Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Szkody górnicze – Procedura dochodzenia roszczeń za szkody górnicze

Kancelaria Prawna 728 838 858

Szkody Górnicze odszkodowania – darmowe analizy prawne 728838858

 

Mieszkańcy południowej Polskie często borykają się z problemem pękających ścian lub posadzek i uszkodzonych całych budynków przez prace kopalniane (szkody górnicze). Kopalnie zazwyczaj zaniżają odszkodowania lub przerzucają się odpowiedzialnością pomiędzy poszczególnymi zakładami górniczymi.

Szkody górnicze – co możemy zrobić, gdy nasz dom został uszkodzony w wyniku prac kopalni?

 

Czy przysługuje nam odszkodowanie za szkody górnicze?

Specjaliści od szkód górniczych https://kancelariaprawna24h.pl/szkody-gornicze/

 

pomoc prawnaCzym jest szkoda górnicza? Według Wikipedia szkoda górnicza to „szkoda spowodowana działalnością zakładu górniczego. Naprawa takich szkód odbywa się wedle zasad zbliżonych do przewidzianych kodeksem cywilnym i polega na przywróceniu stanu poprzedniego lub odszkodowaniu pieniężnym. W razie braku przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkodą bądź jego następcy prawnego odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. W sprawach spornych orzekają sądy powszechne[1]. Roszczenia związane ze szkodą górniczą przedawniają się z upływem 5 lat od dnia stwierdzenia szkody. Szczegółowe zasady odpowiedzialności za szkody górnicze regulują przepisy art. 144-152 Prawa geologicznego i górniczego.”.

 

Szkody górnicze prawo – z Ustawy Prawo Prawo Geologiczne i Górnicze dowiemy się (treść do pobrania: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111630981/U/D20110981Lj.pdf), że:

  • obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny,podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;
  • przywróceniem stanu poprzedniego –jest odtworzenie stanu sprzed powstania szkody, w szczególności przez zapewnienie obiektom budowlanym, urządzeniom oraz instalacjom niepogorszonej odporności, ciepłochłonności, szczelności i użyteczności techniczno-funkcjonalnej;
  • robotą górniczą –jest wykonywanie, utrzymywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych oraz zwałowanie nadkładu w odkrywkowych zakładach górniczych w związku z działalnością regulowaną ustawą;
  • zakładem górniczym – jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny do sprzedaży, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów albo podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje”.

 

Odpowiedzialność za szkody górnicze reguluje art. 144 i n. ww. Ustawy „Właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą„.

 

Jednak największy problem to wykazanie, że do uszkodzeń doszło w wyniku prac kopalni (że dane uszkodzenia są szkodami górniczymi). Nnawet jeśli Kopalnia uzna, że nasz dom jest w obszarze oddziaływania zakładu górniczego to często okazuje się, że nie uwzględn wszystkich uszkodzeń i zaniży wartość napraw (doprowadzenia do stanu z przed, np. tąpnięcia). Czasami dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których kopalnia odpisuje, że dana nieruchomość znajduje się poza obszarem oddziaływania jednak proponuje ugodę z bardzo niskim odszkodowanie, za co chce zapłacić skoro dom jest położony rzekomo poza obszarem oddziaływania? W wielu przypadkach zakład górniczy przyznaje, ze uszkodzenia budynku powstały w wyniku pracy kopalni (szkody górnicze) jednak nie „ich” tylko poprzedników lub sąsiedniej kopalni.

 

Warto też zwrócić uwagę na problematykę szkód górniczych w odniesieniu do nowo-powstałych budynków na terenach objętych szkodami górniczymi, bo w zależności od stopnia zniszczeń, szkody dzieli się na kategorie od I do V, przy czym I oznacza zmiany o najłagodniejszym charakterze, a V – poważne zniszczenia, w przypadku których lepiej zrezygnować z budowy, gdyż na terenach objętych działalnością zakładów górniczych mogą występować wstrząsy górnicze, deformacje powierzchni (niecki, zapadliska, uskoki liniowe, szczeliny) oraz zmiany stosunków wodnych (podniesienie poziomu wód gruntowych).

 

Szkody górnicze pomoc prawna – postępowanie o odszkodowanie za szkody górnicze nie jest obarczone opłatami za koszta sądowej (i biegłego), jednak sama procedura nie jest prosta, dlatego jeśli zależy Wam na pozytywnym wyniku sprawy (sukcesie) to prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną 24h, która dysponuje zawodowymi prawnikami od lat specjalizującymi się w dochodzeniu wysokich odszkodowań od kopalni za szkody górnicze, a wynagrodzenia za prowadzenie sprawy jest uzależnione od końcowego sukcesu, co dodatkowo motywuje prawników do dołożenia wszelkich starań, aby odszkodowanie było wysokie – procedura uzyskania odszkodowania za szkody górnicze tel. 728838858 biuro@kancelariaprawna24h.pl

 

Specjaliści od odszkodowań za szkody górnicze

http://www.kancelariaprawna24h.pl

szkody górnicze Śląsk

 

Szkody górnicze https://kancelariaprawna24h.pl/2020/02/szkody-gornicze-blog-procedura-dochodzenia-roszczen-za-szkody-gorniczelikwidacja-szkow-728838858/

 

Kancelaria Prawna 24h to zespół doświadczonych prawników - zapraszamy do bezpłatnej analizy prawnej tel. 728838858