Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Upadłość konsumencka

Kancelaria Prawna 728 838 858

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

 

Upadłość konsumencka Kancelaria Katowice, Gliwice i Warszawa.

 

 

Prezydent RP podpisał nowelizacje ustawy prawo upadłościowe (2019 r.) i teraz będzie znacznie łatwiej uzyskać upadłość konsumencką. Poniższy tekst jest napisany przed 2019 r. i może nie być aktualny. Chcesz ogłosić upadłość? Skontaktuj się z adwokatami specjalizującymi się w prawie upadłościowym tel. 728 838 858.

 

 

Czym jest upadłość konsumencka? Jak uwolnić się od długów poprzez oddłużanie? Jak i gdzie zgłosić wniosek o upadłość konsumencką? Kancelaria Prawna 24h specjalizuje się w przeprowadzaniu upadłości konsumenckiej – oddłużanie na terenie całego woj. śląskiego, tel. 728-838-858

 

pomoc prawnika

pomoc prawnika tel. 728838858

Zgodnie z art. 11 prawa upadłościowego, dłużnik staje się niewypłacalny, gdy traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Oddłużanie jest postępowaniem sądowym, dzięki któremu można wyjść ze spirali zadłużenia. Po przeprowadzeniu skutecznej upadłości konsumenckiej sąd umarza wszystkie długi, przez co dłużnik nie musi już spłacać swoich zaległości. Zostają również wstrzymane egzekucje komornicze i naliczanie odsetek.

 

 

jak uniknąć egzekucji

Komornik pomoc prawna tel. 728838858

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką wg wzoru zamieszczonego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek zawiera dokładne instrukcje i pouczenia, przez co każdy może go wypełnić samodzielnie, jednak cała procedura sądowa i przesłuchanie może już przysporzyć pewnych problemów. Sąd będzie dokładnie badał, czy zadłużenie nie nastąpiło z winy samego dłużnika i czy nie zataił on pewnych faktów. Jako że wniosek można złożyć tylko raz na 10 lat, lepiej zasięgnąć fachowej pomocy, ponieważ na oddłużenie mamy tylko jedną szansę.

 

 

Sąd oddala wniosek o upadłość jeżeli m.in. stwierdzi, że:

  • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  • konsument podał we wniosku nieprawdziwe dane lub zataił część informacji;
  • w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone;
  • w ciągu ostatnich 10 lat względem konsumenta było już przeprowadzone postępowanie upadłościowe;
  • czynność prawna konsumenta została uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

 

oddłużanie Kancelaria

Oddłużanie Kancelaria Prawna tel. 728 838 858

 

Kancelaria Prawna 24h specjalizuje się w przeprowadzaniu procesu upadłościowego (oddłużania).

Nasi prawnicy skutecznie przeprowadzają upadłość konsumencką i pomagają dłużnikom na terenie całego woj. Śląskiego

tel. 728838858   –   biuro@kancelariaprawna24h.pl

 

 

https://kancelariaprawna24h.pl/

Kancelaria adwokacka pomoc

Kancelaria pomocy prawne tel. 728-838-858

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858