Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Prowizja dla agenta §

Kancelaria Prawna 728 838 858

 

Świadczenie wyrównawcze po zakończeniu umowy agencyjnej – prawo do prowizji po zakończeniu umowy partnerskiej –  jak obliczyć roszczenie wyrównawcze dla agenta?

 

Roszczenie o świadczenie wyrównawcze §

 

pozew o śiadczenie wyrównawczeKancelaria Prawna 24h wyspecjalizowała się w uzyskiwaniu wysokich świadczeń wyrównawczych dla agentów i parterów po zakończeniu umowy o współpracę. Analiza prawna specjalistów z zakresu świadczenia wyrównawczego jest bezpłatna  tel. 728838858.

 

Agencje bankowe, agenci współpracujący z operatorami usług telekomunikacyjnych, agenci ubezpieczeń i partnerzy mają prawo do świadczenia wyrównawczego po zakończeniu współpracy. Wyobraź sobie ile Twój zleceniodawca osiąga zysku z umów dzięki Twojej pracy? Czy po zakończeniu umowy agencyjnej firma z którą współpracowałeś korzysta z podpisanych za Twoim pośrednictwem umów?

 

Prawo do prowizji po zakończeniu współpracy!

 

skuteczna pomoc prawnaCzym jest świadczenie wyrównawcze? Zgodnie z art. 7643 kodeksu cywilnego „§ 1. Po rozwiązaniu umowy agencyjnej agent może żądać od dającego zlecenie świadczenia wyrównawczego, jeżeli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a dający zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi klientami”. Oznacza to,  iż „biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, a zwłaszcza utratę przez agenta prowizji od umów zawartych przez dającego zlecenie z tymi klientami, przemawiają za tym względy słuszności”.

 

Jeśli po zakończeniu umowy współpracy; zakończeniu umowy agencyjnej; zakończeniu umowy partnerskiej zleceniodawca nie zaproponował Ci prowizji (wyrównania) w formie ugody to masz szansę na dodatkowe świadczenie.

 

Wysokość świadczenia wyrównawczego $

 

zaległości w płatnościachDla jednego klienta uzyskujemy świadczenie wyrównawcze w wysokości ponad 1 000 000 zł a dla innego 10 000zł. Wysokość uzyskanego roszczenia o świadczenie wyrównawcze zależy od wielu czynników. Świadczenie  po zakończeniu umowy ma zapewnić udział  agenta w korzyściach istniejących po stronie dającego zlecenie po ustaniu stosunku agencyjnego.

 

Kodeks cywilny wyjaśnia, że „Świadczenie wyrównawcze nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia agenta za jeden rok, obliczonego na podstawie średniego rocznego wynagrodzenia uzyskanego w okresie ostatnich pięciu lat. Jeżeli umowa agencyjna trwała krócej niż pięć lat, wynagrodzenie to oblicza się z uwzględnieniem średniej z całego okresu jej trwania”.  I warto pamiętać, iż „Uzyskanie świadczenia wyrównawczego nie pozbawia agenta możności dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych”, np. z naruszenia zasad współpracy.

 

 

Możliwość uzyskania prowizji prowizji po zakończeniu umowy, czy możesz coś stracić?

 

Nasza analiza prawna nic nie kosztuje!

 

Kancelaria Prawna 24 specjalizuje się w świadczeniach wyrównawczych na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Można się umówić na spotkanie w naszej Kancelarii

w Centrum Katowic lub możemy dokonać analizy prawnej

w formie online.

 

kancelaria adwokacka

Kompleksowa pomoc prawna tel. 728838858

 

Kancelaria Prawna 24  ponad 20 adwokatów do Twojej dyspozycji !!!

 

Kiedy masz prawo do świadczenia wyrównawczego?

 

Prowizja po zakończeniu umowy należy się, jeśli:

1. agent pozyskał klientów w trakcie trwania stosunku agencji;

2. doprowadził w czasie trwania umowy do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami;

3. dającego zlecenie po rozwiązaniu umowy agencyjnej uzyskuje  znaczne korzyści z umów (zawartych przez agenta/partnera).

 

 

Kiedy można starać się o świadczenie wyrównawcze?

 

Pomoc prawna dla byłych agentów. Kompleksowa pomoc prawna dla agencji bankowych. Wsparcie prawne dla partnerów handlowych. Usługi prawne dla pośredników, tel. 728838858.

 

 

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858

Czym jest Świadczenie wyrównawcze? Komu przysługuje świadczenie wyrównawcze? Kancelaria Prawna tel. 728 838 858