Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Termin przedawnień szkód górniczych

Kancelaria Prawna 728 838 858

 

Przedawnienie szkód górniczych, czy szkody górnicze się przedawniają? Po jakim czasie szkoda górnicza się przedawnia? Ile mam czasu na złożenie pozwu przeciwko kopalni? Czy termin przedawnień liczy się od złożenia wniosku do kopalni?

 

Przedawnienie roszczenia o naprawę szkód górniczych §

 

czy szkody górnicze się przedawniają

Terminy przedawnień szkód górniczych tel. 728 838 858

 

Nasi prawnicy specjalizujący się w szkodach górniczych i często są pytani czy roszczenie o naprawę szkód górniczych się przedawniają? Kiedy następuje przedawnienie szkód górniczych? Następnie pada pytanie „kto wymyślił, że szkody górnicze mogą się przedawnić„. Wiele osób nawet nie ma świadomości, że każde roszczeni przedawnia się. Wszelkie roszczenia się przedawniają. Nawet przestępstwa ulegają przedawnieniu (prawie każde). Możliwość uzyskania odszkodowania za szkody górnicze przedawnia się i właściwe pytanie to, po ilu latach roszczenie o naprawę szkód górniczych przedawni się.

 

Czym jest przedawnienie? Zarzut przedawnienia doprowadza do uchylenia od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu – Sąd nie może wydać wyroku zasądzającego odszkodowanie (w przypadku szkód górniczych). Nawet gdyby nasz dom się „walił” z winy kopalni, a pozew zgłosimy po terminie Sąd musi oddalić powództwo! I to nie dlatego, że Sąd jest „bezduszny”, a z uwagi na normy prawne, które uchwalili nasi reprezentanci w Sejmie (posłowie).

 

PRZEDAWNIENIE – Kodeks cywilny w art. 117 przewiduje, iż „§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. § 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne„. Art. 188 kc. dodaje, że „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata„.

 

Roszczenie o odszkodowanie za szkody górnicze bądź roszczenie o naprawę szkód górniczych jest wyjątkiem o którym mowa powyżej. W przypadku szkód górniczych ustawą szczególną jest ustawa prawo geologiczne i górnicze. Odpowiadając na pytanie po jakim czasie szkody górnicze się przedawniają należy stwierdzić, że po 5 latach szkoda górnicza jest przedawniona. Jeszcze parę lat temu szkody górnicze przedawniały się po zaledwie 3 latach. Obecnie art. 149 ustawy prawo geologiczne i górnicze przewiduje przedawnienie roszczenia szkód górniczych po pięciu latach.

 

Jaki liczyć termin przedawnień szkód górniczych? Czy zgłoszenie szkód górniczych przerywa przedawnienie? Skąd mam wiedzieć kiedy powstała szkoda górnicza? Prawo górnicze jasno określa, że roszczenie o szkody górnicze przedawnia się po upływie 5 lat, od dowiedzenia się o szkodzie. Czym jest dowiedzenie się o szkodzie? Termin przerwanie biegu przedawnienia (szkód górniczych) bądź zawieszenia precyzują: ustawa kodeks cywilny, ustawa kodeks postępowania cywilnego, orzecznictwo (judykatura).

 

Bardzo często pojawia się pytanie „Panie skąd mam wiedzieć kiedy szkody powstały. Przecież szkody górnicze cały czas powstają. To że kopalnia nie pracuje nie oznacza że teren nie osiada„. Zgadza się, po zaprzestaniu wydobycia powstają deformacje terenu. Jednak w prawie liczy się powstanie konkretnej szkody, danego zniszczenia (pęknięcia). Nie chodzi o stałe wstrząsy, a o powstanie naszych szkód, bo od nich liczy się termin przedawnień roszczeń. Co gorsza nieświadomi poszkodowani sami przyznają w wnioskach zgłaszających szkody górnicze (telefonicznie bądź pisemnie) datę powstania szkód górniczych. Następnie są zwodzeni przez pracowników kopalni do czasu aż nastąpi przedawnienie roszczenia. Zakład górniczy archiwizuje wszystkie zgłoszenia szkód górniczych, a następnie składa zarzut przedawnienia. Dlatego sam wniosek o zgłoszenie roszczenia szkody górniczej ma pierwszorzędne znaczenie.

 

Zgłosiłem szkodę górniczą, dwa lata temu od kiedy liczyć przedawnienie?” Zgłoszenie szkód górniczych, negocjacje w sprawie naprawienia szkód górniczych nie przerw nie przerywają biegu przedawnienia!!! Tylko uznanie bądź pozew do sądu przerywa bieg przedawnienia!

 

Szkody GórniczePolak mądry po szkodzie„, a Ty?

 

Są sytuacje, w których Kancelaria Prawna specjalizująca się w szkodach górniczych uzyskała odszkodowanie nawet po okresie 5 lat. Jednak to wymaga odpowiedniej wiedzy i zaangażowania. Jeśli chcesz uzyskać bezpłatną konsultację prawną w sprawie szkód górniczych zadzwoń! Jeżeli potrzebujesz kompleksowej pomocy prawnej w sprawie szkód górniczych zadzwoń:

 

tel. 728 838 858

 

Przedawnienie szkód górniczych

Informacja na temat szkód górniczych tel. 728 838 858

 

 

Jak uniknąć przedawnienia szkód górniczych? Prawnicy specjalizujący się w roszczeniach szkód górniczych

PRZEDAWNIENIA SZKÓD GÓRNICZYCH

 

 

Szkody górnicze; przedawnienie szkód górniczych; odszkodowania za szkody górnicze to specjalność doświadczonej Kancelarii Prawnej tel. 728 838 858