Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Publikacja zdjęć, zdjęcia w Internecie, prawa autorskie, ochrona wizerunku – porównanie interpretacji

Kancelaria Prawna 728 838 858

Czy dozwolona jest publikacja zdjęć, zdjęcia w Internecie, prawa autorskie, ochrona wizerunku – porównanie interpretacji i komentarze

blog prawa autorskie – Prawa autorskie – ochrona wizerunku – publikacja zdjęć –

Podobno wizerunek zaliczamy do dóbr osobistych człowieka i zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego  podlega ochronie niezależnie od tego, czy wskutek bezprawnego posłużenia się nim doszło do naruszenia innych dóbr osobistych człowieka, takich jak cześć czy godność, czy też nie. Ochronę wizerunku gwarantuje także prawo autorskie – bo dobrem chronionym przez wspomniany wyżej przepis jest „autonomia każdej osoby w zakresie swobodnego rozstrzygania, czy i w jakich okolicznościach jej wizerunek może być rozpowszechniony”. Każdej osobie przysługuje swoboda kształtowania treści i zakresu udzielonego zezwolenia.

Często możemy przeczytać, że naruszeniem prawa do ochrony wizerunku jest bezprawnym rozpowszechnianiem wizerunku, nie zaś samo jego sporządzenie, a „Rozpowszechnianie” należy rozumieć jako publiczne udostępnianie, stworzenie możliwości zapoznania się z wizerunkiem bliżej nieokreślonej grupie osób – a co jeśli dana osoba, np. na portalach społecznościowych sama rozpowszechnia swój wizerunek?

Ciężar dowodu, że rozpowszechnianie wizerunku nie wykroczyło poza uzyskany zakres zezwolenia i określony cel, spoczywa na rozpowszechniającym ten wizerunek.

Ustawa o prawach autorskich zna dwa wyjątki:

  • osoby powszechnie znanej, a wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych (w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych – na przykład zdjęcie premiera przemawiającego podczas konferencji prasowej o zmianach w rządzie);
  • dotyczy osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza.

A co z wizerunkiem w tle? Czy zaliczają się do grupy „szczegół całości”, np. dziecko w przedszkolu na zdjęciu imprezowym lub zdjęcie zakładowe? A co z osobami, które same publikują swój wizerunek na facebook?

Pamiętajmy o art. 25 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pamiętajmy o kodeksie cywilnym (art. 23 definicja dóbr osobistych i art. 24 kodeksu cywilnego, tj. procedura środków ochronnych dóbr osobistych), ale co ważniejsze należy pamiętać o art. 5 kodeksu cywilnego „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa..”.

Zainteresowanych ochroną dóbr osobistych lub niesłusznie pozwanych zapraszam do bezpłatnej analizy sprawy: biuro@kancelariaprawna24h.pl – w ciągu 48 otrzymasz bezpłatną i fachową ofertę prawną – tel. 728838858

– Prawa autorskie – ochrona wizerunku – publikacja zdjęć –

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858