Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Nabycie własności przez zasiedzenie §

Kancelaria Prawna 728 838 858

 

Postępowanie o zasiedzenie – jak uzyskać tytuł prawny do nieruchomości przez zasiedzenie? Kto może złożyć wniosek o zasiedzenie? Po ilu latach mogę stać się właścicielem domu z zasiedzenia? Kompleksowa obsługa prawna w sprawach o zasiedzenie, tel. 728 – 838 – 858

 

wniosek o zasiedzenieJak pokazuje głośna sprawa z Krakowa, można stać się właścicielem nieruchomości wartej kilkanaście milionów złotych przez zasiedzenie. W przypadku nabycia nieruchomości przez zasiedzenie jest dopuszczalne nawet wówczas, gdy daną nieruchomość jedynie uprawiamy. Od czego zacząć aby uzyskać sądowe stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie?

 

 

Wniosek do Sądu o nabycie własności przez zasiedzenie.

 

Zgodnie z art. 172 kodeksu cywilnego „§ 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). § 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze”. Jeśli chodzi o zasiedzenie rzeczy ruchomej (nabycie własności określonego przedmiotu) to zgodnie z art. 174 k.c. można uzyskać po upływie lat trzech.

 

Aby stać się właścicielem domu (nieruchomości) z uwagi na fakt, że już w nim mieszkamy przez 30 lat (i gdy nie jest nasza własnością oraz nie korzystamy z niego na podstawie np. umowy najmu) wystarczy złożyć w Sądzie rejonowym wniosek o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.  Oczywiście należy też pamiętać o art. 173, 175 i 176 k.c.

 

Jak udowodnić posiadania nieruchomości przez 20 lub 30 lat?  Dobry prawnik nie tylko skorzysta z odpowiednich wniosków dowodowych ale również z wielu domniemań prawnych, np.:

– art. 7 k.c. domniemanie istnienia dobrej wiary;

– art. 339 k.c. domniemanie posiadania samoistnego;

– art. 340 i 345 k.c. domniemanie ciągłości posiadania.

 

Trudności w uzyskania prawa własności przez zasiedzenie.

 

Postępowanie przed sądem, toczy się zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. Sam wniosek należy złożyć w odpowiedniej ilości i z uwzględnieniem wymogów formalnych. Należy uiścić opłatę stałą (2000zł), jednak prawdziwy problem to m.in. art. 511 § 1 k.p.c. Wniosek musi posiadać informacje o miejscu położenia nieruchomości lub jej adres, powierzchnię nieruchomości oraz numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów (jeśli są prowadzone dla danej nieruchomości).

 

Wiele osób am problem z podaniem osób potencjalnie zainteresowanych sprawą, np. dalszą rodziną, która mieszka poza terenem RP. Co gorsza czasami zainteresowani nie odbierają korespondencji, a to może być powodem zawieszenia postępowania. Podobnych „pułapek” w postępowaniu o nabycie własności przez zasiedzenie może być wile, dlatego doradzamy skorzystać z usług prawników, jednak prawników którzy specjalizują się w postępowaniu o zasiedzenie.

 

 

Kancelaria Prawna 24h z siedzibą w Katowicach specjalizuje się s prawach o zasiedzenie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej

tel. 728 -838 -858

 

 

Kancelaria adwokacka

 

 

 

Nabycie własności przez zasiedzenie http://www.kancelariaprawna24h.pl

 

 

 

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858