Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Jak uzyskać nakaz zapłaty?

Kancelaria Prawna 728 838 858

 

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu gospodarczym – Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu gospodarczym

 

Jak uzyskać nakaz zapłaty?

Możliwości jest wiele jednak w przypadku sporów, których wartość nie przekracza 20.000 zł dobrym rozwiązaniem jest postępowanie uproszczone. Dotyczy to również sytuacji, gdy spór ma miejsce między przedsiębiorcami.

 

 

jak napisać odpowiedź na pozewPostępowanie uproszczone zostało uregulowane przepisami kodeksu postępowania cywilnego (art. 5051 i n.). Sądem właściwym w sprawie jest zawsze sąd rejonowy, a zakres rozpatrywanych spraw obejmuje:

  • roszczenia wynikające z umów;
  • roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową;
  • roszczenia o zapłatę czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych, nawet jeśli żądana kwota przekroczy 20.000 zł.

 

 

Pozew w postępowaniu uproszczonym wnosi się na formularzu, który można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (formularz „P”). Należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami i wypełniać tylko jasne pola (pola zacieniowane wypełnia sąd). Jeżeli któreś pole pozostanie puste, to należy je przekreślić w taki sposób, aby osoby postronne nie mogły później niczego dopisać.

Należy pamiętać, że jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Połączenie roszczeń jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają one z jednej umowy lub z umów tego samego rodzaju.

 

 

W pozwie należy sprecyzować żądaną kwotę oraz czy żąda odsetek ustawowych, czy umownych i za jaki okres mają być one naliczane. Odsetek można żądać od dnia następującego po dniu, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli więc faktura była płatna do 5 sierpnia, to odsetek można żądać od 6 sierpnia do momentu zapłaty.

 

Uzasadnienie pozwu – należy wskazać wszystkie fakty i dowody, z których wynika, że nasze roszczenie jest zasadne. Odpowiednie uzasadnienie może przesądzić o całej sprawie.

 

 

W postępowaniu uproszczonym zarówno pozew jak i odpowiedź na pozew wnosi się na specjalnym formularzu. Wysokie sformalizowanie postępowania uproszczonego ma na celu ułatwić i przyspieszyć cały proces, a co za tym idzie – uzyskanie nakazu zapłaty i należnej kwoty wraz z odsetkami.

 

odpowiedź na pozew Kancelaria Prawna

 

Kancelaria Prawna 24h od lat specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń również w postępowaniu gospodarczym. Wygrywamy procesy o 5 000zł oraz o wartości przedmiotu sporu powyżej miliona złotych.

 

Jeżeli szukasz dobrego prawnika do napisania pozwu lub odpowiedzi na pozew bądź sprzeciwu do nakazu zapłaty zadzwoń w godz. 7:00 21:00

tel. 728838858

 

proces gospodarczy prawnik

 

https://kancelariaprawna24h.pl/

 

 

 

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,