Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Zajęcie komornicze

Kancelaria Prawna 728 838 858

Zajęcie komornicze, co można zrobić? Zarzuty w egzekucji komorniczej

„Komornik pozbawił nas środków do życia, jak odzyskać pieniądze?”

 

Wiele osób chce wypłacić swoje wynagrodzenie a okazuje się, że pracodawca oraz bank przekazał wszystkie pieniądze komornikowi. Jakie prawa ma dłużnik postępowaniu egzekucyjnym? Jak dłużnik może się bronić przed egzekucją? Zarzuty w egzekucji komorniczejpowództwo przeciwegzekucyjne pomoc prawna, tel. 728-838-858.

 

 

Cel postępowania egzekucyjnego to przymusowe zaspokojenie roszczenia wierzyciela, niezależnie od woli dłużnika. Nie zawsze egzekucja jest zasadna, czasem dłużnik dowiaduje się o niej za późno, ponieważ cała korespondencja została doręczona na zły adres. Co zrobić gdy toczy się egzekucja chociaż nigdy nie otrzymaliśmy nakazu zapłaty?

 

 

Postępowanie egzekucyjne reguluje kodeks postępowania cywilnego (art. 758 i n.) (tylko Komornik może przeprowadzać egzekucjewindykator nie może prowadzić egzekucji), zaś powództwo przeciwegzekucyjne opisane w art. 840 i n. k.p.c., to jeden ze środków obrony dłużnika przed prowadzoną egzekucją, gdy narusza ona jego prawa.

 

 

W pozwie należy przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w danym czasie można było zgłosić, pod rygorem utraty prawa do korzystania z nich w dalszej części postępowania. Dłużnik może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, jeżeli:

 

  • przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności (np. kwestionuje w ogóle istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym – zarzut nieważności tytułu egzekucyjnego);
  • po powstaniu tytuły egzekucyjnego miało miejsce zdarzenie, które spowodowało wygaśnięcie zobowiązania albo zobowiązanie nie może już być egzekwowane (np. świadczenie zostało spełnione, przedawniło się);
  • małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności wykaże, że egzekwowane świadczenie nie należy się wierzycielowi – w takim przypadku przysługują zarzuty zarówno z własnego prawa jak i małżonka (których wcześniej ten nie mógł podnieść);
  • narusza prawa osoby trzeciej – w ciągu miesiąca można żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji.

 

 

pomoc prawnika

pomoc prawnika tel. 728838858

Zarzuty egzekucyjne należy odróżnić od skargi na czynności komornika. Skargę wnosi się w ciągu tygodnia od dokonania zaskarżanej czynności. Powinna ona spełniać wymogi ustalone dla pism procesowych i określać zaskarżaną czynność oraz zawierać wniosek  o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

 

Samo wniesienie skargi na czynności komornicze lub powództwa nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności (należy wnioskować o zawieszenie), jednak można złożyć odpowiedni wniosek o zabezpieczeni, tj. wstrzymanie egzekucji na czas rozpoznania zarzutów bądź skargi lub powództwa przeciwegzekucyjnego.

 

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną 24h, która skupia prawników specjalizujących się w prawie cywilnym i postępowaniu komorniczym (godz. 8:00 – 20:00)

tel. 728-838-858

 

Opisz nam swój przypadek, a dokonamy analizy prawnej czy i jak możemy pomóc: biuro@kancelariaprawna24h.pl

 

Kancelaria adwokacka pomoc

Kancelaria pomocy prawne tel. 728-838-858

 

Otrzymałeś nakaz zapłaty i szukasz pomocy? To dla Ciebie

https://kancelariaprawna24h.pl/nakaz-zaplaty-sprzeciw/

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858