Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Brak zapłaty

Kancelaria Prawna 728 838 858

Brak zapłaty, co zrobić gdy firma nie chce zapłacić za towar? Jak odzyskać pieniądze od spółki?

 

Spółka nie chce zapłacić za towar? firma nie chce zapłacić za wykonaną usługę? Odpowiedzialność karna…

 

Spółka nie chce zapłacić za towar bądź usługę? Jeżeli Twoim dłużnikiem jest spółka (bez względu na rodzaj spółki) i nie możesz się doprosić spłaty długów zadzwoń do Kancelarii Prawnej 24h tel. 728-838-858

 

zaległości w płatnościach

zaległości w płatnościach – pomoc www.kancelariaprawna24h.pl

 

Zaległości w płatnościach są niestety bardzo często spotykanym zjawiskiem. Powody są różne: czasem firma ma chwilowe kłopoty finansowe lub nastąpiło przeoczenie, jednak może to być również celowe działanie.

 

 

Brak płatności za towar lub usługę wiąże się z licznymi problemami dla przedsiębiorców. To podwójne obciążenie dla firmy – nie otrzymała ona środków na dalszą działalność, a za wystawione faktury należy zapłacić VAT i podatek dochodowy.

 

Funkcjonowanie spółek reguluje kodeks spółek handlowych, a w sprawach nieuregulowanych powyższą ustawą ma zastosowanie kodeks cywilny. Spółka, tak jak każdy inny kontrahent, ma obowiązek należytego wywiązywania się z zawieranych umów. Jak stanowi art. 354 § 1 k.c.

 

pomoc prawnika

pomoc prawnika tel. 728838858

Jeżeli spółka nie chce zapłacić, to narusza przepisy kodeksu cywilnego ponieważ nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań (np. zaspokojenie wierzytelności w stosunku to firmy wykonującej usługę).

 

 

Ponadto spółka, która zalega z płatnością powyżej 3 miesięcy, powinna zgłosić wniosek o upadłość….. stała się niewypłacalna.

 

Odpowiedzialność karna – Zgodnie z art. 586 k.s.h.

Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności…

 

Na temat niewypłacalności wypowiedział się również Sąd Apelacyjny w Katowicach (wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt II AKa 481/17):

Przestępstwo z art. 586 k.s.h. ma charakter formalny, a do jego popełnienia dochodzi z chwilą, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych….

windykacja prawnik

windykacja prawna tel. 728838858

 

Kancelaria Prawna 24h specjalizuje się w prawnym i skutecznym ściąganiu należności m.in. w oparciu o ustawę o upadłościową oraz o kodeks spółek handlowych (art. 586)

tel. 728-838-858

biuro@kancelariaprawna24h.pl   www.kancelariaprawna24h.pl

 

 

Firma nie płaci?

Firma nie płaci? Pomoc prawna tel. 728838858

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,