Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Dział spadku adwokat §

Kancelaria Prawna 728 838 858

Podział spadku sprawy trudne – dział spadku, najlepsi prawnicy od spraw spadkowych § Kancelaria Prawna 24h

 

Jak uzyskać prawa do spadku? Kiedy można uzyskać spadek? Co jest potrzebne aby wpisać się do ksiąg wieczystych nieruchomości uzyskanej w wyniku spadku?

 

Dział spadkuSpadek sprawy spadkowe

podział spadku adwokat

Dobry prawnik ✆ 728838858

 

Wygrywamy dział spadku  ↔  Najlepsi prawnicy od działu spadkuKancelaria Prawna 24tel. 728 838 858 – doradzamy jak uniknąć zbędnych kosztów związanych z podziałem spadku (!) Prowadzimy sprawy spadkowe w woj. Ślaskie i Mazowieckie.

 

 

Spadek kodeks cywilny art. 1037 § 1. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców…

 

 

Aby można było dokonać umownego podziału spadku, każdy ze spadkobierców musi wyrazić zgodę na proponowaną ugodę. Jeżeli spadkodawcy nie potrafią dojść do porozumienia, pozostaje jedynie sądowy dział spadku. Co do zasady w postępowaniu sądowym dzieli się cały spadek. W przypadku ugody możliwe jest podzielenie jedynie części spadku.

 

 

Postępowanie o dział spadku wszczyna się na wniosek jednego ze spadkobierców – pozostali spadkobiercy są uczestnikami postępowania. Wniosek o dział spadku można złożyć w dowolnym terminie (nawet po kilku latach), dołączając odpowiednie dokumenty (np. postanowienie o nabyciu spadku) w tylu egzemplarzach, aby sąd i każdy spadkobierca otrzymał swoją kopię. Dodatkowo wniosek powinien zawierać spis inwentarza sporządzony przez komornika sądowego lub chociaż wykaz majątku i jego szacowaną wartość.

 

 

Od wniosku należy uiścić opłatę sądową, która jest zależna od kilku czynników. Przykładowo, gdy wniosek zawiera zgodny  projekt działu spadku opłata wynosi 300 zł, a jeżeli wniosek zawiera jedynie żądanie zniesienia współwłasności (bez projektu) 1000 zł.

 

Najlepsi prawnicy Kancelarii Prawnej 24 nie pracują za darmo jednak zarabiamy naszym doświadczeniem, bo dzięki nam zyskasz więcej niż wydasz na naszą pomoc!

 

Sprawa spadkowa będzie się toczyć przed sądem rejonowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli nie da się ustalić miejsca zamieszkania, właściwym będzie sąd rejonowy, w obrębie którego znajduje się majątek lub jego część. Na żądanie spadkobiercy sąd może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się majątek lub mieszkają wszyscy spadkobiercy.

 

 

Sąd w trakcie postępowania podzieli majątek pomiędzy spadkobierców, czego może dokonać poprzez:

 

  • fizyczny podział przedmiotów;
  • przyznanie przedmiotów jednemu lub kilku spadkobiercom z obowiązkiem spłaty pozostałych;
  • sprzedaż przedmiotów i podział uzyskanej sumy wg udziałów przysługujących poszczególnym spadkobiercom.

 

 

Chcesz przeprowadzić podział  spadku? Chcesz aby po Twojej stronie stali specjaliści od działu spadku?

 

Skontaktuj się do prawnikami specjalizującymi się w prawie spadkowym – Kancelaria Prawna 24 

tel. 728-838-858

 

Nasza kacelaria specjalizuje sie w sprawach spadkowych na terenie woj. śląskiego i mazowieckiego – naszych przedstawicieli mamy w Katowicach, Gliwicach, Tarnowskich Górach i w Warszawie.

 

Prawnicy z Katowic

Kancelaria prawna 24h tel. 728 838 858

 

Dział spadku, podział spadku Kancelaria Prawna Katowice

 http://www.kancelariaprawna24h.pl

 

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,