Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Koronawirus a odszkodowania dla firm

Kancelaria Prawna 728 838 858

 

Prowadzę działalność gospodarczą którą rząd rozporządzeniem nakazał mi zamknąć i chociaż firma nie prosperuje muszę ponosić koszty. Czy mogę dochodzić odszkodowanie od Państwa w zw. z zamknięciem firmy przez epidemię? Jakie przedsiębiorca ma możliwości uzyskania odszkodowania za przestój? Ubezpieczenie a brak zarobków.

 

Odszkodowania dla przedsiębiorców z powodu koronawirusa

 

odszkodowanie za koronawirus

koronawirus odszkodowania pomoc prawna tel. 728838858

 

Odszkodowanie dla przedsiębiorcy za zakazy Państwa pomoc prawna tel. 728 838 858 – Stan epidemiologiczny wprowadzony w Polsce przez koronawirusa faktycznie jest stanem nadzwyczajnym wychodzącym daleko poza zakres zwyczajnego stanu epidemiologicznego. Chyba już prawie każdy wie, gdyby Rząd RP wprowadził stan nadzwyczajny, np. stan klęski żywiołowej z powodu koronawirusa przedsiębiorcy mieli by możliwość uzyskania odszkodowania za faktyczne poniesione straty. Mówi o tym art. 228 ust. 4 Konstytucji RP.  Wtóruje temu „Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela”. A co jeśli Państwo nie chce wprowadzić właściwego aktu prawnego? Czy obywatele, którzy ponoszą straty majątkowe przez Państwo, które zakazuje działalność gospodarczą a jednocześnie nakazuje płacenie innych danin nie mają żądnych praw?

 

Możliwość uzyskania odszkodowania od państwa za zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza za straty przedsiębiorcy art. 417 kodeksu cywilnego „§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa„.

 

Nasi najlepsi adwokaci z Katowic, Gliwic i Warszawy stale analizują wszelkie dostępne instrumenty prawne. Przydatna normą prawną może okazać się art. 417 z indeksem 1 k.c. „§3. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia można żądać potwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. §4. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, niezgodność z prawem niewydania tego aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody„.

 

Pomocny też może być kolejny art. kodeksu cywilnego 417 z indeksem 2. „Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności„.

 

Przedsiębiorcy mają możliwości uzyskania odszkodowania, jednak należy zadbać o wszystkie szczegóły. Dbać o dowody i pamiętajmy, że wiele z możliwości prawnych dotyczy tych firm, które rozporządzeniem zostały zmuszone do zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Dlaczego Państwo zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej a nakazuje płacenie za postojowe pracowników? Państwo zakazuje prowadzenie działalności  pracownicy idą na L4 a świadczenie płaci pracodawca (33 dni kalendarzowych) czy to normalne? Dlaczego rząd, TVP i inne media wprowadzają w błąd, że mikro-przedsiębiorcy mogę korzystać z zwolnień ZUS skoro we wnioskach o zwolnienie ze składek ZUS nie użyto definicji mikro-przedsiębiorcy z ustawy prawo przedsiębiorcy (i podobnych definicji)? Wniosek ZUS o zwolnienie ze składek obejmuje tych przedsiębiorców, którzy na dzień 29.02.2020 r. zgłosili do 9 osób, a przecież właściciel firmy również musi być zgłoszony. W praktyce zwolnienie z ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. obejmuje przedsiębiorców którzy zatrudniali 8 pracowników i zgłoszenie właściciela a co gorzej jeśli w danym zakładzie pracy jest pracownik np. na macierzyńskim to również liczy się do zgłoszenia.  Dopłata do wypłat przez koronawirusa – dopłaty do wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia za kwiecień najczęściej wypłacane w maju. Kłamstw i paradoksów prawnych wprowadzanych nocą przez Sejm jest wiele i z tym sądy będą się zmagać również rozpoznając wnioski o upadłość, którymi również się zajmujemy.

 

Kancelaria Prawna 24h skupia nie tylko wybitnych adwokatów i radców prawnych od prawa cywilnego i gospodarczego ale również z zakresu prawa ubezpieczeń.

 

Odszkodowanie za przestój od ubezpieczyciela

 

przestój w firmie a odszkodowanie

Koronawirus pomoc prawna tel. 728 838 858

Wielu przedsiębiorców opłacało dobrowolne ubezpieczenia majątkowe. W chwili podpisywania polis handlowcy zachęcali do dodatkowej ochrony za minimalną opłatą. Okazuje się, że polisy majątkowe umożliwiają uzyskanie odszkodowaniń np. za przestój w firmie lub niemożliwość wykorzystania samochodu firmowego do działalności gospodarczej. Dla przykładu polisa PZU firma ” ust. 1″ obejmuje utratę dochodu, który ubezpieczony osiągnąłby z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, gdyby działalność ta nie została przerwana. Ponadto ochroną są też objęte koszty stałe takie jak koszty wynagrodzeń pracowników, czynsze, opłaty za media, odpisy na fundusze, użytkowania maszyn.

 

Pomoc prawna dla przedsiębiorców poszkodowanych przez koronawirusa tel. 728 838 858 https://kancelariaprawna24h.pl/2020/04/koronawirus-a-odszkodowania-dla-firm/

 

Każdy przedsiębiorca chcący skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej w celu uzyskania odszkodowania, analizy prawnej umowy ubezpieczeniowej bądź ogłoszenia upadłości może skorzystać z usług Kancelarii Prawnej 24h https://kancelariaprawna24h.pl/

 

Obsługujemy firmy i osoby prywatne na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej a nawet pomagamy mieszkańcom z poza granic Polski

 

 

specjaliści od prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze prawnik tel. 728 838 858 www.kancelariaprawna24h.pl

 

Pandemia koronawirusa powoduje dramatyczny spadek obrotów Twojej firmy? Tarcza antykryzysowa zaproponowana przez Rząd jest niewystarczająca na pokrycie strat? Stajesz przed trudnym wyborem Twój majątek lub pracownicy?

 

Być może posiadane przez Ciebie ubezpieczenie firmowe pozwoli uchronić się przed skutkami spowolnienia gospodarczego i naprawić poniesioną szkodę?

 

Nasi eksperci zweryfikują zakres posiadanej ochrony ubezpieczeniowej i będą dochodzić odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.

 

Skontaktuj się niezwłocznie. Każda godzina to wymierna strata dla Twojej firmy!

 

Odszkodowanie z ubezpieczenia za utratę dochodów – oferujemy pomoc dla osób fizycznych z tytułu „utrata zarobków z powodu koronawirusa„.

 

Odszkodowanie za nie wprowadzenie stanu wyjątkowego – jak pozwać państwo za brak stany żywiołowego – pozew za stan epidemiologiczny – wniosek o odszkodowanie za stan klęski żywiołowej – pozew przeciwko Polsce za wybory prezydenckie – roszczenie za brak stanu nadzwyczajnego!

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,