Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Nieważność umowy porady prawne

Kancelaria Prawna 728 838 858

Umowy porady prawne – Bezprawność czynności prawnej tj. kiedy umowa staje się nieważna, a kiedy umowa tylko częściowo jest nieważna? Co oznacza, że umowa jest nieważna? Jak naprawić nieważną umowę? Umowa porady prawne!

 

Zgodnie z polskim prawem jest wiele sytuacji, w których umowa staje się nieważna lub część jej zapisów może zostać uznane za abuzywne. Czasami daną umowę można „naprawić”, a czasami nieważność umowy jest bezwzględna. Zdarza się, ze umowa jest ważna, ale np. w jej miejsce zastosujemy zupełnie inne normy prawne. Dla przykładu zbycie nieruchomości w innej formie niż akt notarialny powoduje bezwzględną nieważność umowy, a zastosowanie umowy zlecenie w miejsce umowy o pracę powoduje zastosowanie prawa pracy zamiast norm kodeksu cywilnego odnoszącego się do umowy zlecenie. Każdy przypadek jest inny i wymaga dokładnej analizy dlatego mogą Państwo skorzystać z telefonicznej porady prawnej naszej kancelarii prawnej o czym w dolnej części niniejszego artykułu.

 

Umowa jest nieważna, co zrobić gdy umowa jest bezprawna?

 

Jak wiadomo umowa może być ustna, pisemna, w formie aktu notarialnego, a nawet w formie dorozumianej. Umowa może być zawarta osobiście, przez pełnomocnika, a nawet przez internet lub przez telefon. Jednak zawsze powinna spełniać wymogi ustawowe, zwłaszcza wobec przepisów, których strony nie mogą swobodnie zmieniać (np. prawo pracy bądź zbycie nieruchomości).

 

nieważna umowa

 

W kodeksie cywilnym znajdziemy art. 58, który mówi o bezprawności czynności prawnej. Nie można umówić się w sposób sprzeczny z ustawą bądź mając na celu obejście ustawy (np. pozorna umowa sprzedaży w celu pokrzywdzenia wierzyciela i wtedy nie tylko można zastosować tzw. skargę pauliańską [art. 527 kc] aby unieważnić umowę, ale też można odpowiadać karnie [art.301 k.k.]). Nie można też dokonywać czynności prawnych sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i w takim wypadku bardzo często ma zastosowanie wyłączenie klauzul abuzywnych, a nawet powstał rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezesa UOKiK.

To dopiero początek problematyki nieważności umów, a już można zauważyć wiele bardzo ogólnych sformułowań (np. czym jest sprzeczność zasadami współżycia społecznego). Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości doradzam konsultacje z naszymi prawnikami lub jakimkolwiek prawnikiem bądź w sprawach konsumenckich z Rzecznikiem praw konsumenta. Wiele osób pyta jak unieważnić umowę lub kiedy umowa jest nieważna bądź co zrobić z nieważną umową i na to wszystko z przyjemnością Wam odpowiemy w naszej kancelarii lub przez telefon (niestety indywidualne porady nie są darmowe).

Czym jest czynność prawna? Najprościej rzecz ujmując czynność prawna to świadomy akt woli choćby jednej ze stron (osoby – podmiotu prawnego), których celem jest wywołanie skutku prawnego, np. zakup w sklepie bądź wypowiedzenie umowy. Ale nie każda osoba może złożyć skuteczne oświadczenie woli, bo małe dzieci nie mają zdolności do czynności prawnej, młodzież ma ograniczone, a i dorosłe osoby mogą być ubezwłasnowolnione. Co więcej w wielu przypadkach należy uznać umowę jako nieważną jeśli jedna ze stron będzie pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających albo dokona czynności prawnej pod przymusem. Czym jest oświadczenie woli wyjaśnia art. 60 i n. ustawy kodeks cywilny.

 

W Polsce często umowy są nieważne w przypadku:

błędnej formy umowy i naruszenie prawa, np.: umowę sprzedaży nieruchomości nie spisano aktem notarialnym (bezwzględna nieważność umowy); umowę najmu okazjonalnego spisano bez oświadczenia notarialnego (taką umowę uznaje się za zwyczajną umowę najmu z pełnym zastosowaniem ustawy o ochronie praw lokatorów); umowa zlecenie, w której faktycznie zleceniodawca wykonuje pracę zaliczaną do kodeksu pracy (pod decyzji Okręgowej Inspekcji Pracy lub Sądu Pracy staje się umową o pracę nawet wstecznie);

naruszenie prawa i zasad współżycia społecznego, np. umowa sprzedaży na pokazie, w której kupujący został wprowadzony w błąd lub nie został poinformowany o swoich prawach konsumenckich (umowa może być nieważna z mocy prawa, bądź można ją unieważnić); umowa sprzedaży, która posiada klauzule niedozwolone (może być nieważna lub część ich zapisów będzie abuzywna – nie zobowiązywać konsumenta);

umowa została zawarta bez wymaganej zgody lub upoważnienia, np. w przypadku umowy zawieranej w imieniu niezdolnej do czynności prawnych osoby lub umowy wymagającej zgody organu państwowego, może zostać uznana za nieważną.

