Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

podział majątku po rozwodzie ☹

Kancelaria Prawna 728 838 858

 

Jak podzielić majątek po rozwodzie? Kto ma spłacać długi? Komu przypada samochód? Podział majątku po rozwodzie pomoc prawna tel. 728838858

 

Rozwód podział majątku ≮

 

rozwód prawnikRozwód § po ustaleniu opieki nad wspólnymi małoletnimi to właśnie podział majątku jest jedną z najtrudniejszych kwestii związanych z rozwodem, w której doświadczeni prawnicy Kancelarii Prawnej 24h mogą Państwu pomóc.

 

 

Art. 43. § 1. wskazuje,  że „oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym”.

 

Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

 

Natomiast przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Warto zwrócić uwagę również na art 45 „§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny”.

 

 

Prawnicy specjalizujący się w sprawach rozwodowych na terenie woj. Śląskie i Mazowieckie:

 

Kancelaria Prawna 24h

http://www.kancelariaprawna24h.pl

tel. 728-838-858

 

 

Kancelaria Adwokacka Chorzów

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858