Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Najlepszy adwokat od rozwodów

Kancelaria Prawna 728 838 858

 

Wyrokiem z dnia 4 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach orzekł rozwód małżeństwa zawartego w dniu… Jak uzyskać rozwód? Czym się różni rozwód z winy od rozwodu bez orzekania o winie? Kompleksowa obsługa prawna najlepszych prawników ✆ 728838858

 

radca prawny

Dobry prawnik ✆ 728838858

Rozwód pozew ➲ rozwód pomoc prawna.

 

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56:

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Przy rozwodzie, poza ustawą kodeks rodzinny i opiekuńczy należy uwzględnić kodeks cywilny a przede wszystkim kodeks postępowania cywilnego.

 

 

Gdzie składa się pozew o rozwód?

 

Sądem właściwym do rozpoznania pozwu o rozwód jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania (pod warunkiem, że chociaż jedno dalej tam mieszka). W sytuacji, gdy małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania, pozew wnosi się do:

  • sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego (np. pozew o rozwód Chorzów do Sądu Okręgowego w Katowicach);
  • sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania powoda;
  • właściwość szczególna (temat poruszany w innym komentarzu).

 

Przed złożeniem pozwu należy uiścić opłatę stałą od pozwu o rozwód w wysokości 600zł, a potwierdzenie dokonania wpłaty dołączyć do pozwu.

 

 

rozwód prawnikPozew o rozwód może zawierać wnioski…

 

Pozew o rozwód powinien określać stanowisko powoda, tzn. czy żąda rozwodu bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie strony pozwanej (ma to znaczenie choćby z uwagi na alimenty dla małżonka). W pozwie o rozwód można zawrzeć wniosek o ustalenie praw opieki nad małoletnimi, a także o podział majątku. Zachowanie odpowiedniej procedury (np. wniosków o zabezpieczenie praw…) jest tak samo ważne jak zabezpieczenie dowodowe, gdyż przed sądem strony i świadkowie nie zawsze mówią prawdę, a często emocje biorą górę.

 

 

Kancelaria Prawna 24h dysponuje zespołem najlepszych Adwokatów, specjalizujących się w prawie rodzinnym i postępowaniu cywilnym na terenie woj. Mazowieckie i Śląskie.

 

Jeśli chcesz aby Twoją sprawą zajęli się najlepsi prawnicy to zadzwoń w godz. 8:00 – 21:00

tel. 728 838 858

 

Konsultacja prawna w sprawach o rozwód i podział majątku jest bezpłatna (konsultacja nie oznacza poradę).

 

 

Skutecznie prowadzimy sprawy o rozwód przed sądem cywilnym oraz pomagamy uzyskać unieważnienie małżeństwa przed sądem kościelnym!

 

Rozwód https://kancelariaprawna24h.pl/rozwod-pozew/

 

pomoc prawna

 

Najlepsi prawnicy od rozwodów w Warszawie i Katowicach http://www.kancelariaprawna24h.pl .

 

 

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858

Rozwód pomoc prawna najlepszych prawników tel. 728 838 858 www.kancelariaprawna24h.pl