Nieważność umowy bądź części ich zapisów można wymieniać praktycznie bez końca, a od rodzaju naruszenia prawa i zasad współżycia społecznego zależy skutek. Czasami umowy są nieważne z mocy prawa (od początku są nieważne), a w innym przypadku wymagane jest oświadczenie woli o uchylenia się od skutków prawnych danej umowy. Możliwości prawnych jest wiele dlatego doradzam konsultacje prawne przed podpisaniem danej umowy lub gdy już nastąpił problem prawny to przed wymianą korespondencji z drugą stroną. Jeśli pożyczkodawca zastosował odsetki ponad ustawowe (lichwiarskie odsetki) to oczywiście dług istnieje ale możemy uwolnić się od nadmiarowych odsetek (częsty problem wielu dłużników). W sytuacji gdy zawarliśmy ustną umowę remontu mieszkania z przedsiębiorcą to w przypadku sporu sądowego dany przedsiębiorca będzie w kłopocie, gdyż to na nim ciążył obowiązek spisania warunków umowy na piśmie (konsument będzie mógł twierdzić inaczej niż firma budowlana, a przedsiębiorca zostaje pozbawiony możliwości dowodowych zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego). W tej części porady zwracam uwagę, że zapisanie terminu konania remontu nie jest wystarczającym zabezpieczeniem dla zleceniodawcy (np. konsumenta), bo brak wpisania kary umownej za każdy dzień zwłoki w praktyce oznacza „podobny” problem z egzekwowaniem umowy jak brak terminu zakończenia prac.

 

Co w sytuacji gdy źle spisaliśmy umowę?

 

I tu znowu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo „diabeł tkwi w szczegółach”. Jeśli sprzedaliśmy dom, ale niestety nie w formie aktu notarialnego tylko spisując zwykłą umowę pisemną to umowa jest nieważna. W praktyce oznacza to, że sprzedawca ma pieniądze od kupującego i nadal jest właścicielem nieruchomości. Oczywiście kupujący ma prawo domagać się zwrotu zapłaconych pieniędzy, np. powołując się na przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Myślisz, że to wystarczy? A co gdy sprzedający już roztrwonił majątek, a dom ponownie sprzedał i tym razem prawidłowo za pośrednictwem Notariusza?

Bywa, że kupujemy samochód i idąc go zarejestrować „przeżywamy szok”, bo pracownik wydziału komunikacji oznajmia nam, że samochód stanowi zabezpieczenie komornicze. Niestety tego typu informacje nie są w dowodzie rejestracyjnym i bardzo trudno je uzyskać. Oczywiście możemy powołać się na wady prawne umowy kupna sprzedaży, ale czy sprzedawca dobrowolnie zwróci nam pieniądze nawet jeśli jeszcze je posiada? Jeśli złożymy mu oświadczenie woli o odstąpieniu ud umowy kupna sprzedaży to umowa zostaje rozwiązana i nie będziemy mogli wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym o wyłączenie ruchomości z postępowania komorniczego.

 

W Polsce obowiązuje zasada „Ignorantia iuris nocet” więc nie bądź Polakiem mądrym po szkodzie i nawet jeśli Cie nie stać na prawnika, skonsultuj się z darmową pomocą prawną (praktycznie w każdy mieście są takie punkty i wystarczy zadzwonić do swojego urzędu miasta). Są sytuacje, w których rozwiązanie może być proste, a czasami nieuczciwą stronę umowy trzeba „postraszyć” np. art. 286 kodeksu karnego(groźby są przestępstwem jednak uprzedzenie o konsekwencjach prawnych bądź naszych krokach zgodnych z prawem jest dozwolone a czasem konieczne).

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół zawodowych prawników, którzy mogą dokonać analizy Twojej umowy bądź zredagować umowę dopasowaną do Twoich potrzeb (w tym regulamin firmy). Nasi adwokaci mogą być Twoim pełnomocnikiem w sądzie lub napisać dla Ciebie pozew, odpowiedź na pozew bądź przedsądowe wezwanie (tanio i szybko).

Jeśli chcesz skorzystać jedynie z porady prawnej (z zakresu prawa karnego, cywilnego lub prawa pracy), skutecznej i anonimowej to możemy Ci pomóc przez telefon za jedyne 99zł

Wystarczy dokonać szybkiej wpłaty BLIK na numer telefonu 728 838 858 i w tytule wpłaty napisać nr telefonu na który mamy oddzwonić na nasz koszt.

Jeśli nie możesz dokonać szybkiej wpłaty BLIK możesz dokonać wpłaty tradycyjnym przelewem na dane: Kancelaria Prawna 24h nr konta w banku ING 04 1050 1243 1000 0090 6154 0358

 

Prawo bankowe kancelaria

 

Telefoniczne porady na tema umów – prawnicy specjalizujący się w analizie umowy – nieważna umowa – porady jak unieważnić umowę – ważność ustnej umowy – unieważnienie umowy zakupu na pokazie. Sprzedawca mnie oszukał sprzedając samochód z komornikiem porady.