Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Kodek pracy nowe prawa i obowiązki

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza nowe prawa pracownicze i obowiązki dla pracodawców. Część zmian wchodzi w życie 21 lutego 2023 r. a część dopiero od 7 kwietnia 2023 r. Jeśli interesują Cię najważniejsze zmiany prawa pracy to ten artykuł jest dla Ciebie!

 

Kodeks pracy porady prawne

 

W Dzienniku Ustawa można już przeczytać opublikowaną nowelizacje ustawy kodeks pracy i innych ustaw, jednak nas interesują jedynie najważniejsze zmiany prawa pracy. Jako zasadnicze zmiany prawa pracy należy wyróżnić:

prawo pracy 2023

  1. pracodawca może skontrolować trzeźwość pracownika;
  2. z kodeksu pracy usunięto telepracę a w jej miejsce wprowadzono pracę zdalną;
  3. zmiany w pracy zdalnej i obowiązek informacji o pracy zdalnej;
  4. do pracy zdalnej może być oddelegowana osoba bezrobotna dotychczas skierowana do telepracy oraz funkcjonariusz publiczny np. policjant.

 

Kontrola trzeźwość pracownika –  Kiedy można sprawdzić trzeźwość pracownika? Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy pracownika można poddać badaniu trzeźwościJeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników„. Oczywiście nowelizacja prawa pracy wprowadza wiele wymogów badania czy pracownik nie jest pod wpływem, w tym „kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika„. Czy Waszym zdaniem nowy prawa pracodawcy dają możliwość kontroli trzeźwości pracownika zawsze? Kiedy pracownik może odmówić badania trzeźwości i jakie obowiązują zasady przy sprawdzaniu trzeźwości pracowników? Tego dowiesz się czytając nowelizacje kodeksu pracy bądź korzystając z naszej telefonicznej porady prawnej.

 

Praca na odległość teraz będzie nazywana pracą zdalną. Nowe prawo pracy wprowadza pracę zdalną w miejsce telepracy i wprowadza wiele nowości do pracy zdalnej. Praca zdalna „może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość„. Umowę o pracę zdalną można ustalić od razu przy zatrudnieniu albo w trakcie zatrudnienia, jednak są pewne różnice. W trakcie zatrudnienia pracodawca może dać polecenie wykonywania pracy zdalnej tylko na określonych w ustawie warunkach np. wprowadzony w RP stan nadzwyczajny lub w przypadku remontu filii pracodawcy (siła wyższa a praca zdalna). Jednak w przypadku gdy o pracę zdalną wnioskuje pracownik to sytuacja jest odmienna. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o pracę zdalną (np. kobiety w ciąży lub pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 lat). Kiedy pracodawca może odmówić pracy zdalnej? Pracodawca może odmówić pracy zdalnej jeśli jej wykonywanie nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Odmowa pracy zdalnej – pracodawca musi poinformować pracownika w formie papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika, że odmawia pracy zdalnej – z czasem sądy pracy mogą uznać, iż odmowa pracy zdalnej wymaga uzasadnienia. A pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy zdalnej? Nie można zmusić pracownika do pracy zdalnej w przypadku gdy nie ma warunków lokalowych i technicznych umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej. Pytanie jak sprawdzić czy pracownik faktycznie nie ma warunków oraz czy „i” oznacza łączne spełnienie warunków „lokalowych i technicznych”? Czy można zwolnić pracownika gdy odmówi pracy zdalnej? Kodek pracy 2023 w art. 67 z indeksem 23 wprost określa, że odmowa pracy zdalnej nie jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę: „Odmowa wyrażenia przez pracownika zgody na zmianę warunków wykonywania pracy (zdalnej) nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę”.

 

Porady prawne prawo pracy

 

nowelizacja prawa pracy

Nowe prawo pracy wprowadzając pracę zdalną na nowych zasadach wprowadza wiele praw i obowiązków, w tym porozumienia, obwieszczenia, obowiązki szkolenia przy pracy zdalnej. Pracownikowi pracującemu na zasadach pracy zdalnej trzeba zapewnić nie tylko BHP ale też narzędzia do pracy zdalnej, odpowiednie ekwiwalenty – jednak tych zmian jest tak wiele, że zachęcam do lektury nowelizacji kodeksu pracy (tekst nowelizacji prawa pracy). Pracownicy i pracodawcy mogę skorzystać z naszej telefonicznej porady prawa pracy (odpłatna 99zł) lub z telefonicznej informacji prawa pracy (Inspekcji Pracy – bezpłatne porady prawa pracy – PIP). Od kiedy obowiązują nowe przepisy prawa pracy? Prawo pracodawcy do kontroli trzeźwości pracownika (w tym zasady sprawdzania trzeźwości pracowników) wchodzą w życie już w lutym 2023 r. Nowe przepisy pracy zdalnej (obowiązki informacyjne o pracy zdalnej) wchodzą w życie dopiero w kwietniu 2023 r. Zmiana umowy z telepracy na pracę zdalną (obowiązki zmian w umowach o telepracę) wchodzi w życie (należy dokonać zmian) do sierpnia 2023 r.

 

Nowe wymogi prawa pracy dotyczą również wiele innych ustaw w tym ustawę o Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej… ale w każdy przypadku wprowadza podobne zmiany dopuszczające pracę zdalną funkcjonariuszy publicznych (służba pełniona w formie zdalnej) oraz możliwość sprawdzenia trzeźwości funkcjonariusza publicznego.

 

Telefoniczne porady prawne z prawa pracy – nasza kancelaria prawna  świadczy porady prawa pracy przez telefon (koszt 99zł a dane do wpłaty są umieszczone w zakładce kontakt  – pracodawcy mogą otrzymać fakturę VAT ale prosimy dane do faktury wysłać przed dokonaniem płatności, na nasz adres e-mail). Bezpłatne porady prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy. Nasi prawnicy mogą zająć się Waszą sprawą kompleksowo lub napisać odpowiednie pismo bądź pozew nawet zdalnie.

 

Kancelaria Prawna 24h tel. 728 838 858

 

kodeks pracy porady

 

#kodekspracyporady #prawopracyporady #noweprawopracy #pracazdalna

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,