Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Chce rozwodu

Kancelaria Prawna 728 838 858

Chcę się rozwieść, jak przeprowadzić rozwód?

 

rozwodu chcęJak się rozwieść – co należy zrobić, aby szybko się rozwieść?

 

Rozwód, jak napisać pozew o rozwód? Rozwód krok po kroku – pomoc prawna doświadczonych prawników, tel. 728-838-858.

 

 

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może rozwiązać małżeństwo poprzez rozwód, jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i nie ucierpi na tym dobro wspólnych dzieci. O rozwód nie może jednak wystąpić małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że druga strona wyrazi na to zgodę.

 

 

Pierwszym krokiem do rozwodu jest napisanie pozwu rozwodowego zgodnie z wymogami przewidzianymi dla każdego pisma procesowego (oznaczenie sądu, powoda i pozwanego, załączniki itd.). Ponadto, w pozwie należy wymienić żądania, czyli przede wszystkim żądanie rozwiązania małżeństwa – bez orzekania o winie lub też z winy małżonka (albo obu stron). Można również żądać uregulowania sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania bądź też eksmisji małżonka.

 

 

muszę się rozwieść

Rozwód dobry prawnik tel. 728 838 858

W przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci, należy także uregulować kwestie związane z opieką, obowiązkiem alimentacyjnym oraz kontaktami z dzieckiem. W celu przyspieszenia sprawy rozwodowej dobrze jest sporządzić tzw. plan wychowawczy (plan opieki), czyli porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Brak porozumienia w kwestiach związanych z opieką zdecydowanie wydłuży postępowanie rozwodowe.

 

 

W uzasadnieniu pozwu należy wykazać, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. W przypadku żądania orzeczenia o wyłącznej winie małżonka, należy dołączyć dowody potwierdzające winę (sms-y, nagrania, zeznania świadków). Wtedy można też żądać alimentów na siebie. Do pozwu należy również dołączyć odpowiednie dokumenty, jak np. odpis zupełny aktu małżeństwa, czy odpisy zupełne aktów urodzenia dzieci.

 

 

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach we właściwym sądzie okręgowym. Co do zasady jest to sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Strona pozwana ma 2 tygodnie na odpowiedź na pozew i może nie zgodzić się na rozwód na żądanych warunkach lub też nie zgodzić się na rozwód wcale.

 

 

pozew o rozwód pomoc

Rozwody tel. 728838858

Na rozprawie rozwodowej sąd przesłucha strony i ewentualnych świadków. Jeżeli strony doszły do porozumienia i zgadzają się na rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, to postępowanie rozwodowe może się zakończyć już na pierwszej rozprawie. Należy jednak przygotować się na pewne trudności, ponieważ najczęściej rozwód wiąże się z silnymi emocjami i ciężko dojść do porozumienia w wielu kwestiach (np. wspólnie posiadanego mieszkania).

 

 

Spory w kwestiach związanych z opieką nad dziećmi, mieszkaniem, czy orzekaniem o winie mogą znacznie wydłużyć cały proces i wymagać fachowej pomocy, dlatego warto starać się o porozumienie. Pamiętajmy też o procedurze cywilnej, np. podział majątku po rozwodzie art. 566 kodeksu postępowania cywilnego „w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami …”

 

 

Chcesz się rozwieść? Skontaktuj się do prawnikami specjalizującymi się w prawie rodzinnym i opiekuńczym –  Kancelaria Prawna 24, (godz. 7:00 – 20:00) tel. 728-838-858 biuro@kancelariaprawna24h.pl

 

 

Kancelaria adwokacka pomoc

Kancelaria pomocy prawne tel. 728-838-858

 

Rozwód pozew oferta prawna

https://kancelariaprawna24h.pl/rozwod-pozew/

 

 

rozwód prawnik

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858

Rozwód pomoc prawna najlepszych prawników tel. 728 838 858 www.kancelariaprawna24h.pl
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,