Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858 
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Haker włamał się do konta

Najczęstsze sposoby włamania na konta bankowe:  – telefon z infolinii banku i z konta znikły pieniądze;  – oszust udawał klienta i okradł nasze konto;  – otrzymałam fałszywy sms o dopłacie do paczki;  – e-mail z fakturą okazał się wirusem;  – po zainstalowaniu aplikacji okradli nasz rachunek bankowy;  – miałem zarobić na kryptowalutach a okazało się że fałszywy broker mnie okradł;  – otrzymałam link i z konta znikły pieniądze;  – oszust podawał się za Policjanta i włamał się na mój rachunek bankowy;  – okradli nie po podaniu danych karty ….

 

Definicja nieautoryzowanych transakcji: „Transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli płatnik wyraził zgodę na wykonanie transakcji płatniczej w sposób przewidziany w umowie między płatnikiem a jego dostawcą” – ustawa o usługach płatniczych art. 40 ust. 1.

 

Czy bank musi zwrócić pieniądze ukradzione z konta?

zwrot pieniędzy od banku

 

Kancelaria Prawna specjalizująca się w nieautoryzowanych transakcja udziela konsultacji i skutecznie prowadzi sprawy z zakresu nieautoryzowanych transakcji tel. 728 838 858. Każdy kto został okradziony przez cyberprzestępców ma szanse odzyskać swoje pieniądze, jednak nie za pomocą kolejnego odwołania i raczej nie dzięki interwencji Policji.

 

Kradzież pieniędzy z konta, kredyt wyłudzony przez cyberprzestępcy lub wyłudzenie danych z karty można rozpatrywać pod kątem np. art. 286 kodeksu karnego. Jednak łudzenie się, że Policja znajdzie sprawcy jest dość naiwne. Na szczęście Polskie przepisy prawa bankowego chronią klientów banków. W ustawie o o usługach płatniczych przeczytamy m.in.:

– „… w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy dostawca płatnika ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. W przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, dostawca płatnika przywraca obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza..”

 

Dlaczego bank nie uznał reklamacji o kradzież pieniędzy z rachunku? Co zrobić gdy bank odmawia zwrotu ukradzionych pieniędzy? Każdy kierowca winien przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a wielu nie stosuje się do znaków ograniczających prędkość. Czy uważacie, że banki są instytucjami charytatywnymi i sami dobrowolnie zwrócą Wam skradzione pieniądze? Wskazany powyżej przepis art. 46 ww. ustawy mówi o tym, że w sytuacji gdy konsument banku – klient zgłasza reklamację co do danej transakcji (lub wielu transakcji wykonanych przez oszusta) to bank ma albo zwrócić pieniądze w ciągu jednego. Potwierdza to też Rzecznik Praw Finansowych oraz liczne orzeczenia sądowe. Czym jest zasada D+1, o której wspomina „Rzecznik bankowy”? Termin D+1 oznacza że bank powinien albo zwrócić pieniądze albo uznając że klient go okłamuje zgłosić w ciągu jednego dnia zawiadomienie do Prokuratury na klienta (art. 286 k.k.). Jeśli bank nie uważa, że go oszukujecie to ma obowiązek zwrotu pieniędzy czego i tak nie robi gdyż banki wiedzą, że wiele osób odstępuje od pozwu przeciwko bankowi. Pokrzywdzeni otrzymując pismo z banku, że zachowali się rażąco niedbale wolą sami spłacać kredyty zaciągnięte przez hakerów niż zaufać adwokatowi specjalizującemu się w prawie bankowym (tel. 728 838 858). I na to bank liczy wysyłając szybkie odpowiedzi lub wbrew prawu każąc czekać na odpowiedź.

 

bank odmawia zwrotu ukradzionych pieniędzy

Nieautoryzowane transakcje pomoc prawna tel. 728 838 858

 

Dałam się oszukać hakerowi – co zrobić po ujawnieniu oszustwa bankowego?

 

1). przed złożeniem reklamacji skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w cyberprzestępczości (tel. 728 838 858) bo od tego co powiesz składając reklamację bankową lub zawiadomienie na Policji zależy dalsze postępowanie;

2). pilnie trzeba zablokować rachunek / kartę i zgłosić włamanie do konta bankowego – dobrze aby złożyć reklamacje na piśmie i zachować kopie reklamacji dla siebie, a gdy zgłaszacie zdarzenie telefonicznie nagrać całą rozmowę;

