Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Przedawnienia długów – nakazy zapłaty

Kancelaria Prawna 728 838 858

Kiedy dług się przedawni a kiedy postępowanie egzekucyjne będzie niemożliwe do wykonania? Czym jest nakaz zapłaty? Kancelaria Prawna 24h radzi uważać na każdą dokonaną czynność, bo nieświadomie można uznać przedawniony dług!

 

Nakaz zapłaty – skuteczny sprzeciw do nakazu zapłaty §

 

 

pozew o zachowekKiedy dłużnik może uniknąć spłaty długów?  Co wierzyciel może zrobić aby dług się nie przedawnił? Jakie możliwości prawne ma dłużnik?

 

Gdy nie spłacasz długu (rzeczywistego lub rzekomego) wierzyciel ma prawo złożyć pozew do Sądu, aby uzyskać orzeczenie (np. wyrok uznający powództwo lub nakaz zapłaty). Uznanie roszczenia przez pozwanego, bezpośrednie lub przez milczenie (w myśl zasady „qui tacet, consentire videtur„), bądź brak właściwej postępowania (zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i zasadą „Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat„) oznacza, że podmiot podający się za naszego wierzyciela, choćby nie miał racji uzyska satysfakcjonujący go wyrok.

 

Kolejnym krokiem wierzyciela jest wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, którą wysyła do Komornika i następuje egzekucja komornicza. Egzekucja komornicza może trwać przez lat 10 lub dłużej, jeśli chociaż w minimalnej części będzie skuteczna. Jeżeli będzie nieskuteczna to po 10 latach od wydania prawomocnego orzeczenia przedawnia się możliwość egzekwowania długu, ale… No właśnie, wszystko zależy od zachowania  dłużnika!

 

Co do zasady roszczenia (długi) się przedawniają po upływie lat 10 (jest wile wyjątków). Roszczenia firm (np. banku, spółdzielni mieszkaniowej lub telefonii) przedawniają się po upływie 3 lat od chwili wymagalności.

 

I tu powstaje pytanie, czym jest wymagalność zobowiązania? Wikipedia,to określa jako „Zobowiązanie wymagalnezobowiązanie, którego termin płatności minął, a które nie zostało przedawnione lub umorzone„. Chociaż obowiązujące normy prawne określają wymagalność zobowiązań to jednak różnice interpretacyjne są spore (nic dziwnego, choćby z uwagi na art. 455 lub 498 kc.), na co wskazuje: google.

 

Każdy przypadek jest inny, np. pożyczka, którą określa art. 723 kodeks cywilny, „Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, biorący pożyczkę jest obowiązany do jej zwrotu w terminie sześciu tygodni po wypowiedzeniu jej przez dającego pożyczkę” (odsetki to art. 481 kc).

 

W praktyce termin wymagalności ma zasadnicze znaczeni dla przedawnienia roszczeń. Jeżeli wierzyciel złoży do Sądu pozew o zapłatę choćby o 1 dzień później niż ustawa wskazuje, to dłużnik podnosząc zarzut przedawnienia nie będzie musiał spłacać długu (chyba że dług zostanie uznany np. ugodą o czym będzie w dalszej części). Ogólna zasada wskazuje na przedawnienie po 10 latach (są realne projekty prawne które mają skrócić terminy przedawnień do 6 lat), jednak w przypadku przedsiębiorców (np. bank, spółdzielnie mieszkaniowe, telewizje kablowe..) mają tylko 3 lata aby pozwać nas – od chwili wymagalności zobowiązania! Należy pamiętać, że przedawnienie roszczeń nie następuje z urzędu, a na zarzut co oznacza, że pozwany musi osobiście lub w piśmie procesowym podnieść zarzut przedawnienia (tu też jest projekt Ministerstwa Sprawiedliwości aby przedawnienie było uwzględniane przez Sąd z urzędu).

 

pomoc prawna

Prawnicy naszej Kancelarii Prawnej 24h (usługi online oraz w Kancelarii w Katowicach, Gliwicach i w Warszawie – biuro@kancelariaprawna24h.pl) wielokrotnie wygrywali procesy z firmami skupującymi długi, które pozywali za wierzytelności nieistniejące, przedawnione lub wskazywali adres doręczenia nakazu zapłaty, pod którym dłużnik już nie mieszkał.

 

 

Jednak problem pojawia się, gdy przerażony dłużnik w dobrej wierze dzwonił do firmy windykacyjnej lub bezpośrednio do wierzyciela aby „dogadać” się co do spłaty długu. Dlaczego?

 

Zazwyczaj dług dotyczy zobowiązania względem przedsiębiorcy, np. banku, firmy kredytowej lub usług telekomunikacyjnych (przedawnienie po 3 latach). Dłużnik nie zna przepisów obowiązującego prawa i wystraszony listem z windykacji oraz zachęcony reklamą o możliwości „dogadania się” wierzycielem (najczęściej firmą skupującą długi za grosze – bo są niemożliwe do wyegzekwowania) podpisuje ugodę. W rzeczywistości ta niby fajna ugoda, np. wniosek do zawezwania do próby ugodowej jest przyznaniem się do posiadania długu. Niestety podpisanie takiego pisma jest równoznaczne z uznaniem roszczenia i przerywa bieg przedawnienia. Podobnie jak podpisanie salda stanu rzekomego „naszego stanu” np. nadpłaty bądź zadłużenia. Bardzo często do przerwania biegu przedawnienia dochodzi w sytuacji gdy wysyłamy np. do ZUS-u prośbę o umorzenie lub rozłożenie na raty naszych zaległości, co poczytuje się jako uznanie długu.

 

Wiele roszczeń jest przedawnionych (np. mandat za jazdę bez biletu przedawnia się po roku), jednak wierzyciel może Cię nakłaniać do podpisania ugody na mocy której uznasz dług i roszczenie się nie przedawni!

Dlatego zanim cokolwiek podpiszesz skontaktuj się z prawnikiem.

 

Jakiekolwiek uznanie bądź przyznanie się do możliwości posiadania zadłużenia (uznanie długu) jest równoznaczne z przerwaniem terminów przedawnienia (podobnie jak skuteczna egzekucja komornicza lub skarbowa przerywa bieg przedawnienia możliwości egzekwowania długu).

 

Firmy windykacyjne (tzw. fundusze restrukturyzacyjne), które kupują w pakietach (rekordy, tj. 1000 długów za 10 000 zł o wartości 1 000 000 zł) są wstanie zrobić wszystko aby chociaż 10% długu wyegzekwować o czym opisuje m.in. RZECZPOSPOLITA w swoim artykule „Sposób na przerwanie biegu przedawnienia”.

 

Zachęcamy każdego kto otrzymał pozew, wyrok nakazowy, nakaz zapłaty lub zawiadomienie od komornika o egzekucji do niezwłocznego kontaktu z naszą Kancelarią (zanim podejmą Państwo kontakt z windykacją bądź Komornikiem) – Kancelaria Prawna udziela pomocy w formie online oraz w siedzibie Kancelarii w Katowicach Al. W. Korfantego 51, tel. 728838858  biuro@kancelariaprawna24h.pl

 

 

całodobowa kancelaria prawna

 

Nakaz zapłaty sprzeciw  http://www.kancelariaprawna24h.pl

 

 

 

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858