Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Prawo karne porady i pomoc prawna – Stalking nękanie

Czym jest uporczywe nękanie często też określane jako stalking? Nękanie to zastraszanie, wzbudzenia poczucia zagrożenia bądź też narzucanie się innej osobie wbrew jej woli (tzw. nękanie przyjazne). Zgodnie z kodeksem karnym art. 190a z tym rodzajem przestępstwa mamy do czynienia w przypadku uporczywego nękania innej osoby lub podszywania się pod dana osobę. Jednak nękania nie można mylić z znęcaniem się fizycznym bądź psychicznym określonym w art. 207 k.k. ani z art. 212 lub 216 k.k. tzn. z pomówieniem bądź zniesławieniem. Kradzież tożsamości, tj. podszywanie się pod inną osobę w rozumieniu art. 190a k.k. nie należy utożsamiać z odpowiedzialnością karną określoną w art. 227 k.k. (przywłaszczenie funkcji publicznej). Niniejszy art. poświęciliśmy przestępstwu nękania, ale jeśli potrzebują Państwo porady prawnej w innym zakresie bądź kompleksowej pomocy prawnej w tym obrony w procesie karnym lub napisania odpowiedniego pisma procesowego to nasi prawnicy są do Waszej dyspozycji również w weekendy.

Przestępstwo nękania – uporczywe nękanie

 

Stalking / nękanie nie jest zachowaniem jednorazowym. Aby można było mówić o przestępstwie nękania musi dość do co najmniej kilku czynów w postaci wzbudzenia u ofiary uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia oraz spowodowania istotnego naruszenia prywatności pokrzywdzonego. Po nowelizacji art. 190a k.k. o znęcaniu mówimy również wtedy gdy zaistnieje wzbudzenie u ofiary uzasadnionego okolicznościami poczucia poniżenia lub udręczenia. W przypadku jednorazowego zdarzenia może być mowa o naruszeniu dóbr osobistych, o zniesławieniu bądź pomówieniu, być może o przestępstwie gróźb karalnych, ale jednorazowe zdarzenie nie może być zakwalifikowane jako przestępstwo uporczywego nękania. Nękania nie należy mylić z mobbingiem, o którym mowa w prawie pracy.

przywłaszczenie konta internetowego

Niestety organy ścigania w mojej ocenie często bagatelizują stalking i odsyłają pokrzywdzonych do domu, często wprost odmawiając przyjęcia zawiadomienia do protokołu co samo w sobie może być przestępstwem popełnionym przez funkcjonariusza (art. 231 k.k. niedopełnienie obowiązków). Potwierdzają to statystyki publikowane przez Policję, z których wynika, że w roku 2012 gdzie przyjęto do wszczęcia postępowania 4455 sprawa a wykryto (potwierdzono wyrokiem) 2020 spraw. W 2020 r. przyjęto zgłoszeń 8984 a wykryto (potwierdzono) tylko 3621 zgłoszeń, czy naprawdę wierzycie, że Polska to taki przyjemny kraj, w którym tak rzadko dochodzi do nękania bądź wykorzystania czyjegoś wizerunku? Pamiętajcie, że Policja ma obowiązek przyjęcia zgłoszenia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa do protokołu, a gdy wyda postanowienie o odmowie wszczęcia bądź umorzenia postępowania to zawsze możecie złożyć odwołanie do sądu (zażalenie na postanowienie).

 

Kradzież tożsamości – odpowiedzialność karna za podszywanie się pod inną osobę.

 

Coraz częstsze przypadki kradzieży tożsamości np. w internecie wymusiły na ustawodawcy zmiany w kodeksie karnym i dlatego w §  2  art. 190a określono odpowiedzialność karną pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 za wykorzystanie czyjegoś wizerunku lub innych danych osobowych, za pomocą których można daną osobę publicznie identyfikować, w celu wyrządzenia jej szkody
majątkowej lub osobistej. Publikowanie danych mogących zidentyfikować daną osobę nie należy mylić z naruszeniem tzw. RODO lub naruszeniem dóbr osobistych (to osobna odpowiedzialność co do zasady cywilna a nie karno-procesowa). Czym są dane za pomocą których można zidentyfikować daną osobę to osobny temat, jednak często dochodzi do sytuacji, w której zazdrosna koleżanka bądź był partner publikuje prywatne zdjęcia  w celu poniżenia innej osoby, bądź ktoś zakłada fikcyjne konto na facebooku podszywając się pod osobę, której chce się zaszkodzić.

 

Niezależnie czy mamy do czynienia z nękaniem czy podszywaniem się pod inną osobą to aby mówić o przestępstwie dana sytuacja musi wpływać na psychikę pokrzywdzonego. To jedna z pierwszych okoliczności którą na etapie zawiadomienia będzie badał policjant. Jeśli z okoliczności sprawy wynika, że doszło do zdarzenia ale bez poczucia krzywdy u potencjalnej ofiary to najprawdopodobniej postepowanie zostanie umorzone a w uzasadnieniu przeczytamy brak znamion przestępstwa określonego w art.. W przypadku nękania tak jak w każdym innej sprawie karnej bardzo ważne są dowody. W procesie karnym (przynajmniej w teorii) obowiązuję domniemania niewinności, co oznacza, że sędzia w sprawie karnej każdą niedającą się usunąć wątpliwość musi rozpoznać na korzyść oskarżonego i dlatego Policja oraz Prokuratura w przypadkach, gdy osoba pokrzywdzona nie dostarczy jednoznacznych dowodów (chociaż to organy ścigania powinny je zgromadzić w tym i wyszukiwać) nie chcą nadać sprawie bieg lub umarzają postepowanie. Z pewnością Sąd będzie miał wątpliwości czy można mówić o nękaniu skoro pokrzywdzona nie zablokowała nr telefonu oskarżonego (dodanie na czarną listę w telefonie), a z bilingów wynika, że sama też kontaktowała się z rzekomym sprawcą (jeśli nie życzę sobie kontaktów od danej osoby to lepiej pisemnie zawiadomić ją o żądaniu zaprzestania kontaktu pod rygorem…)

 

Przestępstwo nękania może popełnić również windykator, bo czym innym jest dochodzić swojego roszczenia np. droga sądową i za pośrednictwem urzędu komornika, a czym innym telefoniczne nękanie i wizyty w miejscu zamieszkania w celu zaszkodzenia nam lub wzbudzenia w nas niepokoju.

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół prawników specjalizujących się w prawie karnym i cywilnym, możemy pomóc Ci w obronie lub dochodzenia Twoich praw. W sprawach pilnych pracujemy również w weekendy, zwłaszcza gdy bliska Ci osoba została aresztowana. Możesz za pomocą wiadomości e-mail zlecić nam napisanie pisma lub skorzystać z telefonicznej porady prawnej – koszt porady przez telefon to 99zł i wystarczy wpłata BLIK na nr telefonu 728 838 858 a w tytule wpłaty wpisać nr telefonu na który mamy zadzwonić po zaksięgowaniu wpłaty (dane do standardowego przelewu znajdziesz na naszej stronie www.kancelariaprawna24h.pl w z zakładce kontakt). Pomagamy pokrzywdzonym oraz tm, którzy zostali oskarżeniu i mamy w tym doświadczenie!

 

uporczywe nękanie

 

Prawo karne pomoc prawna https://kancelariaprawna24h.pl/2022/12/prawo-karne-porady-i-pomoc-prawna-stalking-nekanie/