3) zgłosić sprawę do Policji (pamiętajcie o wcześniejszej konsultacji prawnej tel. 728 838 858) i koniecznie domagajcie się kopi swoich zeznań (nie chodzi o samo potwierdzenie zgłoszenia a o kopie własnych zeznań) – bywa, że Policja odsyła pokrzywdzonych powołując się np. na brak funkcjonariuszy lub co gorsza brak czasu – jeśli Policjant nie chce przyjąć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa sam popełnia przestępstwo określone w art. 231 k.k.;

3) trzeba zabezpieczyć wszelkie ślady możliwych sposobów oszusta, ale też zebrać dokumentację tj. umowę prowadzenia rachunku bankowego i regulamin z dnia podpisania umowy, umowę kredytową jeśli oszust zaciągną na Was kredyt, wydruk lub wyciąg przelewów wykonanych przez hakera, kopie reklamacji bankowej, zeznania na Policji.

 

Pieniądz ukradzione przez cyberprzestępców można odzyskać ale w rzeczywistości to zależy od Waszego działania! Jednak nie jest to proste, bo banki dobrowolnie (prawie nigdy) nie oddają pieniędzy, a koszt procesu wyklucza sprawy poniżej 6 000zł.

 

ratunku okradli mnie

zgłoszenie kradzieży pieniędzy z banku biuro@kancelariaprawna24h.pl

 

Prawo nakazujące bankom zwrot pieniędzy ukradzionych przez hakerów.

 

W Polsce jest nie wielu adwokatów specjalizujących się w prawie bankowym, dlatego do naszej Kancelarii Prawnej zgłasza się wielu poszkodowanych przez hakerów z całej Polski (tel. 728 838 858) i słusznie bo pomagamy na terenie całej Polski. Ostatnio wiele otrzymujemy zgłoszeń, iż „po telefonie z infolinii banku PKO okradli mnie”. CO gorsza okazuje się, ze cyberprzestępcy faktycznie są wstanie podpiąć się pod nr infolinii banków. Pamiętajcie, ze bank lub Policja nigdy nie poproszą Was o dane do autoryzacji lub dane z kar kredytowych.

Jak już wspominaliśmy podstawowym aktem prawnym w przypadku nieautoryzowanych transakcjach jest „Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych„, która jest bardzo trudnym aktem prawnym. Oczywiście dochodzą też inne normy prawa bankowego i kodeksu postępowania cywilnego. Bank w odmowie uznania reklamacji sugeruje możliwość odwołania do zarządu lub np. do Rzecznika (finansowego lub konsumenckiego), bo w interesie banków jest brak złożenia pozwu w terminie lub złożenie roszczenia do Sądu po czasie, w którym prawo stawia domniemania (np. konsumenckie) na Waszą korzyść.

 

„Art.45.1. Na dostawcy użytkownika spoczywa ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza została autoryzowana i prawidłowo zapisana w systemie służącym do obsługi transakcji płatniczych dostawcy oraz że nie miała na nią wpływu awaria techniczna ani innego rodzaju usterka związana z usługą płatniczą świadczoną przez tego dostawcę, w tym dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej.1a.Jeżeli transakcja płatnicza jest inicjowana za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, na dostawcy tym spoczywa ciężar udowodnienia, że w zakresie jego właściwości transakcja płatnicza została autoryzowana i prawidłowo zapisana w systemie służącym do obsługi transakcji płatniczych dostawcy oraz że nie miała na nią wpływu awaria techniczna ani innego rodzaju usterka związana z usługą płatniczą, za którą ten dostawca odpowiada”

 

Dlatego nie warto wysyłać kolejnych odwołań do banku lub czekać na reakcję Policji bądź też brak reakcji Rzecznika. Konsultacja prawna w sprawach o nieautoryzowane transakcje jest bezpłatna tel. 728 838 858 (niestety z uwagi na koszta procesowe zajmujemy się sprawami powyżej 6 000zł). Klient bank zazwyczaj jest konsumentem, a prawo dla konsumentów zawsze jest korzystniejsze pod warunkiem, że skorzystamy z tych dobrodziejstw w odpowiednim czasie.

 

prawo bankowe

Specjaliści od prawa bankowego KancelariaPrawna24h

 

Prawnicy odzyskujący pieniądze ukradzione przez oszustów – bezpłatne konsultacje prawne:

tel. 728 838 858

podatki prawnik

Pomoc prawna na terenie całej Polski tel. 728 838 858

 

Zawsze gdy bank twierdzi że to Twoja wina skonsultuj się:

https://kancelariaprawna24h.pl/2021/02/haker-wlamal-sie-do-konta/

 

Przykład wiadomości e-mail z wirusem – rzekoma faktura nie ma rozszerzenia np. PDF a niebezpieczny RAR:

wiadomość z wirusem

wiadomość z wirusem