Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Wyrok za niepłacenie alimentów

Odpowiedzialność karna za nie płacenie alimentów – czy można uniknąć więzienia za przestępstwo alimentacyjne? Pomoc prawna dla zatrzymanych za alimenty tel. 728 838 858

 

Przestępstwo alimentacyjne

 

porady prawo karneZa niepłacenie alimentów możne grozić odpowiedzialność karna z art. 209 kodeksu karnego „§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

 

Poza odpowiedzialnością karną za niepłacenie alimentów i ewentualnym postępowaniem komorniczym, Starosta na podstawie ustawy o ruchu drogowym może nam odebrać uprawnienia do prowadzenia pojazdów w zw. z zadłużeniem alimentacyjnym / uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Jednak w tym artykule zajmiemy się jedynie odpowiedzialnością karną dłużnika alimentacyjnego.

 

Więzienie za niepłacenie alimentów nawet do 2 lat to możliwe, ale najczęściej w przypadku dłużnika alimentacyjnego Sąd orzeka karę ograniczenia wolności. Ograniczenie wolności to pracę społeczne i można je uznać za teoretycznie mał0dotkliwą karę. Jednak dla wielu kara ograniczenia wolności, tzn. prace społeczne za alimenty są dość upokarzające (np. praca na wysypisku miejskim) i dlatego skazani za alimenty często nie wykonują tych prac. W konsekwencji Sąd zamienia wyrok za niepłacenie alimentów z ograniczenia wolności na bezwzględne pozbawienie wolności za alimenty. Bywa też, że dłużnik alimentacyjny nie otrzymuje pism z Policji czy Sądu i nawet nie wie, że za jego przestępstwo alimentacyjne zapadł wyrok. Sądy rzadko skazują na grzywnę w przypadku przestępstw alimentacyjnych uznając, że skoro skoro dana osoba nie miała pieniędzy by płacić alimentów to nie będzie miała środków by zapłacić grzywnę (grzywna za alimenty).

 

Sąd wysyła do skazanego za alimenty zawiadomienie kiedy i w którym zakładzie karnym ma stawić się do odbycia kary pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów. Skazany za przestępstwo alimentacyjne nie stawia się (bo np. nie wiedział o wyroku) i przy rutynowej kontroli policji (np. drogowej) bądź po wezwaniu do policji zostaje zatrzymany i doprowadzenia do więzienia / doprowadzony do aresztu. Niestety od tej chwili „alimenciarz” ma ograniczony kontakt z bliskimi i odwrotnie, rodzina ma bardzo ograniczone możliwości uzyskania informacji o zatrzymanym za alimenty. Pełnomocnikiem w sprawach karnych w tym pełnomocnikiem dla skazanego za alimenty może być jedynie adwokat bądź radca prawny i tylko te osoby mogą od razu jechać do zakładu karnego bądź Sądu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Należy pamiętać, że nie tylko uprawniony do alimentów (w tym opiekun prawny małoletnich) może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa alimentacyjnego. Wyrok za niepłacenie alimentów może zapaść po złożeniu zawiadomienia przez komornika, opiekę społeczną bądź Fundusz Alimentacyjny i matka dziecka nie ma możliwości ingerencji w to postępowanie karne związane z niepłaceniem alimentów.

 

Jak uwolnić skazanego za alimenty?

 

porada prawna przez telefonJeśli zostałeś oskarżony za niepłacenie alimentów to doradzamy szybkie działanie. Nie ignorowanie korespondencji i aktywną obronę zanim zapadnie wyrok skazujący. Jeśli już zostałeś skazany ale jeszcze nie odbywasz kary pozbawienia wolności za alimenty to również są możliwość pomocy prawnej aby skazany za alimenty nie poszedł do więzienia. Najgorsza sytuacja to taka, w której osoba skazana za alimenty została doprowadzona do zakładu karnego. Jednak w przypadku pozbawienia wolności za przestępstwo alimentacyjne są sposoby na wydostanie się osoby zatrzymanej za alimenty z więzienia. Skazany za alimenty może złożyć oświadczenie o zobowiązaniu się do wykonania kary ograniczenia wolności albo o zamianę wykonania kary za alimenty. Można też wnioskować o dozór elektroniczny w przypadku przestępstwa alimentacyjnego. Każdy sytuacja jest inna i w zależności od stanu faktycznego należy przyjąć odpowiednią taktykę pomocy prawnej dla skazanego za niepłacenie alimentów.

 

Otrzymałeś wyrok za niepłacenie alimentów? Możesz skorzystać z kompleksowej obsługi prawnej naszych adwokatów. Jeśli jesteś osobą bliską zatrzymanego za alimenty możesz wynająć naszych prawników by pomóc wydostać się z więzienia skazanemu za przestępstwo alimentacyjne. Możesz też skorzystać z telefonicznej porady prawnej (porady prawne w sprawach alimentacyjnych) a koszt takiej porady to 99zł (dane do wpłaty są na naszej stronie w zakładce kontakt i polecamy szybki przelew BLIK).

 

Kancelaria Prawna 24h pomoc prawna i porady prawne w sprawach karnych tel. 728 838 858

 

odpowiedzialność za niepłacenie alimentów

 

#przestępstwoalimentacyjne #prawokarneporady #zatrzymanyzaalimenty #wyrokzaalimenty #pomocdlazatrzymanych #prawnik24 #adwokat

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,