Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Pozew o zachowek †

Kancelaria Prawna 728 838 858

 

Komu należy się zachowek? Kiedy można wnieść do sądu pozew o zachowek? Ile wynosi zachowek i jak go obliczyć? Jak obronić się przed roszczeniem ze strony krewnych?

 

Pozew o zachowek ‡ kiedy należy się zachowek i czym jest zachowek? Zachowek dla najbliższych §

 

śmierć osoby bliskiej

Prawnik tel. 728838858

Pozew o zachowek mogą wnieść do sądu zstępni, małżonek, rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy oraz nie otrzymali należnego im zachowku: – w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny; – w postaci powołania do spadku; – w postaci zapisu.

 

† W pozwie o zachowek wnosimy o zasądzenie na rzecz powoda kwoty (należy wskazać kwotę zachowku) tytułem należnego zachowku z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

 

Szukasz prawnika specjalizującego się w zachowku? Skorzystaj z pomocy doświadczonych ekspertów z Kancelarii Prawnej 24, tel. 728-838-858.

 

Zachowek to określony ułamek wartości udziału w spadku, należny najbliższej rodzinie w przypadku pominięcia przy sporządzaniu testamentu lub w darowiznach. Jest to część spadku, która przypadałaby danej osobie w przypadku dziedziczenia ustawowego. Zachowek to roszczenie o świadczenie pieniężne.

 

Instytucja zachowku została uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego (art. 991 – 1011). Zgodnie z art. 991 k.c., zachowek należy się małżonkowi, zstępnym (dzieci, wnuki) i rodzicom spadkodawcy. Jeżeli prawo do zachowku przysługuje osobie małoletniej lub trwale niezdolnej do pracy, to należą się jej 2/3 wartości udziału w spadku. W pozostałych przypadkach przysługuje połowa wartości.

 

Podstawę obliczenia zachowku reguluje art. 992 k.c.:

„Przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni”.

 

Należy również pamiętać, że przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, należy jednak doliczyć darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę.

 

zachówek prawoPrawo do zachowku przysługuje zstępnym i małżonkowi spadkodawcy, jeżeli nie otrzymali oni należnej im części spadku. Jeżeli spadkodawca nie miał zstępnych w chwili śmierci, to prawo do zachowku przysługuje rodzicom oraz małżonkowi. Roszczenie nie przysługuje natomiast dalszym krewnym czy rodzeństwu spadkodawcy.

 

Istnieją jednak przypadki, w których zachowek nie przysługuje i można skutecznie obronić się przed roszczeniem drugiej strony. Zachowek nie przysługuje osobom wydziedziczonym w testamencie oraz uznanym za niegodne dziedziczenia. Prawa do zachowku nie będą również miały osoby, które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek.

 

Jeżeli małżonkowie byli w separacji lub do sądu wpłynął pozew o rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków, to również istnieje możliwość pozbawienia uprawnienia do zachowku.

 

Poza wymienionymi wyżej istnieje wiele innych przypadków, kiedy zachowek nie będzie przysługiwać (np. gdy mamy do czynienia z umową dożywocia).

 

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną 24h, która skupia prawników specjalizujących się w prawie cywilnym i postępowaniu spadkowym (godz. 8:00 – 20:00)

tel. 728-838-858

 

kompleksowa obsługa prawna

Kompleksowa obsługa prawna tel. 728 838 858

 

Najlepsza Kancelaria Prawna https://kancelariaprawna24h.pl/

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,