpisu, tj. 300 zł). W przypadku braku sporów (np. o władzę rodzicielską czy o alimenty), wyrok można uzyskać już na pierwszej lub drugiej rozprawie.

 

Skorzystaj z procesowego doświadczenia prawników należących do zespołu Kancelarii Prawnej 24h – Kancelaria czynna od 8:00 do 20:00 tel. 728838858 lub online 24h biuro@kancelariaprawna24h.pl

 

szybki rozwó Katowice

 

Kancelaria Prawna Katowice Al. W. Korfantego 51 tel. 728838858

 

Szybki rozwód i co dalej? Rozwód za porozumieniem stron pomoc prawna, a rozwód bez orzekania o winie pomoc prawna. Rozwód bez orzekania o winie Katowice. Rozwód za porozumieniem stron Katowice, szybki rozwód dobry prawnik pomoże. Pomoc w napisaniu pozwu o rozwód, rozwód za porozumieniem stron, rozwód bez orzekania o winie, rozwód bez orzekania o winie orzecznictwo. Szybki rozwód bez orzekania o winie, rozwód bez orzekania o winie konsekwencje i rozwód bez orzekania o winie alimenty. Rozwód bez orzekania o winie podział majątku, rozwód bez orzekania o winie ile trwa. Rozwód bez orzekania o winie koszt, tani i szybki rozwód bez orzekania o winie, jak się rozwieść bez orzekania o winie, jak się szybko rozwieść i odwołanie zgody na rozwód bez orzekania o winie, wycofanie zgody na rozwód bez orzekania o winie. Rozwód za porozumieniem stron darmowe porady prawne. Sprawa rozwodowa i rozwód bez orzekania o winie porady prawne, szybki rozwód bez orzekania o winie porady prawne. Rozwód bez orzekania o winie alimenty porady prawne, rozwód bez orzekania o winie podział majątku pomoc prawna, tani i szybki rozwód bez orzekania o winie porady prawne, jak się rozwieść bez orzekania o winie pomoc prawna, jak się szybko rozwieść porady prawne. Odwołanie zgody na rozwód bez orzekania o winie porady prawne. Wycofanie zgody na rozwód bez orzekania o winie pomoc prawna, odpowiedź na pozew o rozwód pomoc prawna. Odpowiedź na rozwód pomoc prawna,szybki rozwód pomoc prawna.

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858

Rozwód pomoc prawna najlepszych prawników tel. 728 838 858 www.kancelariaprawna24h.pl
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,