Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Nakaz zapłaty – przedawnienie zapłaty

Kancelaria Prawna 728 838 858

 

Kiedy nakaz zapłaty się przedawnia?  Zaoczny nakaz zapłaty, przedawnienie zapłaty – kiedy można uzyskać nakaz zapłaty? Kiedy dług się przedawnia? Czy można złożyć sprzeciw do prawomocnego nakazu zapłaty?

 

Nakaz zapłaty przedawnienie §

nakaz zapłaty przedawnienie

Nakaz zapłaty pomoc prawna

 

Listy z nakazem zapłaty – Wiele osób ma problem z odzyskaniem swoich należności. Często też dłużnicy pytają się naszych prawników co zrobić w sytuacji, w której od Komornika dowiedzieli się, że przed laty został wydany nakaz zapłaty. Bywają sytuacje, w których wyrok jest wysyłany na nieaktualny adres zamieszkania i Sąd uznaje zastępcze doręczenie. Każdy kto ma problem z dłużnikiem lub chce się uwolnić z obowiązku zapłaty za nieistniejące lub przedawnione roszczenie może zlecić nam prowadzenie swojej sprawy. Kancelaria Prawna 24h dysponuje prawnikami specjalizującymi się w procesie cywilnym i ma doświadczenie w podobnych sprawach – tel. 728838858. Nasza Kancelaria Prawna służy pomocą w sprawach o wartości 500zł jak i 1 000 000zł. Dysponujemy Kancelarie w Centrum Katowic oraz przedstawicielstwo w Gliwicach i Warszawie. Wiele spraw prowadzimy w formie online – mogą nam Państwo zlecić napisanie pozwu, napisanie sprzeciwu do nakazu zapłaty lub innego pisma procesowego (pisma procesowe już od 123zł).

 

 

 

Zacznijmy od informacji jak można uzyskać nakaz zapłaty. Jedną z możliwości do elektroniczne postępowanie upominawcze. W Kodeksie postępowania cywilnego (art. 50528 k.p.c. i n.) została przewidziana możliwość dochodzenia roszczeń pieniężnych poprzez elektroniczne postępowanie upominawcze – EPU. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało przewidziane dla spraw nieskomplikowanych, które nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego. EPU stanowi odrębne postępowanie, które ma charakter wezwania do zapłaty. Aby skorzystać z e-sądu to:

 

  • roszczenie musi być roszczeniem pieniężnym;
  • roszczenie musi być wymagalne najpóźniej 3 lata przed dniem złożenia pozwu;
  • należy uiścić opłatę w wysokości 1,25% wartości sporu, ale kwota nie może być mniejsza niż 30 zł;
  • roszczenie nie może być bezzasadne, a przytoczone okoliczności nie mogą budzić wątpliwości;
  • zaspokojenie roszczenia nie może zależeć od świadczenia wzajemnego;
  • należy znać miejsce pobytu pozwanego, a doręczenie nakazu musi móc nastąpić na terenie kraju.

 

Wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń w procesie uproszczonym lub postępowaniu zwyczajnym. Jednak rodzaj postępowania tak jak właściwość Sądu będzie zależało od wielu czynników stanu faktycznego. Co do zasady pozew składamy do Sądu Rejonowego zgodnie z miejscem zamieszkania / siedziby pozwanego. Jednak w wielu przypadkach rodzaj spraw lub roszczenia może wpłynąć na zmianę właściwości Sądu, np. pozew o zapłatę 80 000zł nie będzie kierowany do Sądu Rejonowego w Chorzowie, a do Sądu Okręgowego w Katowicach.

 

 

RAdca prawny KatowiceA co ma zrobić osoba, która wcześniej nie otrzymała nakazu zapłaty a jedynie od Komornika dowiedziała się, że musi zapłacić określoną kwotę na rzecz wierzyciela? Czy istnieje możliwość aby uchylić prawomocny wyrok / nakaz zapłaty i wstrzymać egzekucje komorniczą? Oczywiście tak, można złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu oraz sprzeciw do nakazu zapłaty. Jednak bardzo ważne to zachowanie odpowiednich terminów od chwili kiedy dowiemy się o  istnieniu wyroku (nakazu zapłaty). Znaczenie ma też zachowanie odpowiedniej procedury zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

 

 

Jednak czy ma sens składanie sprzeciwu do nakazu zapłaty, w sytuacji, w której faktycznie zobowiązaliśmy się do spłaty pożyczki i nie oddaliśmy pożyczonych środków pieniężnych? I tu odpowiedzi zależy od konkretnego stanu faktycznego. Czasami wierzyciel spóźnił się z złożeniem pozwu do sądu i dochodzi od przedawnienia, które niedawno było uwzględniane przez Sąd tylko na zarzut, a nie automatycznie.

 

Czym jest przedawnienie? W skrócie  zarzut przedawnienia to m.in. brak możliwość uzyskania orzeczenia Sądowego na podstawie którego można dochodzić roszczenia za pośrednictwem Komornika. Jeszcze w czerwcu 2018 r. obowiązywało prawo na mocy którego roszczenia przedawniały się co do zasady po upływie lat 10, a w przypadku roszczeń przedsiębiorstwa (firmy) po upływie 3 lat. Przedawnienie nie następowało automatycznie, a jedynie wtedy, gdyż dłużnik w trakcie procesu podniósł zarzut przedawnienia. Jednak obecnie obowiązuje nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego i teraz wiele przedawnień Sąd musi uwzględnić z urzędu (a nie na zarzut). Zmiana kpc to też skrócone okresy przedawnień.

 

 

Zachęcamy do kontakt z doświadczonymi prawnikami, których skupia Kancelaria Prawna 24h

tel. 728838858 

 

Kancelaria Prawna w Katowicach jest czynna w godz. 8:00 – 20:00, a pomoc online świadczymy 24h

biuro@kancelariaprawna24h.pl

http://www.kancelariaprawna24.pl

 

kancelaria adwokacka Katowice

 

 

Nakaz zapłaty sprzeciw § komornik i windykacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakaz zapłaty i przedawnienie zapłaty pomoc prawna. Terminy przedawnień oraz wyrok nakazowy Kancelaria Prawna Katowice. Sprzeciw od wyroku dobry prawnik. Sprzeciw od wyroku nakazowego i sprzeciw od nakazu zapłaty. Pismo procesowe pomoc prawnika i pozew o zapłatę wzór, a także pozew o zapłatę pomoc w napisaniu. Pomoc w napisaniu odpowiedzi na pozew i pomoc prawna w napisaniu. odpowiedzi na nakaz zapłaty pomoc w napisaniu sprzeciwu do nakazu zapłaty, jak się sprzeciwić nieuczciwemu zakazowi, co zrobić gdy komornik domaga się, nieuzasadniony nakaz zapłaty co robić? Niesprawiedliwy wyrok porady i pomoc prawna Katowice. Kancelaria Prawna w Katowicach to specjaliści od prawa cywilnego. Porady prawne jak napisać pozew, jak udowodnić pożyczkę, czy muszę płacić długi rodziców. Pozew o zapłatę Katowice i pozew o zapłatę Sosnowiec. Odpowiedź na pozew Katowice i sprzeciw do wyroku Chorzów. Sąd Rejonowy Katowice wydał nakaz. Wyrok Sadu Okręgowego w Katowicach porady prawne i pomoc prawna dla osób pozwanych. Skuteczna pomoc prawna w Bytomiu oraz Sąd okręgowy odwołanie i apelacja od wyroku pomoc.

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858