Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Oszustwo pomoc prawna

Kancelaria Prawna 728 838 858

Kiedy mamy do czynienia z oszustwem w rozumieniu kodeksu karnego? Jaka odpowiedzialność grozi za przestępstwo oszustwa? Jak zgłosić oszustwo? Zatarcie skazania za oszustwo z art. 286 kodeksu karnego.

 

Oszustwo pomoc prawna – przestępstwo oszustwa porady.

 

Kto może być podejrzany o oszustwo? Art. 286 kodeksu karnego określa przestępstwo oszustwa, do którego znamion zaliczamy:

 1. Wprowadzenie w błąd: Osoba oskarżona o oszustwo musi celowo wprowadzić inną osobę w błąd, stosując różne sposoby takie jak kłamstwo, fałszywe oświadczenia, zatajanie istotnych informacji, podszywanie się pod inną osobę lub wykorzystywanie innych manipulacji mających na celu wprowadzenie w błąd.
 2. Korzyść majątkowa: Oszustwo musi prowadzić do uzyskania korzyści majątkowej dla oszusta lub dla innej osoby.

 

aresztowanego moją

 

Klasyczne oszustwo to sprzedaż np. przez internet towaru, którego sprzedawca nie posiada i przyjmuje zapłatę, chociaż z góry wie, że nie wyśle towaru. Czasami banki składają zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 286 kodeksu karnego, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie spłaca kredytu. Jeśli nie została spłacona nawet jedna rata to można domniemywać, że pożyczkobiorca już w chwili zaciągania pożyczki nie miał zamiaru spłacać kredyt. Przestępstwa oszustwa nie należy mylić z poświadczeniem nieprawdy (art. 297 kodeksu karnego) np. w zaświadczeniu o zarobkach przy ubieganiu się o kredyt / pożyczkę. Chociaż Policja nie lubi prowadzić spraw o oszustwo w przypadku umowy sprzedaży pojazdu (odsyła pokrzywdzonego do sądu cywilnego) to w wielu przypadkach można mówić o przestępstwie oszustwa. Jeśli jesteśmy wstanie wykazać (np. nagraniem i ofertą z chwili dokonywania zakupu), że sprzedawca zataił istotne szczegóły pojazdu lub celowo wprowadził nas w błąd aby sprzedać np. samochód i tym samym uzyskać korzyść majątkową to należy dokonać subsumcji z uwzględnieniem art. 286 k.k. Niestety w Polsce musimy stanowczo domagać się swoich praw (przyjęcia zawiadomienia do protokołu) oraz składać zażalenia na postanowienia o umorzeniu sprawy nawet bez przesłuchania potencjalnego podejrzanego. Z drugiej strony, wielu sprawców oszustw przyjmując odpowiednią linię obrony może uniknąć odpowiedzialności karnej z art. 286 kk. W Polsce obowiązuje zasada, że to sprawcy należy udowodnić winę, chociaż i ta zasada (w mojej ocenie) jest naginana przez orzecznictwo.

 

Co grozi za oszustwo? Jaki wyrok za przestępstwo z 286 kk?

Sankcje przewidziane za przestępstwo oszustwa, zgodnie z art. 286 kodeksu karnego, mogą obejmować:

 1. Kara pozbawienia wolności:
  • Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
 2. Kara grzywny:
  • W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
  • W przypadku oszustwa, za które orzeczono karę grzywny, wysokość grzywny może być ustalona w zależności od okoliczności sprawy i zarobków sprawcy.

Sankcje mogą być różne, a ostateczny wymiar kary zależy od okoliczności konkretnej sprawy, w tym od stopnia szkodliwości czynu, wcześniejszego postępowania sprawcy, skutków oszustwa i innych czynników uwzględnionych przez sąd. Kara może być podwyższona (recydywa) lub nadzwyczajnie złagodzona. Pozbawienie wolności za oszustwo może być bezwzględne lub zasądzone w zawieszeniu (tzw. zawiasy). Co więcej, pokrzywdzeni mogą zgłaszać wnioski o naprawienie szkody i w sytuacji, gdy skazany nie naprawi szkody (np. nie zwróci pieniędzy) to kara w zawieszeniu może mu zostać „odwieszona”. Bardzo ważne aby pokrzywdzony złożył odpowiedni wniosek do Sądu o naprawienie szkody, bo dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej wymaga np. opłaty sądowej od wartości przedmiotu sporu i nie ma zagrożenia odwieszenia kary.

Oczywiście podejrzany może się przyznać do popełnienia przestępstwa i złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze, co z pewnością będzie miało wpływ na rodzaj akry i jej wysokość. Dobrowolne poddanie się karze w wielu przypadkach jest idealnym rozwiązaniem dla sprawcy przestępstw ale o tym napiszemy w osobnym artykule (lub możesz skorzystać z telefonicznej porady prawnej).

 

Zatarcie skazania za przestępstwo oszustwa.

 

Zatarcie skazania za przestępstwo określone w art. 286 kodeksu karnego regulowane jest przepisami kodeksu postępowania karnego (KPK).

Zgodnie z art. 97 kpk, skazanie na karę grzywny za przestępstwo, w tym za oszustwo z art. 286 kodeksu karnego, może ulec zatarciu w przypadku spełnienia następujących warunków:

 1. Upłynięcie okresu czasu: Skazanie na karę grzywny ulega zatarciu po upływie 3 lat od dnia, w którym orzeczono skazanie.
 2. Płatność grzywny: Warunkiem koniecznym jest również wniesienie pełnej kwoty grzywny orzeczonej przez sąd. Jeśli grzywna nie została opłacona w całości, zatarcie nie będzie miało miejsca.
 3. Przy zatarciu skazania należy pamiętać o obowiązku naprawieniu szkody.

Warto zauważyć, że praktyce zatarcie skazania często wymaga złożenia odrębnego wniosku przez osobę skazaną. Zgodnie z art. 98 kpk, osoba skazana na karę grzywny może złożyć wniosek o zatarcie skazania do sądu, który wydał wyrok skazujący (np. o wcześniejsze zatarcie skazania). Sąd rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję w oparciu o okoliczności sprawy i spełnienie wymogów ustawowych.

 

Jeśli potrzebujesz kompleksowej pomocy prawnej np. obronie w procesie karnym skontaktuj się z naszą kancelarią prawną. Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników (adwokatów), którzy mogą Ci pomóc (odpłatnie) nawet w dni wolne od pracy – telefon 728 838 858

Jeśli chcesz skorzystać jedynie z porady prawnej (z zakresu prawa karnego, cywilnego lub prawa pracy), skutecznej i anonimowej to możemy Ci pomóc przez telefon za jedyne 99zł

Wystarczy dokonać szybkiej wpłaty BLIK na numer telefonu 728 838 858 i w tytule wpłaty napisać nr telefonu na który mamy oddzwonić na nasz koszt.

Jeśli nie możesz dokonać szybkiej wpłaty BLIK możesz dokonać wpłaty tradycyjnym przelewem na dane: Kancelaria Prawna 24h nr konta w banku ING 04 1050 1243 1000 0090 6154 0358

 

Przestępstwa oszustwa porady

 

pomoc karna

 

#poradyprawokarne #oszustwokodekskarny #odpowiedzialnośćzaoszustwo  #art.286kk

Porady prawne