Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Świadczenie wyrównawcze dla agencji

Kancelaria Prawna 728 838 858

 

Czym jest świadczenie wyrównawcze? Czy agent ma prawo domagać się świadczenia wyrównawczego po zakończeniu umowy współpracy? Jak uzyskać świadczenie wyrównawcze?

 

 

Świadczenie wyrównawcze to prowizja dla agenta po zakończeniu współpracy prowizja dla agencji, np. z uwagi przejścia agenta na emeryturę.

 

świadczenie wyrównawcze

 

Prowizja dla byłego agenta – prowizja dla prowadzącej agencję – Kancelaria Prawna służy bezpłatną analizą prawną dla agentów chcących uzyskać świadczenia wyrównawcze, tel. 728-838-858 – nasi dr prawa i Adwokaci oraz Radcowie Prawni od la specjalizują się w pomocy dla agentów i agencji.

 

 

Moja agencja zakończyła współpracę z zleceniodawcą, który nadal będzie korzystał z umów podpisanych przez nas. Obowiązywała nas umowa z ścisłym rygorem, również zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji. Czy mam prawo domagać się prowizji lub jakiegoś odszkodowania bądź wyrównania?„, pyta Pani Basia z Łodzi.

 

 

prowizja dla agentaWiele osób będących agentami, prowadzących agencje nie zna swoich praw lub znając niesłusznie obawia się procesu z dużymi bankami, ubezpieczycielami czy tez innymi zleceniodawcami, dlatego Kancelaria Prawna zachęca do kontaktu bezpośredniego, w celu uzyskania darmowej analizy prawnej możliwości uzyskania np. świadczenia wyrównawczego, tel. 728838858.

 

 

 Umowa agencyjna jest uregulowana w art. 758 kodeksu cywilnego. agencja chce prowizjeAgentowi należy się wynagrodzenie nawet po zakończeniu umowy współpracy (prowizja dla agenta po zakończenia umowy współpracy). Jednak prawdziwe możliwości daje art. 7643 k.c., który mówi o tym, że po rozwiązaniu umowy agencyjnej agent może żądać od dającego zlecenie świadczenia wyrównawczego, jeżeli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami.

 

 

umowy agencyjne pomoc prawnaPodstawą żądania świadczenia wyrównawczego jest przepis art. 7643 Kodeksu cywilnego w związku z art. 17 Dyrektywy Rady 86/653/EWG z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek. Po rozwiązaniu umowy agencyjnej, agent może żądać od dającego zlecenie świadczenia wyrównawczego, jeżeli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a dający zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi klientami.

 

 

odszkodowanie dla agentaZgodnie z art. 17 ust. 2 lit. a Dyrektywy Rady 86/653/EWG z 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek, jedną z przesłanek roszczenia o zapłatę świadczenia wyrównawczego jest pozyskanie przez agenta „nowych klientów”. Potwierdzają to Sądy  w swoim orzecznictwie, m.in. Wyrok SN odnośnie wielomilionowego świadczenia wyrównawczego w sprawie sygn. akt I CSK 712/12  (również Sąd Okręgowy w Katowicach) – ciekawa też jest interpretacja podatkowa odnośnie świadczenia wyrównawczego, jednak to temat na odrębny artykuł.

 

Analiza umów agencyjnych, charakter prawny umowy agencyjnejprowizja agenta po zakończeniu umowy, jak zakończyć umowę agencyjną i możliwości procesowe agenta to dziedzina, w której

Kancelaria Prawna 24h ma doświadczenie – nasi prawnicy specjalizują się w umowach agencyjnych!

tel. 728-838-858

 

bezpłatna analiza – obsługa prawna agencji na terenie całej Polski

 

https://kancelariaprawna24h.pl/

wyrównawcze świadczenie

 

 

Po zakończeniu umowy agencyjnej (partnerskiej) agent może żądać świadczenia wyrównawczego.

 

Jak uzyskać wyrównanie świadczenia po zakończeniu umowy współpracy? Komu należy się świadczenie wyrównawcze? Jak wyliczyć świadczenie wyrównawcze?

 

Skorzystaj z pomocy Kancelarii Prawnej specjalizującej się w świadczeniach wyrównawczych na terenie całej RP, tel. 728838858

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858

Czym jest Świadczenie wyrównawcze? Komu przysługuje świadczenie wyrównawcze? Kancelaria Prawna tel. 728 838 858
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,