Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Komornik _ przedawnienie długów

Kancelaria Prawna 728 838 858

Komornik zajął konto bez nakazu zapłaty, dlaczego nie otrzymałem nakazu zapłaty? Kiedy dług się przedawnia?

 

Wiele osób ma problemy komornicze. Z długu początkowego 10 000 zł może się nazbierać kwota nawet 90 000 zł, bo odsetki narastają i dochodzą koszty komornicze. W przypadku, gdy wierzyciel nie dochodzi roszczenia w ciągu 10 lat, to dług zasądzony staje się niemożliwy do wyegzekwowania z uwagi na przedawnienie wykonalności.

 

 

Jednak w wielu przypadkach wierzyciel składa wniosek do komornika i chociaż egzekucja jest bezskuteczna, to przerywa bieg przedawnienia (co do zasady). Jednak wiele osób jest nieświadomych, że odsetki, które często przewyższają wysokość należności głównej, są świadczeniem okresowym i przedawniają się z upływem 3 lat.

 

 

Kancelaria Prawna 24hKancelaria Prawna 24 specjalizuje się w sprawach komorniczych i jeżeli masz egzekucje komorniczą a wcześniej nie otrzymałeś nakazu zapłaty napisz do nasz (biuro@kancelariaprawna24h.pl) lub zadzwoń, tel. 728838858

 

 

Przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu reguluje art. 125 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nowym terminem roszczenie przedawnia się z upływem 6 lat (wcześniej – 10 lat). Należność główna przedawnia się więc z upływem odpowiedniego okresu, jednak osobną kwestię stanowi przedawnienie odsetek za opóźnienie.

 

 

Odsetki stanowią świadczenie okresowe, zgodnie więc z art. 118 k.c., przedawniają się z upływem trzech lat. Należy pamiętać, że według nowych zasad koniec terminu przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

 

 

Wątpliwości dotyczące obliczania przedawnienia odsetek rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 stycznia 2014 roku (sygn. akt I CSK 197/13). Sąd wykazał, że:

 

oddłużenie paragraf

Kancelaria Prawna tel. 728838858

„Zgodnie z ogólną zasadą, którą wyraża art. 118 k.c., termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe wynosi trzy lata. Według tej reguły, niezależnie od charakteru długu głównego, ulega przedawnieniu roszczenie o odsetki za opóźnienie. Przepisem szczególnym w stosunku do art. 118 k.c. jest art. 125 § 1 k.c. przewidujący dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, bez względu na ich charakter, dziesięcioletni termin przedawnienia z wyłączeniem jednak (zdanie drugie) roszczeń obejmujących świadczenia okresowe należne w przyszłości, które ulegają przedawnieniu trzyletniemu”.

 

 

Oznacza to, że w stosunku do odsetek wymagalnych w dniu uprawomocnienia orzeczenia obowiązuje dłuższy termin, jednak wszystkie odsetki, które stały się należne i wymagalne po dniu uprawomocnienia się wyroku, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat.

 

 

Należy jednak pamiętać, że skierowanie sprawy do egzekucji przerwa bieg przedawnienia, a po zakończeniu postępowania biegnie ono od nowa.

 

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół prawników specjalizujących się w sprawach dotyczących długów i możemy Ci pomóc umorzyć naliczane odsetki sprzed 3 lat, tel. 728-838-858 – opisz nam swój problem biuro@kancelariaprawna24h.pl

 

§ Pracujemy w godz. 7:00 – 21:00 §

http://www.kancelariaprawna24.pl

 

prawnik przedsiębiorcy

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,